Oveen voi aina koputtaa

Kun apteekkarin ja luottamusmiehen välillä on avoin keskusteluyhteys ja molemminpuolinen luottamus, hankalistakin asioista voidaan keskustella.

Parempaa palkkaa

Vuoden 2019 palkkakyselyn mukaan teollisuuden ja tukkukaupan parissa työskentelevät ovat tyytyväisimpiä palkkaansa. Kunta-alalla 42 prosentilla vastaajista palkkausta on tarkistettu kuluneen vuoden aikana. Sen sijaan apteekkisektorilla farmaseuttien mediaanipalkat jopa laskivat, vaikka suurin osa saa taulukkopalkkaa parempaa liksaa.