Arvostavassa ilmapiirissä on hyvä oppia apteekkityötä

Yliopiston Apteekin Töölön toimipiste valittiin vuoden 2023 LoistoMestaksi. Apteekille on kunnia-asia kouluttaa opiskelijoita mahdollisimman monipuolisesti ja saada heidät tuntemaan olonsa tervetulleiksi.

”Harjoittelu tuki oppimista ensimmäisestä päivästä lähtien.”
”Jokainen farmaseutti opasti oppilaita ja työilmapiiri oli superhyvä.”

Muun muassa näillä sanoilla opiskelijat kuvasivat Helsingissä sijaitsevaa Yliopiston Apteekin Töölön toimipistettä, joka voitti vuoden 2023 LoistoMesta -palkinnon.

LoistoMesta -palkinto myönnetään joka toinen vuosi farmasian alan työpaikalle, jossa harjoittelujakso on opiskelijoiden mukaan järjestetty erityisen hyvin.

Riina Järvinen, Elina Lammi ja Mari Havia LoistoMesta-palkintojen kanssa Yliopiston Apteekin Töölön toimipisteessä.

Yliopiston Apteekin Töölön toimipisteessä tunnustuksesta iloitsee koko henkilökunta.

– Uskoisin, että palkinnon saamiseen vaikutti apteekkimme hyvä yhteishenki ja myönteinen ilmapiiri. Täällä opiskelijoita arvostetaan ja kaikki työntekijät pyrkivät tukemaan heitä parhaansa mukaan, kertoo proviisori, apteekinhoitaja Elina Lammi.

Tavoitteena hyvät valmiudet koko apteekkiin

Töölössä oppilasharjoittelusta vastaa proviisori Riina Järvinen.

– Meille on tärkeää, että opiskelija pääsee heti mukaan työporukkaan. Aloitamme yhteisellä infolla ja perehdymme apteekin toimintaan, ohjeisiin ja käytäntöihin. Jokainen saa oman tuutorin, joka toimii lähimpänä tukihenkilönä, Järvinen kuvailee.

Harjoittelujaksojen aikana opiskelija tutustuu laaja-alaisesti apteekin toimintaan, asiakaspalveluun ja lääkeneuvontaan.

– Yliopiston Apteekeilla on käytössä kattavat perehdytyskortit, joiden avulla varmistetaan, että oppilaat ja uudet työntekijät saavat hyvät valmiudet toimia erilaisissa tilanteissa, Elina Lammi toteaa.

Farmaseutit toimivat tukena kaikissa tehtävissä ja harjoittelun edetessä opiskelijat siirtyvät pikkuhiljaa itsenäisempään työhön. Riina Järvinen huolehtii siitä, että tehtävät sujuvat ja oppimistavoitteet täyttyvät.

– Opiskelijat ovat esimerkiksi ratkoneet asiakastapauksia ensin teoriassa ja apteekissa päässeet sitten käytännön tilanteisiin. Asiakkaiden kohtaaminen ja oikeiden kysymysten esittäminen on olennaista itsehoidon lääkeneuvonnassa, Järvinen kertoo.

Harjoittelijat ovat arvostaneet myös tutustumista apteekin lääkeneuvonta- ja asiakaspalveluyksikköön, jossa asiakaspalvelu tapahtuu verkossa ja puhelimessa.

Harjoittelua kehitetään yhteistyössä

Yliopiston Apteekeille opiskelijoiden apteekkiharjoittelut ovat mieluinen kunniatehtävä. Apteekkiharjoittelua kehitetään systemaattisesti yhteistyössä yliopistojen kanssa sekä opiskelijoiden palautteiden perusteella.

Yliopiston Apteekin apteekkiharjoittelun kehittämistä koordinoiva proviisori Mari Havia järjestää yhteisiä infoja ja koulutuksia kaikkien toimipisteiden opiskelijoille.

– Meillä Yliopiston apteekilla on vahvat perinteet opiskelijoiden ohjaamisessa ja panostamme harjoittelujen onnistumiseen. Teemme myös tiivistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa, Mari Havia kertoo.

Yliopiston Aptekin yhteiskunnallisiin erityistehtäviin kuuluu farmasian opiskelijaharjoitteluiden lisäksi harvinaisten lääkkeiden valmistus ja lääkehuollon tutkimus. Opiskelijat pääsevät samalla tutustumaan farmaseutin monipuolisiin työtehtäviin apteekkisektorilla.

Töölön toimipiste onkin saanut kiitosta paitsi ilmapiiristään myös tehtävien monipuolisuudesta.

– Olemme vilkas apteekki ja sijaitsemme suuren sairaalan läheisyydessä. Täällä saa paljon kokemusta asiakasrajapinnasta ja myös harvinaisista lääkkeistä, Elina Lammi sanoo.

– Kaikki aina odottavat opiskelijoita toimipisteeseen. He tuovat vipinää arkeen ja osaavat kysyä hyviä kysymyksiä, Lammi kiittelee.