EIPG – teollisuusfarmasistien äänitorvi eurooppalaisessa lääketeollisuudessa

Lääketeollisuuden ja tukkukaupan parissa työskentelevien farmasian ammattilaisten joukko Euroopassa on pieni. Yhteinen järjestö valvoo alan ammattilaisten etua.

European Industrial Pharmacists Group eli EIPG edistää ja ylläpitää farmasian ammattilaisten roolia eurooppalaisessa lääketeollisuudessa, tekee kansainvälistä ammatillista edunvalvontaa ja toimii eurooppalaisessa päätöksenteossa teollisuusfarmasistien äänitorvena.

Farmasialiitto on EIPG:n jäsenjärjestö. Kaikki lääketeollisuudessa ja tukkukaupassa työskentelevät Farmasialiiton jäsenet ovat sen kautta myös EIPG:n jäseniä ilman erillistä liittymistä. Suomea EIPG:ssä edustaa maadelegaatti, ja lisäksi Teollisuuden ja tukkukaupan neuvottelukunta toimii yhdyslinkkinä EIPG:n suuntaan.

EIPG tuo farmaseuttisen näkökulman EU-tason lääketeollisuuden lainsäädäntöön ja -ohjeistukseen kommentoimalla ja antamalla lausuntoja eri sidosryhmille ja julkiselle yleisölle. Se toimii tiiviissä yhteistyössä eri jäsenmaiden teollisuusfarmasian ammattijärjestöjen kanssa ja tuo heidän näkemyksiään esille EU-tasolla, sekä tekee tiivistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten farmasian järjestöjen, kuten sairaalafarmasian Euroopan järjestön EAHP:n sekä farmasian kansainvälisen organisaation FIP:n kanssa. Yhteistyötä tehdään myös opiskelijajärjestö EPSA:n kanssa.

Vuosikokouksessa suomalaisedustus paikalla

Edunvalvonnan lisäksi EIPG järjestää jäsenilleen ajankohtaisia webinaareja ja jakaa uutta tietoa teollisuusfarmasian alalta. Tiedotteet ovat luettavissa EIPG:n sivuilla ja ne koostetaan kuukausittain myös uutiskirjeeksi, joka kilahtaa Farmasialiiton teollisuudessa työskentelevien jäsenten sähköpostiin säännöllisesti. Uutiskirjeestä voi seurata kansainvälistä teollisuusfarmasian kehitystä.

EIPG:n ylin päättävä elin on vuosikokous, johon kutsutaan kaikkien jäsenmaiden edustajat. Suomea edusti tänä vuonna Nelli Äijö. Ateenassa pidetty kokous oli ensimmäinen paikan päällä järjestetty vuosikokous koronapandemian jälkeen.

– Kreikassa oli pitkään maskipakko ja tämä oli ensimmäisiä tapahtumia, joissa sitä ei enää tarvittu. Meitä oli yhteensä 18 edustajaa 13 eri maasta, lokakuun puolivälissä pidettyyn kokoukseen osallistunut Äijö kertoo.

Hän työskentelee Orionilla tuotepäällikkönä ja kuului vielä viime vuonna teollisuuden- ja tukkukaupan neuvottelukuntaan.

Pienet resurssit vaativat priorisoimaan toimintaa

EIPG:n toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Käytännössä järjestön hallitus organisoi kaiken toiminnan. Kokouksessa keskusteltiinkin siitä, miten aktiivisia toimijoita saataisiin lisää mukaan ja maakohtaiset järjestöt ottamaan enemmän kantaa (position paper) lausuntokierroksiin.

– Pohdimme myös osa-aikaisen harjoittelijan palkkaamista hallinnollisten tehtävien hoitoon, Äijö kertoo.

Kokouksessa valittiin uusia jäseniä hallitukseen. Seuraavalle kolmivuotiskaudelle puheenjohtajaksi äänestettiin italialainen Piero Iamartino, kun pitkään vastuutehtävisssä toiminut ja kaksi kautta puheenjohtajana ollut Claude Farrugia vetäytyi tehtävästä.

Tekniseksi ja ammatillisen johtamisen varapuheenjohtajaksi valittiin Rebecca Stanbrook. Järjestön pitkäaikainen rahastonhoitaja Birgitte Saunier päätti toimikautensa. Koska uutta rahastonhoitajaa ei ole löytynyt, Eurooppa-asioiden varapuheenjohtaja Maurizio Battistini hoitaa rahastohoitajaan tehtäviä seuraavaan yleiskokoukseen saakka.

Koska resurssit ovat pienet, kokouksessa pohdittiin pitkään myös sitä, mihin asioihin järjestössä tulisi keskittyä. Claude Farrugia sai erityistä kiitosta merkittävästä panoksestaan EIPG:n viime vuosina saavuttamassa edistyksessä Euroopan terveysviranomaisten tunnustamana hyvämaineisena ammattijärjestönä. Nyt kuitenkin keskusteluissa päädyttiin siihen, että EU-tason lobbaustyötäkin tärkeämpää on keskittää resursseja jäsenten ammattiosaamisen kehittämiseen.

Kansainväliset kollegat parasta antia

Nelli Äijö.

Tiiviin viikonlopun parasta antia Nelli Äijön mukaan oli kuitenkin kokousasioiden ulkopuolella käyty keskustelu kansainvälisten kollegoiden kanssa.

– Meille oli saapumispäivänä perjantaina järjestetty opastettu kierros Akropolis-museossa ja kierroksen jälkeen yhteinen illallinen. Myös kokouspäivinä oli taukoja, joilla kävimme mielenkiintoisia keskusteluja, Äijö kertoo.

Korona oli tietenkin edelleen esillä keskusteluissa. Mielenkiintoista Äijöstä oli kuulla Kreikan apteekkijärjestelmästä. Kreikassa on noin 10 000 pikkuapteekkia.

– Kävin myös keskustelua astmanhoitoon liittyvästä lääkkeiden vaihdosta, joka on jo käytössä monessa muussa Euroopan maassa, Äijö sanoo.

Vaikka Äijö on siirtynyt Farmasialiitossa teollisuuden ja tukkukaupan neuvottelukunnasta sektorin edustajaksi proviisorineuvottelukuntaan, hän lähti mielellään kokoukseen tuuraamaan matkalta estynyttä Anna-Leena Haikkolaa.

– Kokoukseen valmistautuminen vaatii asioihin tutustumista, mutta tämä oli loistava tilaisuus kuulla, mitä muissa maissa tapahtuu teollisuusfarmasian saralla. Sain myös paljon uusia ystäviä, Äijö kiittää.