Hyvä lobbaus hyödyttää molempia osapuolia

Suhteiden luominen päättäjiin vaatii kärsivällisyyttä. Kiireisille poliitikoille pitää tarjota selkeitä ratkaisuehdotuksia, jos mielii vaikuttaa.

Akavan edunvalvonnan toimintaperiaatteisiin kuuluu uskottavan viestin kohdentaminen oikealle päättäjälle oikeaan aikaan. Edunvalvonta ei ole kertasuoritus vaan jatkumo. Se on kestävyyslaji, joka vaatii pitkäjänteistä jalkatyötä.

– Lobbaus on molempia osapuolia hyödyttävää vuorovaikutusta, jossa opitaan ymmärtämään toisen näkemyksiä, sanoo Akavan johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause.

Hän on entinen erityisavustaja. Kausella on pitkä kokemus muun muassa perhe- ja peruspalveluministerien Juha Rehulan ja Annika Saarikon erityisavustajana.

– Erityisavustaja on ”patja” ministerin ja muiden ihmisten välillä. Yhteinen aika on kortilla, ja koko ajan pitää priorisoida. Sähköposteja tulee päivässä 50–70, ja niihin vastaaminen jää usein iltamyöhään.

– Erityisavustaja suodattaa, mitkä asiat menevät eteenpäin ministerille. Työssä on paljon valtaa ja vastuuta.
Kausella onkin tukku vinkkejä, miten vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan kannattaa hoitaa. Hän painottaa tilanteiden ennakointia.

– Jos asioihin reagoidaan vasta kun ne tulevat julkisuuteen, on usein myöhäistä.

Kause kuvaa edunvalvonnan tasoja. Kun halutaan muistuttaa organisaation merkityksestä ja esittää tärkeimmät linjaukset, silloin tavoitellaan puolueita, eduskuntaryhmiä ja ylintä virkakuntaa. Medianäkyvyyttä taas saadaan artikkeleilla ja blogikirjoituksilla. Myös sosiaalinen media on hyvä vaikuttamiskanava. Twitterissä kannattaa käydä yhteiskunnallista keskustelua, Kause kannustaa.

Henkilökohtainen lobbaaminen kannattaa Kausen mukaan silloin, kun on selkeä tavoite, kuten lainkohdan muuttaminen. Sitten voi varata tapaamisajan ministeriöön tai eduskuntaan.

Kause kehottaa keskittymään niihin henkilöihin, joita asia koskee.

– Pitää tarjota valmiiksi muotoiltu ratkaisuehdotus. Sen pitää olla lyhyt. Asia pitää pystyä tarvittaessa esittelemään jopa vartissa, koska et ole päivän ainut taho, jolla on asiaa. Älä turhauta päättäjää!

Pikatapaamisille oivia paikkoja ovat Eduskuntatalon kahvila tai Pikkuparlamentti, Kause vinkkaa. Aamiais- ja lounastapaamiset sopivat hyvin.

– Kontaktiverkoston luominen ja ylläpito vaativat paljon jalkatyötä ja näyttäytymistä. Lounaat ja kokkarit ovat hyviä tapoja luoda suhteita. Moni asia etenee parhaiten virkamiestietä eteenpäin, siksi suhteita kannattaa luoda myös kokouksissa ja seminaareissa.

Eduskuntatyön rytmi on hyvä tietää, kun miettii oikeaa aikaa vaikuttaa. Kuukausi- ja viikkokalenteri sekä budjettiprosessi etenevät saman kaavan mukaan.

– Eduskunnan kyselytunti torstaisin on avoin foorumi, jossa voi esittää kysymyksiä. Maakuntien ministerit ja kansanedustajat ovat maanantaisin kotipaikkakunnillaan tavoitettavissa, Kause antaa esimerkkejä viikkorytmistä.

Hanna-Maija Kausen mielestä lääkehuollon kokonaisuus on vaikea asia, ja hän on alkanut omien sanojensa mukaan hahmottaa kokonaisuutta vasta vuosien jälkeen.

– Farmasian ammattilaisten osaaminen ei ole riittävästi hyötykäytössä. Pitää kertoa, mitä apteekeissa tehdään konkreettisesti. Farmasian ammattilaisten työ voi helpottaa esimerkiksi hoivatyön painetta. Näkymättömän työn, kuten lääkejakelun tai lääkehoidon arvioinnin, voi tehdä näkyväksi vaikka palvelusetelillä.

Hanna-Maija Kause piti esityksen Farmasialiiton luottamustoimisten puheenjohtajien koulutuksessa 15.3.2019.

Lobata = pitää epävirallisia yhteyksiä päättäjiin tai poliitikkoihin suhdetoimintatarkoituksessa. (Kielitoimiston sanakirja)