Edut ja palvelut koottuna

Kokosimme yhteen Farmasialiiton jäsenetuja ja -palveluja. Ja niitähän riittää! Oletko muistanut hyödyntää niitä kaikkia?

JÄSENPALVELUT

Työsuhdeneuvonta
✔ apua työsuhteen pulmatilanteisiin
✔ työehtosopimusneuvottelut
✔ palkkasuositukset
✔ lakimiehen palvelut
✔ palkkaneuvonta
✔ apua työsopimuksen tulkintaan
✔ palkkausasiat
✔ työsuhteen päättyminen
✔ luottamusmiestoiminta
✔ tietopaketit ja ohjeet työsuhteesta
✔ työttömyysturva Farmasialiiton kautta

Urapalvelut
✔ apua työnhakuun
✔ urasuunnittelu
✔ henkilökohtainen uraneuvonta
✔ omassa työssä kehittyminen
✔ mentorointi
✔ osaamisen kehittäminen
✔ avoimet työpaikat -palvelu

 

JÄSENEDUT

✔ Fimnet-tunnukset
✔ sähköinen jäsenkortti
✔ jäsenportaali Mortteli
✔ Farmasia-lehti
✔ Dosis
✔ taskukalenteri
✔ apurahat
✔ apteekkien henkilöstön lisäeläkejärjestely
✔ yrittäjäjäsenille alennusta Suomen Yrittäjien palvelupaketista

Pankkiedut
✔ asuntolaina
✔ sijoittaminen

Vakuutusedut
✔ oikeusturva- ja vastuuvakuutus
✔ järjestövakuutus
✔ matkavakuutus
✔ alennukset IFin vakuutuksista

Vapaa-ajan ja matkailun edut
✔ Memberplus
✔ A-lomien ja MMA:n lomamökit
✔ S-ryhmän hotellit, Kunnonpaikka, Hertz, Greenstar, Teboil, Viking Line, Fööni

 

TOIMINTA

✔ koulutuspolitiikka
✔ yhteiskunnallinen vaikuttaminen
✔ erityispätevyysjärjestelmä
✔ lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen tunnustaminen
✔ kansainvälinen toiminta
✔ lausunnot ja kannanotot

Opiskelijatoiminta
✔ tapahtumia
✔ FLOpin toiminta

Verkostoituminen
✔ tapahtumat, tilaisuudet, koulutukset
✔ alueellinen toiminta
✔ koulutusten tallenteet ja materiaalit

Katso ajankohtainen tieto tapahtumista: farmasialiitto.fi/tapahtumakalenteri

Avainsanat: jäsenedut

Neuvonantaja

Marketta Hakkarainen oli Farmasialiiton järjestöaktiivi, joka työskenteli proviisorina apteekissa. Nyt hän työskentelee liiton työsuhdeneuvontatiimissä, mutta tekee edelleen sivutoimisesti töitä apteekisssa.

Hyvää työtä

Lääkekeskuksen farmaseutit ovat yksityissairaalan hoitajien ja lääkärien lääkehuollon ja lääkitysturvallisuuden kumppani. Siksi työ on paljon muutakin kuin sairaalan lääkehuollon järjestämistä. Monipuolinen työ motivoi vuosien jälkeenkin.

Apteekin vai kaupan hyllyltä?

Apteekkien neuvontaa ja palvelua kaiken kaikkiaan arvostetaan yhä korkealle. Silti moni poimisi mielellään itsehoitolääkkeet päivittäistavarakaupan hyllyltä ruokaostosten yhteydessä.

Onko lisäkouluttautuminen huomioitu palkassasi?