Big Data opettaa asioita, joita emme ole osanneet edes ajatella

Big datan osaajista on terveydenhuollossa huutava pula. Nyt asiantuntijoita koulutetaan tohtoriohjelman turvin Oulussa.

Oulun yliopisto kouluttaa EU:n miljoonarahoituksella massiivisten terveysdata-aineistojen, big datan, käsittelyn ja hyödyntämisen asiantuntijoita. Ohjelma on tarkan syynin läpäisseille opiskelijoille harvinainen tilaisuus. Biocenter Oulun tieteellinen johtaja, professori Johannes Kettunen sanoo, että väitelleille tutkijoille suunnattu koulutusohjelma on aihepiiriltään ja sisällöltään Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen. Samalla se on tilaisuus tutkijaryhmille ja niiden tekemälle perustutkimukselle.

Kettunen selventää, että big datan käsittelyn, siirron ja soveltamisen osaajista on huutava pula terveydenhuollon palvelujärjestelmissä, yksityisellä sektorilla ja akateemisen tutkimuksen parissa.

Data4Healthcare-ohjelmassa kouluttaminen tapahtuu kolmen vuoden työskentelyjaksolla big dataa käyttävissä ja soveltavissa Oulun yliopiston lääke-, terveys- ja biotieteiden tutkimusryhmissä sekä alaan liittyvissä partneriorganisaatioissa. Kymmenestä partneriorganisaatiosta seitsemän on yrityksiä.

Koulutettavia pyritään lisäksi yhdistämään alan toimijoiden kanssa.

– Tällöin uusi osaaminen pystytään parhaiten ja nopeasti hyödyntämään. Eri ympäristöissä koulutuksensa saaneet asiantuntijat tulevat täyttämään osaamistarpeita kattavasti yhteiskunnan eri sektoreilla.

Tutkijoiden liikkuvuutta tukevan Marie Curie -ohjelman ehtojen mukaisesti kelpoinen hakija on saanut asua Suomessa vuoden edellisen kolmen vuoden aikana.

– Ohjelma on väylä esimerkiksi suomalaiselle tutkijalle, joka on nyt ulkomailla.

Big data vapauttaa tutkijat hypoteeseista

Big data tuo valtavan potentiaalin uusille läpimurroille. Tieteen tekemisen perusperiaatteet muuttuvat, kun tutkimusaineistot harppaavat sadoista tai tuhansista osallistujista miljoonaan.

– Big data muuttaa tutkimustapaa. Muutamien satojen aineistossa hypoteesin pitää olla voimakas. Suurten aineistojen hyöty ei perustu olettamukseen, että ymmärrämme biologiaa. Sen sijaan kysymme asioita suoraan aineistolta ja se opettaa meille asioita, joita emme ole osanneet ajatella.

Dataa tuotetaan jo tällä hetkellä valtavia määriä erityisesti sairaanhoidossa.

– Suurissa aineistoissa analyysiteknologiat ja erityisesti tekoälyn hyödyntäminen ovat keskeisiä.

Koulutusohjelmaan osallistuvien farmasian tutkimusryhmien työ perustuu muun muassa suuriin biopankkeihin. Useat niistä tutkivat potentiaalisia lääkekohteita.

– Biopankkien aineistot mahdollistavat geenitietojen yhdistämisen tietoon tautiriskeistä, mikä voi johtaa uusien lääkekohteiden löytämiseen.

Datamurros tapahtuu perustutkimuksen rinnalla

Big data -osaajien koulutus tapahtuu tutkimusryhmissä. Hakuprosessin kivijalka on tutkimusryhmien esittelyissä. Hakija­kandidaatit valitsevat niistä omansa, tutustuvat ryhmiin ja tekevät oman tutkimussuunnitelmansa yhteistyössä ryhmän kanssa. Data-asiantuntijoiden tiivis rooli tutkimusryhmissä on perusteltu.

– Perustutkimusta pitää tehdä, jotta tunnistetaan asioita, jotka ovat tärkeitä ihmisten terveydenhoidon kannalta. Perustutkimus on pohja ymmärrykselle siitä, mitkä asiat valtavassa ja jatkuvasti kasvavassa datamäärässä ovat merkityksellisiä.

Kettunen sanoo, että Oulu on profiloitunut terveydenhuollon digitalisaation keskittymäksi, ja tutkimusohjelma vain korostaa tätä profiilia.

– Oulun on nyt aallonharjalla. Tämä ohjelma buustaa tutkimusryhmien toimintaa entisestään. Ohjelma tuo myös ison piristysruiskeen ulkopuolista ajattelutapaa Oulun seudulle.

Data4Healthcare-ohjelman rahoitus on 3,6 miljoonaa euroa

• Ohjelmassa koulutetaan 25 kansainvälisesti rekrytoitua tutkijatohtoria terveysdata-alan tulevaisuuden asiantuntijoiksi.

• Data4Healthcare-ohjelma saa rahoituksen laajasti kilpaillusta EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelman Marie-Sklodowska-Curie-Action-COFUND -toiminnosta.

• EU kattaa 51 prosenttia kustannuksista ja 49 prosentista kustannuksia vastaa Oulun yliopisto. Ohjelman koordinoinnista vastaa Biocenter Oulu.

• Ohjelma käynnistyy vuoden 2024 alussa ja jatkuu viisivuotisena. Oulun yliopiston lisäksi mukana ovat muun muassa Pohde, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, Oulun kaupunki sekä terveysalan yritykset.