Erikoisalan asiantuntija

Klinikkaproviisorin toimenkuva edellyttää yhden toimialan lääkehoitokokonaisuuden osaamista. Sini Kuitunen on päässyt työssään perehtymään ja kehittämään lasten ja nuorten lääkeasioita.

Klinikkaproviisorit työskentelevät sairaalassa jonkin erikoisalan parissa. Sini Kuitunen on löytänyt paikkansa lasten ja nuorten toimialalta HUSin Uudessa lastensairaalassa.

– Tietojeni mukaan meitä klinikkaproviisoreita onkin tällä hetkellä vain HUS Apteekissa.

Kuitusen tehtävä edellyttää lasten ja nuorten toimialan lääkehoidon, lääkehoitoprosessien ja niihin liittyvien riskien tuntemusta.

– Koko ajan pitää miettiä, miten asioita voitaisiin tulevaisuudessa tehdä paremmin ja turvallisemmin lasten lääkehoidossa, Kuitunen sanoo.

Vaihtelevan toimenkuvan keskiössä on yhteistyö yli kymmenen osastofarmaseutin kanssa. Osastofarmaseuteilta hän saa tärkeää tietoa siitä, mitä eri osastoilla tapahtuu, ja millaisia haasteita on ollut. Ongelmakohtiin tartutaan yhdessä lääkäreiden ja hoitajien kanssa.

– Teen lääkeohjeita ja autan lääkehoitosuunnitelmien valmistelussa, seuraan HaiPro-ilmoituksia ja lasten lääkemääräysten kehitystarpeita Apotista.

Lasten ja nuorten lääkitykseen perehtyminen on ollut Kuitusesta opettavaista.

– Aloittaessani lääkitysturvallisuus oli minun vahvuuteni ja muilta kollegoilta löytyi runsaasti lasten lääkityksen osaamista. Neljän vuoden aikana eteen on tullut paljon opettavia tapauksia. Oppia olen etsinyt myös ulkomailta.

Antoisinta klinikkaproviisorin työ on Kuitusesta silloin, kun työyhteisö innostuu mukaan kehittämisprojekteihin.

– Koko lastensairaalaurani ajan olemme rakentaneet infuusiopumppujen lääkekirjastoa, johon on liittynyt myös väitöskirjatutkimustani. Aloitimme vastasyntyneiden teholta ja viime kesänä laajensimme koko lastensairaalaan. Uuden version käyttöönotto tuntuu aina hienolta saavutukselta.

Koska klinikkaproviisoreita ei vielä kovin montaa Suomessa työskentele, on Kuitunen päässyt rakentamaan rooliaan hänelle sopivaksi.

– Kun vielä ei ole olemassa sitä täydellistä klinikkaproviisoria, olen päässyt tekemään asioita niin kuin minusta tuntuu oikealta. Ehkä pystyn vähän vaikuttamaan siihenkin, mihin klinikkaproviisorin toiminta kehittyy meidän sairaalassamme ja Suomessa.