Aika valita uudet päättäjät

Farmasialiiton edustajisto on liiton korkein päättävä elin, ikään kuin eduskunta. Ehdokkaiden etsintä ja valitsijayhdistysten perustaminen on jo alkanut.

Kesän jälkeen on jälleen aika valita Farmasialiitolle uusi edustajisto. Tämä 25 henkilön ryhmä edustaa liiton ylintä valtaa.

— Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa. Se valitsee liiton toiminnasta vastaavan hallituksen puheenjohtajineen, päättää toimintalinjoista ja suuntaviivoista sekä budjetista, opiskelijatoiminnan asiantuntija Suvi Luukko sanoo.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Kataja muistuttaa, että edustajisto päättää myös jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksut luovat perustan liiton toiminnalle.

— Edustajiston kokoukset ovat merkittäviä verkostoitumisen ja keskustelun paikkoja. Siellä käsitellään paljon muitakin kuin sääntömääräisiä asioita. Esimerkiksi edellisessä kokouksessa pohdittiin, miten liitto voisi kannustaa jäseniään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi tulevissa kuntavaaleissa, Kataja sanoo.

Edustajisto käsittelee myös jäsenistöltä tulevat aloitteet ja päättää, miten niihin reagoidaan.

— Farmasian ammattilaisten rooli lääkeaineopin opettajina eri oppilaitoksissa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille oli yksi tällainen aloitteesta noussut keskustelunaihe, Kataja muistelee.

Ehdokkaiden etsintä käynnissä

Ehdolle edustajaksi voi asettua kuka tahansa Farmasialiiton jäsen, joka saa taakseen vähintään viiden hengen valitsijayhdistyksen.

— Tällä hetkellä on käynnissä ehdokkaiden etsiminen ja valitsijayhdistysten perustaminen. Se kuulostaa ehkä isolta prosessilta, mutta kyse on vain yhden lomakkeen täyttämisestä, Luukko sanoo.

Valitsijayhdistyksillä voi olla yhdestä 46:een ehdokasta. Usein valitsijayhdistykset muodostuvat liiton neuvottelukuntarakenteen mukaisten työskentelysektoreiden tai alueellisen jaon perusteella.

Aiempi aktiivisuus liiton toimielimissä tai alueellisissa järjestöissä ei ole ehdokkuuden edellytys, mutta toki entuudestaan monelle tuttujen aktiivitoimijoiden on helpompi saada ääniä taakseen. Jäsenet voivat äänestää ketä tahansa ehdokasta miltä tahansa listalta.

— Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki jäsenet, joiden osalta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu, Kataja toteaa.

Kaikki työskentelysektorit mukana

Edustajisto toimikausi kestää neljä vuotta, paitsi opiskelijaedustajilla, jotka opiskelijat valitsevat keskuudestaan kahden vuoden välein. Jotta kaikki farmasian alan sektorit olisivat edustettuina, kuuluu kullekin sääntöjen mukaiselle työskentelysektorille kaksi kiintiöpaikkaa edustajistossa. Nämä sektorit ovat apteekkisektori, kuntasektori, teollisuus ja tukkukauppa, valtio, Kela ja yliopistot sekä asiantuntija-, esimies- ja johtamistyö, apteekkarit ja proviisorit -sektori.

Sähköiset vaalit

Tänä vuonna vaalit järjestetään ensimmäistä kertaa sähköisenä äänestyksenä. Äänestyslinkki lähetetään kunkin jäsenen sähköpostiin. Tarkemmat ohjeet äänestykseen tulevat kevään aikana.

— Toivomme sähköisen äänestyksen myös lisäävän äänestysaktiivisuutta, Antti Kataja sanoo.

Muutoinkin kannattaa seurata aktiivisesti edustajiston vaaleja koskevaa viestintää pitkin kevättä.