Ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla kouluttautumisella

Jakomäen apteekki mieltää itsensä lähiapteekiksi, jonka tärkein tehtävä on palvella asiakkaita asiantuntevasti hymyssä suin. Ajantasaista ammattitaitoa ja osaamista pidetään yllä jatkuvalla kouluttautumisella.

Jakomäen apteekissa Helsingissä työskentelee apteekkarin lisäksi kaksi proviisoria, kolme farmaseuttia, yksi tekninen apulainen ja yksi lääketeknikko. Palvelua tarjotaan suomen ohella arabiaksi, englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Apteekista löytyvät myös Apteekkariliiton kansanterveysohjelmien yhdyshenkilöt, koneellinen annospalvelu ANJA sekä lääkityksen tarkistus -palvelu.

– Ammattitaito ja osaaminen ovat apteekkialalla kilpailuvaltti, apteekkari Paula Heiskanen toteaa.

– Kun puhutaan ihmisten hyvinvoinnista ja lääkityksestä, on vain tietämystä, ei oletusta. Mottomme on, että jos jotain ei tiedä, aina voi ottaa selvää.

Koulutusmyönteinen työyhteisö

Heiskanen on toiminut apteekkarina Jakomäen apteekissa vuodesta 2013 lähtien. Heti aluksi hän piti kehityskeskustelun kaikkien työntekijöiden kanssa. Sittemmin keskustelua on totuttu pitämään päivittäin yllä.

– Pyrimme jakamaan tasapuolisesti vastuita. Yhdessä on sovittu, että jos töitä kertyy liikaa, niistä tulee rohkeasti sanoa. Kuviot mietitään sitten uudestaan. On tärkeätä, että ihmiset jaksavat työssään.

Johtava proviisori Anita Währn toimii työnsä ohella koulutusvastaavana ja hänen tehtävänään on huolehtia muun muassa työntekijöiden koulutuskorteista. Währnin ylläpitämä koulutussuunnitelma kertoo yleisellä tasolla tulevista koulutuksista.

– Apteekeissa työskentelevillä farmaseuteilla ja proviisoreilla on lakiin perustuva velvollisuus ylläpitää ammatillista osaamistaan ja apteekkarin tulee tarjota tälle edellytykset. Viimeisistä suuremmista koulutuskokonaisuuksista apteekissamme mainittakoon EU:n tietosuojauudistus sekä itselääkityksen käypä hoitosuositus. On tärkeää seurata jatkuvasti, mitä alalla tapahtuu ja reagoida sen mukaan koulutustarjontaan jokaisen omia mieltymyksiä kuunnellen, Währn kertoo.

Pääosin apteekki hyödyntää Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksia, sillä tarjontaa on paljon ja ne sijaitsevat hyvien yhteyksien päässä. Heiskasen mukaan heillä on myös verkkokursseista hyviä kokemuksia, sillä niitä on helppo käydä läpi työajalla tai silloin, kun aika sallii.

– Lisäksi meillä on viikkotasolla käytössä lukutunti, jolloin ei tarvitse osallistua asiakastyöhön, vaan ajan voi käyttää opiskeluun, Heiskanen lisää.

Währn jakaa apteekkarin ajatukset koulutusten tuomasta varmuudesta, mutta pitää niitä myös mukavana vaihteluna arkeen.

– Kollegoiden tapaaminen ja kokemusten jakaminen on opettavaista, mutta myös virkistävää, hän naurahtaa.

Vuorovaikutuksellista palvelua

Johtava proviisori Anita Währn opastaa Joona Mustaniemeä hänelle sopivien lääkkeiden valinnassa.

Jakomäen apteekissa tehtiin muutamia vuosia sitten asiakastyytyväisyyskysely osana Währnin suorittamaa johtamisen erikoisammattitutkintoa (JET).

– Kyselystä saimme tärkeätä tietoa asiakkailta muun muassa aukioloaikoihin ja tuotesijoitteluun liittyen. Erityisesti mieltämme lämmitti asiakaspalvelusta saatu positiivinen palaute, Währn muistelee.
Itsekin apteekkariksi tähtäävä Währn kertoo, että hän on hakenut apteekkifarmasian erikoistutkintoon (PD). Lisäopintoihin ja unelmaan häntä kannustaa vahvasti oma esimies, jolle molemmat koulutukset ovat omasta takaa tuttuja.

– Henkilökohtaisesti minua motivoi se, että tämä on ala, jossa on mahdollisuus edetä sekä ammatillisesti että tiedollisesti. Lisäkoulutuksella haen itselleni kaupallista osaamista, esimiestaitoja sekä liikkeenjohdon ja henkilöstöhallinnon oppeja. Mutta odotellaan nyt ensin tietoa opiskelupaikasta, Währn toteaa.

Heiskanen toivoo, että myös heillä on annettavaa. Jakomäen apteekki on tuttu paikka sekä apteekkiharjoittelussa oleville opiskelijoille että TET-jaksoa käyville koululaisille.

– Ala kehittyy koko ajan. On mielenkiintoista kuulla, mitä farmasian koulutuksessa painotetaan tällä hetkellä tai mitä nuoret ajattelevat työelämästä. Välillä joudumme myös vastaamaan kiperiin kysymyksiin. Tärkeintä on kuitenkin kannustaa ja antaa omasta alasta hyvä kuva, Heiskanen sanoo.

Apteekkarin omat päivät kuluvat pitkälti hallinnon ja johdon tehtävissä, mutta aika ajoin ja tarpeen mukaan hän palaa ydinosaamisensa ääreen.

– Haluan pitää farmaseuttista osaamistani yllä käytännön tasolla. Samalla pääsen tekemään asiakastyötä, josta pidän todella paljon.

Jakomäen apteekissa vallitsee silminnähden hyvä ilmapiiri. Apteekkari Paula Heiskanen vahvistaa asian: me viihdymme hyvin keskenämme.

Vastuu tuo varmuutta

Jakomäen apteekissa on omat yhdyshenkilöt Apteekkariliiton astma-, diabetes- ja sydänkansanterveysohjelmiin.

Farmaseutti Suvi Palokangas toimii sydänyhdyshenkilönä. Hän pitää osaamistaan yllä käymällä koulutuksissa ja seuraamalla yhdyshenkilöille suunnattua viestintää.

– Koulutuksista saa varmuutta omaan osaamiseen, joka puolestaan antaa työlle lisäarvoa. Vastuulleni kuuluu järjestää sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä teemapäiviä sekä antaa asiakasneuvontaa. Tulevaisuudessa minua kiinnostaisi tietää enemmän myös astmasta ja allergioista.

Palokangas toimii apteekissa myös ANJA-vastaavana ja kertoo olleensa viimeksi koulutuksessa toukokuun alussa.

Farmaseutti Jarmo Hakala on ollut Jakomäen apteekissa töissä vuodesta 2013 ja diabetesyhdyshenkilö vuodesta 2014 lähtien. Tiedonsaannin lisäksi hän kokee koulutukset tärkeänä verkostoitumisen paikkana. Tuoreessa muistissa on myös talvella käyty kosmetiikkamerkin tuotekoulutus.

– Koulutuksia on paljon tarjolla. Vaikka olen itse erikoistunut diabetekseen, aina voi laajentaa omaa osaamistaan myös muihin osa-alueisiin. Meillä koulutuksiin suhtaudutaan todella positiivisesti. Oma aktiivisuus ratkaisee, Hakala kertoo.