Hyvässä työpaikassa viihtyy pitkään – ja tulee arvostetuksi

Lääkekeskuksen farmaseutit ovat yksityissairaalan hoitajien ja lääkärien lääkehuollon ja lääkitysturvallisuuden kumppani. Siksi työ on paljon muutakin kuin sairaalan lääkehuollon järjestämistä. Monipuolinen työ motivoi vuosien jälkeenkin.

Oulun Terveystalon lääkekeskuksen hoitaja Tiina Keränen ja farmaseutti Jenni Kuru jakavat työarjen pienennetyltä apteekilta vaikuttavassa toimitilassa. Vanha punnusvaaka ja koristeelliset lääkeaineiden lasipurkit muistuttavat siitä, että korttelissa on keskitytty sairaanhoitoon jo 1930-luvulta alkaen. Apteekkikalusteet puolestaan muistuttavat siitä, että lääkekeskus on periaatteessa sairaala-apteekki, mutta paljon pienemmässä koossa.

– Suurin ero on siinä, että lääkekeskus toimittaa lääkkeet ainoastaan yksityissairaalan toimintoihin, Keränen rajaa.

Terveystalon 13 lääkekeskusta ja konsernin lääkehuoltoa sekä lääkitysturvallisuutta koordinoivat farmasian ammattilaiset muodostavat farmasiaverkoston, jota vetää johtava proviisori. Yhteensä farmasian ammattilaisia on 15, joista kaksi farmaseuttia on Oulussa.

Terveystalo on muiden lääkärikeskusten tavoin todennäköisesti tutuin työterveyskäyntien tai muiden lääkärikäyntien myötä. Oulussa se on myös sairaala, jolla tällä erää on leikkausosasto, vuodeosasto ja kotisairaala. Näistä jälkimmäinen on toiminnassa nyt toista vuotta. Keränen sanoo, että yksityissairaalalle on ominaista juuri se, että uusia asioita tulee kilpailutusten kautta, ja välillä niitä myös menee: Oulun Terveystalolla on ollut takavuosina esimerkiksi oma sisätautiosasto.

– Muutokset tapahtuvat nopeasti, mikä vaatii nopeaa reagointia sekä hyvää moniammatillista yhteistyötä. Prosesseista ja työnjaosta päätetään yhdessä, ja täällä farmasialla on siinä hetkessä paljon annettavaa, Keränen sanoo.

Laaja toimenkuva miellyttää

Farmaseutti Jenni Kuru siirtyi lääkekeskukseen yliopistosairaalan osastofarmaseutin tehtävistä kotisairaalatoiminnan käynnistämisen kynnyksellä. Lääkekeskuksessa houkutteli mahdollisuus tehdä työtä mahdollisimman laaja-alaisesti rajattujen työtehtävien sijaan. Hän muistelee, että aivan alussa juuri kotisairaalatoiminta tuntui kaikkein kotoisimmalta, sillä yhteistyö lääkärien ja hoitajien kanssa muistutti osastofarmasiasta.

Yksi selkeimmistä eroista menneeseen on se, että nyt Kuru etsii itse vastaukset hoitajien ja lääkärien haastavimpiin kysymyksiin. Yliopistosairaalassa ne pääasiassa ohjattiin proviisoreille selvitettäväksi.

– Täällä teen enemmän koulutusta vastaavaa työtä, sillä toimenkuva on paljon laaja-alaisempi.

Jenni Kuru (vas.) ja Tiina Keränen.

Tiina Keränen on työskennellyt samassa lääkekeskuksessa 18 vuotta. Terveystalo on lääkekeskuksen ympäriltä löytyvän sairaalapalvelun kolmas omistaja ja siten kolmas työnantaja tuona aikana.

– Jennin perehdyttäminen on osoittanut itsellenikin, miten paljon hiljaista tietoa minulla onkaan. Tämä meidän pelikenttämme on yllättävän laaja.

Lääkekeskuksen työ on ollut jatkuvasti muuttuvaa ja mielenkiintoista, joten työpaikkaa ei ole tarvinnut vaihtaa muutoksen perässä. Yksityissairaalan lääkekeskuksen farmaseutit ovat myös näkyvä ja arvostettu osa työyhteisöä.

– Saatan sanoa Jennille käyväni nopeasti jossain, ja tulen lopulta tunnin päästä takaisin. Aika monta kertaa meidät pysäytetään päivän aikana, mikä tarkoittaa, että tiedon jakaminen on arvokasta työtä.

Töiden priorisointi omissa käsissä

Lääkekeskuksen farmaseutit ovat usein mukana sairaalan uusissa projekteissa. Terveystalo toimii muun muassa julkisen sairaanhoidon lisäresurssina, jolta on ostettu leikkausjonojen purkua. Oulun kaupungin kilpailuttaman kotisairaalatoiminnan rakentamisessa lääkekeskus suunnitteli lääkkeiden tilaamisen ja käyttöönoton prosessin. He saattavat iv-lääkkeitä käyttökuntoon sekä ohjeistavat, kouluttavat ja perehdyttävät niiden käyttäjiä.

– Tiiviin yhteistyön ansiosta voimme nähdä vierestä, miten hoitajat käsittelevät lääkkeitä, ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Ammattikuntamme historia on logistiikan hoitamista, mutta meillä on paljon annettavaa oikein toteutetun lääkehoidon varmistamiseksi, Keränen sanoo.

Tiedon jakaminen ulottuu omaa toimitaloa merkittävästi laajemmalla. Oulun lääkekeskus on Terveystalon kaikkien toimipisteiden farmaseuttinen tuki Kuusamosta Kalajoelle. Terveystalolla on lisäksi kliinisen farmasian palvelu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköille kuten hoivakodeille ja lastensuojeluyksiköille. Keränen ja Kuru auditoivat niiden lääkitysturvallisuutta ja ohjaavat eteenpäin lääkelupaprosessissa. Yksityisasiakkaita palvellaan lääkehoidon arvioinnilla.

Miten tämän kaiken jaksaa? Keränen ja Kuru sanovat, että vastuun vastapainona on vapaus suunnitella ja johtaa omaa työtä.

– Sovimme yhdessä lomat, vapaat ja muut asioinnit. Kun tulee kiire, siirrämme kiireettömät asiat eteenpäin. Töitä riittää, mutta silloin pitää priorisoida, Kuru toteaa.

Työparin ajatukset ja kemiat vaikuttavat sopivan erinomaisesti yhteen. Se ei ole sattumaa, sillä Keränen oli tiiviisti mukana työparinsa rekrytointiprosessissa ja osallistui myös työhaastatteluun.

– Talon johto kuulee meitä. Kun sanomme, että nyt aika ei riitä, emmekä voi venyä siinä kohtaa, tarpeeseen etsitään toinen ratkaisu. Minulle on hirveän tärkeää, että voin vaikuttaa omaan työhöni, Keränen sanoo