Tiedot kaikkien saataville

Katkeamaton lääkehoidon prosessi edellyttää lääkehoidon ja -logistiikan sekä tiedonhallinnan yhteensovittamista. Tiedonhallinnan näkökulmasta tämän hetken suurimmat haasteet liittyvät tiedon pirstaleisuuteen ja siirtymiseen.