Johtamiskoulutus – teemana työhyvinvoinnin johtaminen

Farmasialiiton proviisori- ja maisterijäsenet sekä johtavassa asemassa työskentelevät farmaseuttijäsenet kokoontuivat perinteiseen tapaan viettämään koulutusviikonloppua Tuohilammelle lauantaina 12.9.

Johtamiskoulutus järjestettiin vallitseva tilanne ja mahdolliset riskit huomioiden, sillä tänä vuonna tapahtumaan oli mahdollista osallistua etänä. Poikkeuksellisesti yksipäiväisenä järjestetty johtamiskoulutus oli erittäin tiivis ja asiapitoinen, mutta hektisestä aikataulusta huolimatta päivään mahtui myös kahvittelua hyvässä seurassa ja ulkoilua syksyisissä maisemissa.

Johtamiskoulutuksen teemana oli työhyvinvoinnin johtaminen. Viime aikoina aihe on ollut erittäin ajankohtainen sekä työntekijä- että yritysnäkökulmasta. Työelämä on kokenut suuren murroksen, kun työt ovatkin osalla siirtyneet toimistolta kotiin ja työkavereita on yhtäkkiä tavattu vain etäpalavereissa. Osa on ehkä työskennellyt työpaikallaan koko kevään ja kesän, mutta niissäkin tapauksissa työhyvinvointia ovat saattaneet uhata pelot altistumisesta ja sairastumisesta. Jokaisella työpaikalla on varmasti jouduttu sopeutumaan tilanteeseen erilaisilla poikkeusjärjestelyillä.

Päivä aloitettiin tuttuun tapaan aamiaisella, kun koulutettavat saapuivat paikalle ripotellen yhteiskuljetuksella ja omilla kyydeillään. Ensimmäisenä puheenvuoron sai Farmasialiiton työmarkkinajohtaja Minna Hälikkä. Minna pohjusti päivän teemaa puhumalla työhyvinvointiin liittyvästä lainsäädännöstä. Mieleen jäi erityisesti työhyvinvoinnin jakaminen työturvallisuuteen ja psykososiaaliseen työhyvinvointiin. Jotta työssä voidaan hyvin, täytyy molempien osa-alueiden olla kunnossa.

Ennen lounasta kuultiin vielä myyntijohtaja Sari Pesosen puheenvuoro Orionin ajankohtaisista asioista. Lisäksi osallistujat saivat täytettäväkseen leikkimielisen bingon. Lounaan jälkeen jatkettiin proviisorineuvottelukunnan puheenjohtaja Suvi Sivulan puheenvuorolla. Suvi kertoi osallistujille Farmasialiiton tarjoamista monipuolisista palveluista ja mahdollisuuksista proviisorijäsenille.

Seuraavaksi ääneen pääsi Farmasialiiton farmaseuttinen johtaja Riitta Uusi-Esko. Riitta puhui viestinnän merkityksestä työhyvinvoinnin johtamisessa kriisi- ja muutostilanteissa. Etenkin nyt etätyöskentelyn aikakaudella oikeanlaisella viestinnällä on entistä suurempi merkitys työhyvinvoinnin johtamisessa. Oikeanlainen viestintä vaikuttaisi hyödyttävän työyhteisöä sekä työntekijä- että yritysnäkökulmasta.

Ennen päivän viimeistä puhujaa ehdimme nauttimaan Tuohilammen kauniista maisemista, joskin sää oli kostean syksyinen. Välipalan ja kahvihetken jälkeen pääsimme vielä kuuntelemaan Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun viestintä- ja henkilöstöjohtajaa Willy Toiviaista. Willy kertoi meille konkreettisen esimerkin siitä, miten työhyvinvointiin panostamalla voidaan saada merkittäviä hyötyjä yritystasolla. Jos yrityksessä panostetaan työhyvinvoinnin johtamiseen kunnolla, voi lopputuloksena oikeasti olla motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö. Hyvinvoivat työntekijät puolestaan työskentelevät todennäköisesti tehokkaammin myös yrityksen tavoitteiden puolesta.

Johtamiskoulutus oli sisällöllisesti erittäin antoisa loistavien puhujien, kiinnostavien aiheiden ja hyvien puitteiden ansiosta. Työhyvinvoinnin johtamista tarkasteltiin useasta näkökulmasta ja uutta ajateltavaa sai tähän syksyyn runsaasti. Päivän tärkeimmän oivalluksen voisi tiivistää niin, että työhyvinvoinnin onnistunut johtaminen kantautuu työntekijälle ja kertautuu työnantajalle.