Harjoitus tekee farmaseutin – ja tuo hyötyä kaikille osapuolille

Farmasian opiskelija Taika Suviranta on kasvanut asiakaspalvelun  ja lääkeneuvonnan ammattilaiseksi kullanarvoisten harjoittelujaksojen aikana. Työkavereiden tuella alun tietotulva on iskostunut osaamiseksi selkärankaan.

Neljännen vuosikurssin farmasian opiskelija Taika Suviranta valmistuu proviisoriksi keväällä 2019. Itä-Suomen yliopistoon hänet veti kiinnostus terveys- ja hyvinvointialaa kohtaan. Kemia sujui lukiossa leikiten, minkä lisäksi hän on luonteeltaan tarkka ja huolellinen – kuin ilmetty farmaseutti.

Pohjois-Karjalan kasvatti suoritti ensimmäisen harjoittelujaksonsa kotipaikkakuntansa Liperin apteekissa toisen opiskeluvuoden huhti–kesäkuussa. Toinen harjoittelujakso oli kolmannen opintovuoden helmi–huhtikuussa Siilinjärven apteekissa.

– Liperin apteekki on melko pieni, Siilinjärven toimipiste puolestaan iso. Molemmat harjoittelujaksot olivat hyvin opettavaisia, sillä uutta oppia käytännön työhön tuli joka päivä, Suviranta sanoo.

Siilinjärven apteekissa Suviranta pääsi opettelemaan reseptin toimitustaitoja, lääkkeenvalmistusta, itsehoitotuotteiden myyntiä, lääkityksen arviointia, markkinointia sekä hoitokotien lääketilausten käsittelyä. Myös laatutyö, koulutuksen pitäminen oman apteekin henkilökunnalle ja talousasiat kuuluivat ohjelmaan.

Työkirjaa Suviranta täytti ahkerasti koko harjoittelun ajan.

Asiakaspalvelutaidot kohentuivat

– Haastavaa oli, kun lyhyessä ajassa tuli paljon uutta tietoa. Opin, että kaikkea ei voi tietää, mutta kollegoiden apu helpottaa ainakin isohkossa työyhteisössä.

Asiakaspalvelutaidot ovat tärkeä osa työtä, mikä korostui Siilinjärven apteekissa, jossa asiakaspalveluun panostetaan erityisen paljon. Suviranta arvioi taitojensa kehittyneen mukavasti.

– Apteekkiharjoittelussa pääsee soveltamaan opinnoissa saatua tietoa käytännössä, sillä käytännön töiden osaaminen vahvistuu vain harjoittelemalla.

Harjoittelijat saivat yliopistolta harjoittelun sisältöä varten suunnitelmapohjan, jota täydennettiin Siilinjärvellä Suvirannan toiveiden pohjalta. Suunnitelmallisuus takasi, että harjoittelu eteni aikataulussa ja kaikki tehtävät tulivat tehdyiksi.

– Henkilökohtainen oppimissuunnitelmani oli nähtävillä taukotilassa, joten pystyimme seuraamaan harjoitteluni etenemistä.

Koko henkilöstö ohjaajina

Harjoittelun vastuuhenkilöt pitivät opiskelijoille palautekeskusteluja, jotka Suviranta koki kannustaviksi ja rakentaviksi. Vastuuhenkilöt seurasivat myös harjoittelun etenemistä.

– Työyhteisö otti meidät hyvin vastaan. Koko henkilöstö osallistui harjoittelun ohjaukseen, ja kukin toi esiin oman erikoisosaamisensa. Saimme paljon hiljaista tietoa, jota työpaikalle on kertynyt vuosien varrella.

Vastaavasti opiskelijalta odotettiin omatoimisuutta ja aktiivisuutta, jotta hän sai harjoittelustaan mahdollisimman paljon hyötyä tulevaa työuraansa varten.

Katse tulevaisuuteen

Opiskelumetodeja tulee aika ajoin päivittää ja kehittää, niin myös apteekkiharjoittelua. Suviranta on mukana sosiaalifarmasian projektissa, joka uudistaa apteekkiharjoittelun työkirjojen tehtävät nykyistä käytännönläheisemmiksi.

Suviranta tekee opintojen ohessa tuntitöitä Siilinjärven apteekissa, ja kesätyö alkaa toukokuun lopussa.

– Viihdyn Siilinjärven apteekissa hyvin, samaten pidän Kuopiossa asumisesta. Valmistun ensi vuonna ja haen sitten töitä. Olen valmis muuttamaan muualle, jos töitä on tarjolla.

 

Harjoitteluista virtaa apteekin työyhteisöön

Siilinjärven apteekissa farmasian opiskelijoiden harjoittelun ohjaaminen on ollut pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Apteekki palkittiin viime syksynä toistamiseen Vuoden Opetusapteekkina. Harjoittelijoiden antama kouluarvosana apteekille oli viimeksi tasan kymmenen.

– Meillä harjoittelee vuosittain kaksi farmasian opiskelijaa. Apteekissa on 18 vakituista työntekijää, joista jokainen osallistuu harjoittelijoiden opastamiseen, apteekkiproviisori Timo Hänninen kertoo.

Opiskelijoilla on ollut Siilinjärvellä harjoittelumahdollisuus 1980-luvulta lähtien. Apteekki saa harjoittelijoiden kautta uusia tuulia, minkä ansiosta työyhteisö pysyy vireänä ja saa alan uusimman tiedon yliopistolta. Harjoittelijoiden ohjaaminen motivoi henkilöstöä kehittämään omaa osaamistaan.

– Opiskelijat ovat innostuneita ja motivoituneita, mikä on myös yliopiston ansiota. On hienoa nähdä, miten opiskelija vähitellen kehittyy harjoittelun edetessä, Hänninen kertoo.

Päävastuu koulutuksesta on opetuksen vastuuproviisoreilla Timo Hännisellä ja Vesa Karttusella.

Yliopisto määrittelee apteekkiharjoittelun vaatimukset. Vastuuproviisorit puolestaan tekevät jokaiselle harjoittelijalle henkilökohtaisen, viikkotasoisen opetussuunnitelman ja seuraavat harjoittelijoiden edistymistä.

Opiskelija saa harjoittelustaan apteekin antaman palautteen suoraan, ja yliopistolle palaute lähetetään sähköisesti.

Opiskelijan tarvitsema ohjaus ja opetus vaihtelevat hänen työkokemuksensa mukaan. Tavoite on, että toisen harjoitteluosan jälkeen opiskelija osaa toimia itsenäisenä farmaseuttina apteekissa.

– Emme ole kokeneet harjoittelijoiden ohjaamista liian raskaaksi. Menetelmä on hyväksi havaittu ja jatkuu meillä samanlaisena, Hänninen sanoo.

Harjoittelu toimii myös rekrytointikanavana apteekille. Nykyisistä vakituisista työntekijöistä seitsemän on tullut taloon harjoittelun kautta.

 

Harjoittelu on oleellinen osa tutkintoa

Harjoittelun aikana sovelletaan käytäntöön teoriaopintoja sekä opitaan taitoja ja valmiuksia, joita koulutusyksiköt eivät pysty opettamaan.

– Monelle opiskelijalle harjoittelu voi olla ensimmäinen kosketus työelämään, joten siinä onnistuminen on tärkeää ja vaatii huomiota niin opiskelijalta, opetusapteekilta kuin yliopistolta, sanoo yliopistonlehtori Piia Siitonen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta.

Itä-Suomen yliopistossa farmasian yhdellä vuosikurssilla on noin 150 opiskelijaa, joten sama määrä on vuosittain harjoittelemassa joko avo- tai sairaala-apteekissa. Harjoittelupaikkoja on yleensä ollut hyvin tarjolla. Ulkomaisissa yhteistyöapteekeissa Australiassa, Irlannissa ja Ghanassa on vuosittain harjoittelussa kymmenkunta opiskelijaa.

Harjoitteluun kuuluva työkirja pysyy edelleen työkaluna, mutta sitä päivitetään parhaillaan. Jatkossa opiskelijat eivät enää palauta koko työkirjaa, vaan se on lähinnä opiskelijan ja harjoittelun ohjaajan tukena. Opiskelijat palauttavat sähköiseen oppimisympäristöön vain muutaman täsmätehtävän.

– Työkirjauudistus liittyy osaltaan farmaseutin tutkintouudistukseen, joka Itä-Suomen yliopistossa otetaan käyttöön syksyllä 2019. Uudistuksen päätavoitteena on kehittää tutkintoa työelämälähtöisemmäksi. Nykyinen, toimiva harjoittelujärjestelmä on erittäin tärkeässä asemassa tavoitteen saavuttamisessa, Siitonen korostaa.