Lääketietojen ylläpitäjä

Esta Vainio-Sonnisen vastuualueena Lääketietokeskuksessa on Kansallisen Lääketietokannan ylläpito. Sen ohella hän osallistuu moneen muuhun Lääketietokeskuksen tuottamaan palveluun, myös uusien toimintojen kehittämiseen.

Mainettaan mukavampi työpaikka

Niuvanniemen sairaalan käytävillä toisiaan tervehtivät niin lääkärit, hoitajat, farmaseutit kuin potilaatkin. Oikeuspsykiatrisen sairaalan farmaseutit kokevat, että Niuvassa on lämmin, arvostava työyhteisö ja turvallista työskennellä.