Ikuinen opiskelija

Ensimmäinen Asiakas apteekissa -palsta ilmestyi Farmasia-lehden edeltäjässä Seminassa numerossa 1/2002. Elokuussa eläköitynyt Kirsti Laitinen on tarkastanut sittemmin useita kymmeniä palstan kirjoituksia ennen julkaisua.

Kirsti Laitinen aloitti proviisorikurssin Kuopion yliopistossa 1976. Lukuun ottamatta kolmen vuoden jaksoa Yhdysvalloissa, hän on siitä lähtien ollut yliopiston kirjoilla: ensin opiskelijana, sitten tutkijana, opetusproviisorina ja yliopistonlehtorina.

– Täällä on aina saanut toimia hyvin itsenäisesti ja oppia jatkuvasti uutta, elokuussa eläkkeelle siirtynyt Laitinen sanoo.

Hän viihtyi erityisen hyvin opetusproviisorina.

– Kyseessä oli yliopiston apteekin pesti. Tämä oli loistava tapa yhdistää tutkittuun tietoon perustuva opetus ja käytännön kenttätyö, Laitinen muistelee.

Kun Kuopion lääkeinformaatiokeskus lopetettiin, Laitinen siirtyi kokopäiväisesti lehtorin tehtäviin. Hänen omat opintojaksonsa olivat lääkehoito, lääkehoidon jatkokurssi ja kliinisen farmasian jatkokurssi.

Laitisen opetustyö näkyy myös jokaisessa Farmasia-lehdessä. Suosittu Asiakas apteekissa -palsta toimii lääkehoitokurssin kotitenttinä.

– Aihepiiri on niin laaja, ettei ole tarkoituksenmukaista yrittää opetella siihen liittyviä asioita ulkoa. Tärkeämpää on oppia etsimään tutkittua tietoa, osata poimia tiedosta keskeiset asiat ja kertoa niistä asiakkaan näkökulmasta. Siihen Asiakas apteekissa -palsta on ollut hyvä työkalu, Laitinen kiittää.

Lääkehoidossa hän korostaa aina ajantasaisen, tutkitun tiedon merkitystä. Hoitosuositukset ovat Laitisenkin uran aikana muuttuneet monelta osin.

Myös opetuksen on syytä uudistua. Viimeisimpänä uudistuksena Itä-Suomen yliopistossa farmakologian opetus on muuttunut moniammatilliseksi.

– Jatkossa lääketieteen ja farmasian opiskelijat opiskelevat yhdessä, Laitinen iloitsee.

Oma oppimisen halu täyttyy syksyllä uusista asioista: italian kielen alkeista ja taideopinnoista.

– Olen aina saanut tehdä sitä, mikä minua kiinnostaa.

Neuvonantaja

Marketta Hakkarainen oli Farmasialiiton järjestöaktiivi, joka työskenteli proviisorina apteekissa. Nyt hän työskentelee liiton työsuhdeneuvontatiimissä, mutta tekee edelleen sivutoimisesti töitä apteekisssa.

Hyvää työtä

Lääkekeskuksen farmaseutit ovat yksityissairaalan hoitajien ja lääkärien lääkehuollon ja lääkitysturvallisuuden kumppani. Siksi työ on paljon muutakin kuin sairaalan lääkehuollon järjestämistä. Monipuolinen työ motivoi vuosien jälkeenkin.

Apteekin vai kaupan hyllyltä?

Apteekkien neuvontaa ja palvelua kaiken kaikkiaan arvostetaan yhä korkealle. Silti moni poimisi mielellään itsehoitolääkkeet päivittäistavarakaupan hyllyltä ruokaostosten yhteydessä.

Onko lisäkouluttautuminen huomioitu palkassasi?