Taustatyö näkyväksi

Koulutustarjontaa lukuun ottamatta moni kuntasektorin farmasisti kokee Farmasialiiton näkymättömäksi. Kuntaneuvottelukunta lupaa tiedottaa toiminnastaan jatkossa aktiivisemmin.

Toimiva lääkehuolto sote-rakenteissa

Tulevaisuuden sote-rakenteissa palveluiden järjestäjät vastaavat siitä, että kansalaiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Lääkehoito on osa tätä kokonaisuutta: palveluiden järjestäjät siis vastaavat lääkehoidon ja lääkehuollon kokonaisuudesta, lääkitysturvallisuuden ja lääkeinformaation koordinaatiosta sekä seuraavat lääkehoidon turvallisuutta ja lääkehuollon toimivuutta.

Oletko tyytyväinen työpaikkasi työvuorojärjestelyihin?