Diagnoosista lääkityksen aloittamiseen

Lääkityksen aloittaminen vaatii aina diagnoosin. Lääkehoidon toteutus edellyttää moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat lääkärin ohella muu potilaan hoitosuunnitelmaan osallistuva hoitohenkilökunta, potilas itse sekä apteekkien lääkealan ammattilaiset.

Lääketieteen vastaisku

Lääketieteen opiskelijoiden perustama Vastalääke ry syntyi halusta oikoa virheellisiä terveysväitteitä ja uskomuksia. Jatkossa myös farmasian opiskelijat voivat liittyä mukaan toimintaan.