Fimnetin tavoitteena entistä yksilöllisempi tarjonta

Fimnet-palvelu teki viime keväänä käyttäjäkyselyn, jonka avulla se haluaa kehittää verkkopalveluaan. Farmasialiiton jäsenet toivoivat sivustolle selkeyttä ja yksilöidympää sisältötarjontaa.

Fimnet (Finnish Medical Network) on Suomen Lääkäriliiton, Suomen Apteekkariliiton, Suomen Hammaslääkäriliiton, Suomen Eläinlääkäriliiton, Suomen Farmasialiiton ja Suomen Proviisoriyhdistyksen jäsenille suunnattu suljettu sosiaalisen median palvelu. Palvelu tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden keskusteluun ja keskitettyyn tiedonvälitykseen.
Farmasialiitto käyttää palvelua muun muassa ilmoittautumiskanavana tapahtumiin ja koulutuksiin.

Tapahtumat ja keskustelut kiinnostavat

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan toista tuhatta käyttäjää. Noin joka kymmenes vastaaja on Farmasialiiton jäsen.

Vastaajista kaksi kolmasosaa käyttää sivustoa vähintään viikoittain, lähes puolet jopa päivittäin (41 prosenttia). Loppu kolmannes käy sivuilla kerran kuussa tai harvemmin.

Koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautumisten lisäksi Farmasialiiton jäsenet seuraavat Fimnetissä ryhmäkeskusteluja. Myös luottamusmiespalsta kiinnostaa.

Moni käyttäjä poikkeaa sivuilla toisinaan katsomassa uusia tietoja ja seuraamiaan keskusteluja. Sivustolta löytyy myös ammatillisia artikkeleita, joita voi käydä lukemassa.

Fimnet on jäsenpalvelu, johon kaikki Farmasialiiton jäsenet saavat tunnukset liittyessään liiton jäseneksi. Moni käy sivuilla myös päivittämässä jäsentietojaan.

Toiveissa selkeämpi etusivu

Sivusto sai yleisarvosanaksi 7,9. Lähes puolet (48 prosenttia) vastaajista antoi niille arvosanan 8. Farmasialiiton jäsenet toivoivat erityisesti etusivunäkymään yksilöllisempää ja selkeämpää sisältötarjontaa.

Ensimmäiset muutokset sivuille on jo tehty. Farmasialiiton jäsenten etusivun näkymästä on poistettu sellaisia palveluita, jotka eivät farmasisteja kosketa, kuten rekrytointiuutisvirta.
Keskustelupalstojen eri palstoilla pyörii samoja tiedotteita. Käyttäjät toivoivat, että järjestelmä tunnistaisi nämä ja lähettäisi yhdelle käyttäjälle vain yhden sähköpostiviestin uudesta tiedotteesta, kun nyt viestejä voi tulla useita samasta asiasta. Toiset eivät haluaisi sähköpostia lainkaan. Sen sijaan omalla etusivulla voisi selkeästi näkyä, mitä uutta aineistoa viime käynnin jälkeen on tullut, jotta tuoreita tietoja ei tarvitsisi etsiä erikseen.

Miksi tulit Fimnetiin tällä kertaa?

”Liiton luottamusmiespalstaa selaamaan.”

”Lukemaan Farmasialiiton ryhmien keskusteluja.”

”Etsimään koulutustallenteesta tietoa.”

”Ilmoittautumaan webinaariin.”

 

Kuinka usein käyt palvelussa?

Päivittäin 41 %

Muutamana päivänä viikossa 18 %

Kerran viikossa 8 %

Kuukausittain 17 %

Harvemmin/satunnaisesti 13 %

Tulin ensimmäistä kertaa 2 %