EIPG:n johtoa koolla Helsingissä

Kansainvälisen lääketeollisuuden toimintaympäristön nykytila ja tulevat haasteet puhuttelivat, kun teollisuusfarmasian eurooppalaiseen kattojärjestön European Industrial Pharmacists Group:in (EIPG) johtohahmot tapasivat Suomen Farmasialiiton (SFL) teollisuuden ja tukkukaupan neuvottelukunnan (TNK) jäsenistöä tammikuun lopussa Helsingissä.

Suomen Farmasialiiton isännöimän, ensimmäistä kertaa Suomessa pidettävän EIPG:n hallituksen kokouksen yhdeksi pääteemaksi nousi farmasia-alan ammattilaisten muuttuvat osaamisvaatimukset. Vilkkaassa keskustelussa pohdittiin muun muassa sitä, miten alan koulutuksen olisi tulevaisuudessa sopeuduttava.

– Esimerkiksi tekoäly, Big Data, personoidut lääkehoidot sekä alan digitalisoituminen vaativat farmasian työntekijöiltä täysin uudenlaisia tietoja ja taitoja, joita olisi nykyistä vahvemmin myös alan koulutuksissa huomioitava, Tamron tuore laatujohtaja, toista kauttaan EIPG:n hallituksessa istuva Anni Svala kertoi.

Svala totesi, että EIPG haluaa jatkossa olla aktiivisesti mukana tukemassa eurooppalaisia farmasia-alan oppilaitoksia, jotta heidän koulutusohjelmansa vastaisivat nykyistäkin paremmin alan tarpeisiin. Muun muassa tätä varten EIPG parhaillaan valmistelee raporttia, jossa selvitetään esimerkiksi sitä, millaista tietoa ja osaamista farmasistit tarvitsevat menestyäkseen alan töissä nyt ja tulevaisuudessa, ja lisäksi sitä, millaisia uramahdollisuuksia alan koulutus tarjoaa tulevaisuuden farmasisteille.

Farmasistien työnkuva muuttuu

Asiantuntijat keskustelivat muun muassa siitä, miten lääkealan toimintaympäristön raju myllerrys luo pohjaa bioteknologiayritysten kasvulle. Jo nyt suurten lääkeyhtiöiden jättämien lääkepatenttien lukumäärä on vähentynyt merkittävästi viime vuosien tasosta. Svalan mukaan jopa kaksi kolmasosaa lääkepatenteista tulee nykyisin uusilta bioyrityksiltä. 

Asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että alalla käynnissä olevat muutokset vahvistavat EIPG-järjestön merkitystä teollisuusfarmasistien roolia ajavana tahona eurooppalaisessa lääketeollisuudessa entisestään. Yksi syy tähän on farmasia-alalle kouluttautuneiden työnkuvien muuttuminen ja monipuolistuminen. 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa farmasia-alan ammattilaisten kysyntä – ja samalla ammatillisen arvostuksen taso – on viime vuosina noussut. Suomessa puolestaan käynnissä olevan sote-uudistuksen nähdään avaavan farmasia-alan koulutuksen saaneille uusia uramahdollisuuksia esimerkiksi terveyskeskuksissa, Suomen Farmasialiiton hallituksen puheenjohtaja Antti Kataja nosti esiin. 

– Yhä useampi lääkärikoulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen siirtyy Isossa-Britanniassa potilashoidon tehtävistä teollisuuden työtehtävien pariin verotuksellisista syistä. Farmasia-alan ammattilaisille tämä merkitsee paljon uusia uramahdollisuuksia, kertoi Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) yhdistyksen tutkimusjohtaja, EIPG:n puheenjohtajanakin aiemmin toiminut Gino Martini.

Suomen Farmasialiiton teollisuuden ja tukkukaupan neuvottelukunnan (TNK) puheenjohtaja Laura Huotari nosti keskustelussa esiin suomalaisen farmasiakoulutuksen jo nyt korkean tason sekä sen, että tällä hetkellä farmasistien hallussa oleva monipuolinen osaaminen jää Suomessa pitkälti hyödyntämättä perinteisessä lääkejakeluun keskittyvässä apteekkityössä.

– Farmasia-alan ammattilaisilla olisi Suomessa niin paljon enemmän osaamispotentiaalia tarjottavanaan terveydenhuoltoalalle ja potilaiden eduksi, Huotari totesi.

EIPG:n nykyinen puheenjohtaja Claude Farrugia totesi tilaisuudessa, että kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, sillä yksittäisen maan on vaikea saada omia näkökantojaan esille Euroopan lääkevirastossa tai komissiossa. Yksi huolenaihe, joka puhutteli kaikkia kokouksen osapuolia, oli lääkekaupan siirtyminen säätelemättömänä verkkoon.

– Lääkeala tarvitsee vankan säätelypohjan, ja tämä koskee myös verkkoapteekkeja. Säätelemätön lääkkeiden verkkokauppa voi pahimmillaan johtaa kuolemiin, Gino Martini huomautti viitatessaan Yhdysvaltoja kurittaneeseen opioidikriisiin.

Opioideihin kuolee noin 31 000 ihmistä Yhdysvalloissa vuosittain, ja kriisi uhkaa levitä myös muihin maihin. 

– Siksi olen apteekkeja koskevan asianmukaisen lainsäädännön, säätelyn ja apteekkitarkastusten – koskien myös verkkoapteekkeja – vankka kannattaja, Martini korosti.

Suomen rooli merkittävä

EIPG tekee kansainvälistä ammatillista edunvalvontaa teollisuusfarmasisteille ja on heidän äänitorvensa eurooppalaisessa päätöksenteossa. EIPG tarjoaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa ja koulutusta, kuten ilmaisia webinaareja.  Muun muassa tätä puolta Suomen Farmasialiiton edustajat kiittivät tapaamisessa ja EIPG-järjestö lupasi kehittää jatkossa edelleen. 

Suomen Farmasialiitto on EIPG:n jäsenjärjestö, ja siten kaikki lääketeollisuudessa ja tukkukaupassa työskentelevät SFL:än jäsenet ovat myös EIPG:n jäseniä. 

Puheenjohtaja Farrugian mukaan Suomen rooli EIPG:n jäsenenä on merkittävä, sillä sen avulla järjestölle avautuu näkymä laajempaan ”Pohjoismaiseen” lääketeollisuuden kenttään.