Lääkitystiedot yhdelle listalle

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille laadittu muistilista auttaa potilaiden lääkelistojen päivittämisessä. Lääkitystiedot ovat usein hajallaan eikä tieto aina vastaa todellista käyttöä.

Oletko tyytyväinen työpaikkasi työvuorojärjestelyihin?