Kliinisen farmasian kokeilukulttuuria sote-kentälle

Itä-Suomen yliopiston kliinisen farmasian opintosuuntaan on lisätty kaksiviikkoinen harjoittelujakso. Proviisoriopiskelijoiden jalkautuminen ennakkoon rajautumattomalle sote-kentälle mahdollistaa täysin uudenlaisen kehitystyön lääkitysturvallisuuden edistämiseksi.