Itsearvioinnilla kohti Euroopan kärkeä

EAHP on kehittänyt online-itsearviointityökalun, jonka avulla sairaala-apteekit ja lääkekeskukset voivat arvioida sairaalafarmasian lauselmien täytäntöönpanotasoa organisaatioissaan ja edistää näin oman palvelunsa tasoa.

Liiton lähettiläät

Kampuksilla toimivat opiskelijaedustajat ovat monelle alaa opiskelevalle ensimmäinen kontakti Farmasialiittoon. Edustajat järjestävät tapahtumia ja välittävät tietoa.

Parempaa palkkaa

Vuoden 2019 palkkakyselyn mukaan teollisuuden ja tukkukaupan parissa työskentelevät ovat tyytyväisimpiä palkkaansa. Kunta-alalla 42 prosentilla vastaajista palkkausta on tarkistettu kuluneen vuoden aikana. Sen sijaan apteekkisektorilla farmaseuttien mediaanipalkat jopa laskivat, vaikka suurin osa saa taulukkopalkkaa parempaa liksaa.