Jatkuva halu kehittyä

Riikka Hätönen haluaa olla koko ajan parempi farmasian alalla. Tällä hetkellä työn alla on apteekkifarmasian erikoistumisopinnot Helsingin yliopistossa.

Riikka Hätönen on lyhyellä farmaseutin urallaan ehtinyt tehdä enemmän kuin moni ihminen koko elämänsä aikana. Tällä hetkellä hän työskentelee Forssan Kutomon apteekissa muun muassa astmayhdyshenkilönä ja annosjakelufarmaseuttina. Samalla hän suorittaa apteekkifarmasian erikoistumisopintoja Helsingin yliopistossa, josta hänen on tarkoitus saada opinnot suoritetuksi ensi kevääseen mennessä. Lisäksi hän on kahden kouluikäisen lapsen äiti.

Mistä Hätönen saa paloa ja intoa tähän kaikkeen?

– Haluan olla koko ajan parempi farmasian alalla. Tuntuu, etten ikinä ole valmis, hän toteaa.

Tie innokkaaksi farmaseutiksi on ollut pitkä. Se alkoi jo lukioiässä, jolloin Hätösen lempiaineita olivat kemia, biologia ja latinan kieli. Kouluttautuminen laborantiksi tuntui luontevalta jatkumolta.

Kun hän oli työskennellyt HK:n ruokatalon Forssan tehtaalla mikrobiologisen laadunvarmistuksen parissa kymmenen vuotta, näytteiden määrä alkoi pikkuhiljaa vähentyä, ja oli puhetta resurssien vähentämisestä. Silloin Hätönen päätti hakea opiskelemaan farmasiaa Helsingin yliopistoon, jossa opinnot alkoivat vuonna 2011.

Vaikka ala oli opiskelijasta alusta asti kiinnostavaa, hän myöntää, että käsitys siitä on muuttunut paljon opintojen aikana.

– Tiesin vain, että farmaseutin työssä jaetaan lääkkeitä. On se paljon muutakin.

Erikoistumiskoulutukseen liittyen Hätönen tekee projektityötä lääkityksen arvioinnin kehittämisestä annosjakelun aloituksessa. Siinä hän on huomannut useita epäkohtia.

– Annosjakelun aloituksessa apteekki tekee asiakkaalle lääkityksen tarkistuksen pelkän lääkityslistan avulla. Kattavassa arvioinnissa muun muassa haastateltaisiin asiakasta, keskusteltaisiin lääkkeiden haitoista ja katsottaisiin laboratoriotuloksia.

Hienoa Hätösestä olisi, jos lääkäri, kotihoito ja apteekki olisivat yhteydessä toisiinsa lääkehoidon arvioinneissa. Sitä hän haluaa kehittää myös tulevaisuudessa.

Sitten kun opinnot ovat päättyneet.

Riikka Hätönen

›  valmistui laborantiksi opistotasolta vuonna 2000

›  aloitti farmasian opinnot vuonna 2011

›  työskentelee Forssan Kutomon apteekissa, jossa on kouluttautunut annosjakelufarmaseutiksi

›  astmayhdyshenkilö

›  valmistuu apteekkifarmasian erikoistumiskoulutuksesta vuonna 2022