Yhdessä, enemmän ja suunnitelmallisemmin

Farmasian alan ammattilaiset ovat valmiita käyttämään omaa aikaansa osaamisen kehittämiseen, mutta myös työnantajalta odotetaan sitoutumista. Vain noin kolmanneksessa työpaikoista osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista.

EIPG:n johtoa koolla Helsingissä

Kansainvälisen lääketeollisuuden toimintaympäristön nykytila ja tulevat haasteet puhuttelivat, kun teollisuusfarmasian eurooppalaiseen kattojärjestön European Industrial Pharmacists Group:in (EIPG) johtohahmot tapasivat Suomen Farmasialiiton (SFL) teollisuuden ja tukkukaupan neuvottelukunnan (TNK) jäsenistöä tammikuun lopussa Helsingissä.

Selkeät suuntaviivat tuleville vuosille

Farmasialiiton strategia vuosille 2020–2022 ja toimintasuunnitelma 2020 pohjautuvat tuttuihin arvoihin. Toiminnan painopisteet on kuitenkin määritelty entistä tarkemmin, ja ne kumpuavat jäsenistöltä saadusta palautteesta.