Jutut

Ihmisiä ja ilmiöitä farmasian maailmasta. Lue myös, millaista työtä Suomen Farmasialiitto tekee sinun eteesi.

Turvamekanismit kuntoon

Turvallinen lääkehoito edellyttää yhtenäisiä ja tarkkaan mietittyjä toimintatapoja. Lääkitysturvallisuusvastaava varmistaa, että laaditut ohjeistukset siirtyvät käytäntöön.

Tiedot kaikkien saataville

Katkeamaton lääkehoidon prosessi edellyttää lääkehoidon ja -logistiikan sekä tiedonhallinnan yhteensovittamista. Tiedonhallinnan näkökulmasta tämän hetken suurimmat haasteet liittyvät tiedon pirstaleisuuteen ja siirtymiseen.

Ammattiliittojen asialla

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder uskoo työelämän joustavuuden lisääntyvän tulevina vuosina. Samalla uutta työtä on luotava vanhojen rakenteiden poistuessa.