Työaika ja palkka neuvottelujen kiistakapuloita

Teollisuudessa ja tukkukaupassa työskentelevien Farmasialiiton jäsenten työehtosopimuksista on käyty tänä syksynä neuvotteluja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Kemianteollisuus ry:n välillä. Keskeisimmät asiat ovat olleet työajan pidentämisen poistaminen ja palkankorotukset.

Työvoiman vähentämisestä on neuvoteltava

Jos työnantaja näkee työntekijöiden tarpeen vähentyneen niin, että on syytä harkita yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, hänen tulee ensin järjestää yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa.

Laiva on lastattu lääkevarastolla

Turun Hirvensalon apteekki on linkki meren ja mantereen välillä. Se näkyy sekä palveluvalikoimana että työtehtävinä. Apteekin proviisori toimii laiva-apteekin tarkastajana Turun Pansiossa.

Yhdessä ääni kuuluu paremmin

Suomalaisten kannattaa tuoda rohkeasti omia näkemyksiään ja osaamistaan esille Euroopassa, korostavat teollisuus- ja sairaalafarmasian kansainvälisten kattojärjestöjen EIPG:n ja EAHP:n suomalaisedustajat.

Tiekartta lääkelain perustana

Hallitus on sitoutunut uudistamaan lääkehuollon kokonaisuutta alkuvuodesta julkaistun sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaisesti. Virkatyönä valmistuneeseen raporttiin sisältyy tiekartta, jossa kehitystyö jaksottuu kolmelle vaalikaudelle.