Joukkovoimaa ja turvaa

Lokakuussa toteutettu jäsenkysely osoittaa, että Farmasialiiton jäseneksi liitytään, jotta liitto puolustaa ja valvoo jäsentensä etuja työehtoneuvotteluissa ja on tukena, jos työpaikalla tulee ongelmia.

Farmasialiiton jäsenistö pitää liiton tärkeimpinä tehtävinä edunvalvontaa ja jäsenten puolustamista työehtosopimusneuvotteluissa ja palkka-asioissa. Liittoa pidetään myös tukiverkkona, jos työpaikalla syntyy ikäviä ristiriitatilanteita.

Liitto nähdään myös kouluttajatahona ja alan yleisen arvostuksen lisääjänä. Moni antaa painoarvoa myös jäseneduille. Joka toinen vuosi teetettävässä jäsenkyselyssä käy ilmi, että jäsenet pitävät liittoa luotettavana toimijana ja yhteisönä, johon halutaan kuulua. Yli puolet (55 %) vastaajista suosittelisi liittoa kollegalleen (suositteluarvosana 9–10) ja kolmannes suhtautui suositteluun neutraalisti (arvosana 7–8).

Vapaissa kommenteissa vastaajat arvioivat muun muassa tulevaisuuden työelämän haasteita. Eniten huolta aiheuttavat palkkakehitys alalla sekä työssä jaksaminen.