Uudet tilat ovat mahdollistaneet uuden tekniikan ja käytännöt

Uudet tilat ovat mahdollistaneet myös uudenlaiset ratkaisut. Kainuun keskussairaalassa lääkitysturvallisuutta on kehitetty sairaala-apteekin ja muun hoitohenkilökunnan yhteistyöllä.

Kainuun keskussairaalassa eletään uutta aikaa. Vuosi sitten otettiin käyttöön uuden sairaalan ensimmäinen vaihe eli niin sanottu kuuma sairaala. Lokakuussa saman katon alle muutti Kajaanin perusterveyshuollon yleislääketieteen poliklinikka ja vaativa kuntoutus. Viimeiset osat uudesta sairaalasta saadaan käyttöön ensi syksynä.

Yli 150 miljoonan euron investointi on muuttanut myös sairaala-apteekin toimintoja laajalla rintamalla. Sairaala-apteekin puolelta yhteistyötä ja uusia työtapoja on ollut koordinoimassa farmaseutti Ulla Kettunen.

– Täällä Kainuussa toimii nyt perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito saman katon alla ihan konkreettisesti. Siitä voi löytää paljon etuja eri sektoreilla. Potilaan hoito- ja lääkitystiedot siirtyvät esteettä hoitavien yksiköiden välillä, kun raja-aitoja ei ole, Ulla Kettunen kertoo.

Älykaapeista apua arkeen

Ulla Kettunen.

Uutta rakentaessa etsitään ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Suomalaisvalmistaja NewIconin toimittamat älykaapit eri osastoilla ovat esimerkkejä alan kehitystyöstä. Osastojen älykaapeissa on muun muassa riskilääkkeet, PKV-lääkkeet, IV-lääkkeet ja N-lääkkeet.

Palaute uusista älykaapeista on ollut positiivista. Hektisessä hoitotyössä kaiken pitää tapahtua nopeasti, mutta lääke- ja potilasturvallisuutta vaarantamatta.

– Älylääkekaapin käyttöönotto on vähentänyt yksikkömme lääkehävikkiä huomattavasti. Anestesiapuolen apteekkivastaavien työmäärä lääkelogistiikan osalta on helpottunut ja tilausten tekemiseen käytetty aika jää hoitotyöhön. PKV-lääkkeiden ja erityisesti opiaattien osalta lääkkeen jäljitettävyys helpottuu, kun tietää kuka lääkettä on ostanut ja milloin, anestesiahoitaja Leena Eerola kertoo kokemuksistaan.

– Apteekin päivystysvaraston käyttö on vähentynyt, koska uuden sairaalan toimijat lainaavat lääkkeitä keskenään. Kun lääkettä otetaan e-kaapista, kaapin ruudulla näkyvät kaikki kyseisen lääkepaketin sijainnit ja lääke on mahdollista hakea siitä kaapista, missä sitä on. Hyviä puolia on myös se, että N-lääkkeiden tilauksiin ei tarvita lääkärien tilausvahvistusta, kun lääkkeet ovat apteekin saldoilla, Ulla Kettunen jatkaa.

Kainuun keskussairaalan sairaala-apteekissa riittää tekemistä, vaikka älykaapit osaltaan järkevöittävät työtä.

– Meidän pitää tehostaa lääkkeiden kierrätystä, jotta lääkehävikki saadaan minimoitua. Kaappeihin on tulossa myös potilastietojärjestelmän integraatio, jolloin potilaan lääkkeet voidaan ottaa suoraan älykaapista henkilökohtaisen lääkelistan mukaan. Samassa yhteydessä saadaan sähköinen N-kulutuskortti, joka vähentää lääkärin ja hoitajan työtä, Ulla Kettunen paljastaa.

Osastofarmaseuteista hyviä kokemuksia

Kainuun keskussairaalassa toimii kaksi osastofarmaseuttia, joista toinen kirurgisella osastolla ja toinen sisätaudeilla. Osastofarmasiaa ollaan laajentamassa koko Kainuun Soten alueelle.

Vaikka kehitystyötä yhä tehdään, niin paljon on jo tehtykin. Käytössä olevat riskilääkkeet on tunnistettu ja osastoilla olevien potilaiden lääkityslista tarkistetaan päivittäin. Lääkärin ja osastofarmasian väliseen kommunikointiin on kehitetty FAR-lehti. IV-lääkkeiden antoaikoja ollaan muuttamassa, jolloin elimistöön saadaan tasaisempi lääkeainepitoisuus. Käytössä on myös tarratulostin IV-lääkkeisiin ja kertakäyttöinen vuorokausilääkedosetti, jonne jaetaan potilaan lääkkeet, kun hän siirtyy esimerkiksi terveyskeskukseen.

– Kollegani Riitta Moilasen mukaan osastofarmasian ansiosta lääkitysturvallisuus on parantunut olennaisesti ja on saatu aikaan tärkeitä uudistuksia. Riitan pitkän työkokemuksen ja lisäkoulutuksen tuomalla rohkeudella hänellä on kyky tarttua ongelmiin ja etsiä niihin ratkaisuja. Moniammatillisessa yhteistyössä hän on ollut kehittämässä toimintatapoja, joissa leikattu potilas saa osastolla oikean kipulääkkeen ja hoito jatkuu myös kotona asianmukaisesti, kehaisee Kettunen työtoveriaan.

Keskussairaalan päivystyksessäkin olisi osastofarmaseutille käyttöä. Merkittävän osan päivystykseen saapuvista asiakkaista muodostavat iäkkäät kotona asuvat huonokuntoiset vanhukset, joille on vuosien saatossa kertynyt monenlaista vaivaa ja vaivoihin monen sortin lääkitystä.

– Näiden potilaiden lääkelistojen siivoaminen ja järkeistäminen olisi tarpeellinen asia. Ongelma vain on siinä, ettei tarve ole jatkuvaa. Raportilla kyllä pitäisi olla aamulla, mutta joka päivä töitä ei olisi. Toisinaan sitä olisi taas sitten koko työpäiväksi, päivystyksen ylilääkäri Ville Keränen pohtii.

Kainuun Soten sairaala-apteekki sijaitsee uuden keskussairaalan naapurirakennuksessa. Sairaala-apteekki otettiin käyttöön vuonna 2014. Nykyaikaiset tilat ja ammattitaitoinen henkilökunta ovat vastanneet moneen toiveeseen, joita osastoilta on esitetty.

– Osastofarmasian aloitteesta apteekin uusissa puhdastiloissa valmistetaan kefuroksiimiliuokset, jolloin niiden kestoaika lääkkeelle on 14 vuorokautta jääkaapissa. Apteekissa valmistetaan myös epiduraaliruiskut laparotomiapotilaille ja niiden kestoajaksi saadaan 28 vuorokautta, Ulla Kettunen kertoo.

Väki vähenee – synnytykset kasvussa

Vaikka Kainuussa väki vähenee, niin yllättäen uudella synnytysosastolla on riittänyt asiakkaita ja sairaala-apteekin toimittamille epiduraaliruiskuille on kysyntää. Keskussairaalan toinen sauna kruunaa nykyaikaiset tilat perhehuoneineen ja asiantuntevine henkilökuntineen.

– Ruiskujen menekki on kasvanut, kun Kainuuseen tullaan synnyttämään maakuntarajojen ulkopuolelta, Kettunen kertoo.

Kun sairaalassa aloitetaan uusi ja hinnakas hoito, siitä järjestetään koulutus lääkäreille, hoitajille ja meille apteekin väelle, jotta potilaan hoito onnistuisi mahdollisimman hyvin. Esimerkkeinä tästä Kettunen mainitsee hematologiset uudet lääkehoidot.

Uusien tilojen myötä on myös kehitelty pieniä, mutta leikkaus- ja anestesiaosaston arkea suuresti helpottavia työkaluja jokapäiväiseen käyttöön. Erikoisalakohtaiset lääkeboksit ovat juuri niitä pieniä oivalluksia.

– Meillä on identtiset salit, mitä tahansa hommia voidaan tehdä missä tahansa salissa. Keksimme, ettei koko lääkearsenaalia tarvitse olla jokaiselle erikoisalalle, kun on erikoisalakohtaiset boksit. Hoitaja ottaa aamulla oman boksin mukaan sen mukaan, mitä hommaa on menossa tekemään, Leena Eerola esittelee.

Jutuntekohetkellä Kainuu oli koronatartuntojen suhteen maan mallioppilas, mutta korona-arki näkyy täälläkin.

– Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari on tehnyt loistavaa työtä. Hän on puuttunut pikaisesti muuttuviin tilanteisiin ja tiedottanut selväsanaisesti kainuulaisia koronasta. Koko testausjärjestelmälle haluan antaa myös kiitoksen, siellä on henkilökunta venynyt, farmaseutti Ulla Kettunen kiittää.