Kampusyhdyshenkilöt tekevät tärkeää työtä

Kampusyhdyshenkilöt ovat linkki liiton ja opiskelijakampusten välillä. Tehtävä tarjoaa monenlaisia vaikuttamisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia sekä mukavaa yhdessäoloa.

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella farmasiaa opiskelevat Inka Rantamäki ja Noora Lappalainen sekä Helsingin yliopistossa opiskeleva Nea Yli-Huumo toimivat opiskelun ohessa Farmasialiiton kampusyhdyshenkilöinä.

Muutamia vuosia sitten käynnistynyt kampusyhdyshenkilötoiminta työllistää osa-aikaisesti tällä hetkellä yhteensä seitsemän farmasian opiskelijaa. Monet viihtyvät tehtävässä pitkään.

Kesäkuussa 2023 farmaseutiksi valmistuva Rantamäki on työskennellyt kampusyhdyshenkilönä pari vuotta.

– Kun aloitin opiskelut vuonna 2020, kampusyhdyshenkilötoiminta oli vielä uutta. Huomasin työpaikkailmoituksen loppuvuonna, kiinnostuin, hain ja aloitin työt tammikuussa 2021. Työpaikkailmoituksessa kerrottiin, että työ antaa näköalapaikan farmasian alaan, ja että tässä pääsee näkemään ja kokemaan kaikkea hienoa. Ja niin on kyllä päässytkin, Rantamäki sanoo.

Myös Lappalainen päätyi kampusyhdyshenkilöksi työpaikkailmoittelun houkuttelemana; Yli-Huumo kuuli toiminnasta uusille opiskelijoille järjestetyssä illanvietossa. Molemmat aloittivat kampusyhdyshenkilönä vuonna 2022.

Sekä Rantamäkeä, Lappalaista että Yli-Huumoa motivoi kampusyhdyshenkilön työssä mahdollisuus tutustua alaan sisältä päin ja päästä mukaan vaikuttamaan.

– Olin pitkään halunnut tälle alalle, ja nyt minulla on halua kehittää alaa, Yli-Huumo tiivistää.

Tapahtumia, kokouksia ja vaikuttamistyötä

Suuri osa kampusyhdyshenkilöiden tehtävistä liittyy erilaisten tapahtumien järjestämiseen – mutta työ on paljon muutakin.

– Minulle on tullut yllätyksenä se, miten laajasti erilaisia työtehtäviä pääsemme tekemään. Olemme esimerkiksi päässeet kommentoimaan pääsykokeiden uutta todistusvalintaa, Lappalainen kertoo.

Yli-Huumo on samaa mieltä.

Nea Yli-Huumo opiskelee unelma-ammattiinsa.
Nea Yli-Huumo opiskelee unelma-ammattiinsa.

– En ehkä hakiessani ajatellut, että asioihin pääsee vaikuttamaan näin laajasti tai tuomaan omaa näkökulmaa esiin. Tämä on ollut odotettua laajempi työ, Yli-Huumo sanoo.

Kampusyhdyshenkilöt toteuttavat yhteishaun alla uusia opiskelijoita houkuttelevia kampanjoita. Valmistuville opiskelijoille taas kerrotaan työehtosopimuksista ja muista työelämään siirtymistä helpottavista asioista. Kampusyhdyshenkilöt osallistuvat monenlaisiin kokouksiin, laativat lausuntoja ja ovat mukana ideariihissä.

Opiskelijatapahtumat ovat kaikkien kolmen haastatellun mielestä kampusyhdyshenkilötoiminnan parasta antia.

– Tapahtumissa pääsee näkemään oman alan ihmisiä ja verkostoitumaan. Se on se paras homma tässä, Lappalainen sanoo.

– Kyllä opiskelijatapahtumat ovat mukavia, varsinkin uusien opiskelijoiden, koska he ovat aina niin innokkaita ja vastaanottavaisia. Yleensä uusien illoissa rekrytään meille työkavereita, käydään syömässä ja pulistaan mukavia. Mutta toki rauhallisemmissa tapahtumissa, joissa on yleensä vähän pienempi osallistujamäärä, on käyty mielenkiintoisia keskusteluja. Kaiken lisäksi tässä saa hyviä kontakteja tulevaisuutta varten, Rantamäki kertoo.

Tehtävä sopii monelle

Jutuntekohetkellä toukokuussa suurin osa farmasian opiskelijoista on suorittamassa harjoittelujaksoa. Kampusyhdyshenkilöitä työllistävät etenkin harjoitteluajan palkka- ja sopimusasiat. Myös valmistuvat opiskelijat ja kesätyösopimukset ovat työlistan kärjessä. Samalla suunnitellaan jo syksyn tapahtumia, uusien opiskelijoiden saapumista ja tuutorien kouluttamista. Ja tietenkin kampusyhdyshenkilöiden rekrytointia.

Rantamäki, Lappalainen ja Yli-Huumo suosittelevat kampusyhdyshenkilön työtä varauksetta.

– Ehdottomasti suosittelen, tästä saa pelkästään hyvää irti. Olen sitä mieltä, että tämä sopii ihan kenelle tahansa, jos on kiinnostunut vaikuttamaan asioihin, Lappalainen sanoo.

– Tai vain olemaan mukana meidän alaa ja alan opiskelijoita koskettavissa asioissa. Tietyllä lailla pitää olla innostunut ja avoin, koska me kohtaamme monenlaisia ihmisiä, Rantamäki jatkaa.

Kampusyhdyshenkilöltä edellytetään reippautta ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä vastuunottoon. Muilta osin erityisiä vaatimuksia ei ole.

– Tämä on myös tosi kivaa: kun kokouskin on mukava piristys illassa, niin kyllä se kertoo työstä paljon. Valmistun vuoden päästä, ja jo nyt harmittaa, että joudun luopumaan tästä. Muillakin taitaa olla samanlaisia fiiliksiä, Yli-Huumo sanoo.

– Minä olen sanonut kavereillekin, että tämä on varmaan paras työ, jossa koskaan tulen olemaan. Kokoustaminen on oikeasti kivaa, ja sitten siitä saa nostaa palkkaa – mitäpä sitä ihminen muuta kaipaa, Rantamäki tiivistää.

Mitä kampusyhdyshenkilön työ on?

Kampusyhdyshenkilöt toimivat liiton edustajina yliopistokampuksilla. Heidän tehtäviinsä kuuluu opiskelijatapahtumien sekä uraan ja ammattiin liittyvien tilaisuuksien järjestämistä sekä erilaisia viestintätehtäviä, kuten sisällön tuottamista sosiaaliseen mediaan tai erilaisten kyselyiden toteuttamista.

Lisäksi kampusyhdyshenkilöt osallistuvat muun muassa kaupunkien opiskelijaneuvottelukuntien kokouksiin ja ovat mukana opiskelijatoiminnan kehittämisessä ja vaikuttamistyössä.

Kampusyhdyshenkilön työ tarjoaa laajan näkymän liiton toimintaan ja farmasian maailmaan.

Kampusyhdyshenkilöksi valittavan tulee opiskella farmasiaa Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa tai Åbo Akademissa. Aiempaa kokemusta järjestötyöstä ei vaadita.

Kampusyhdyshenkilön viikoittainen työaika on noin kuusi tuntia. Työ on hyvin joustavaa, ja se on helposti sovitettavissa opiskeluun, harjoitteluun ja mahdollisiin muihin töihin.

Kampusyhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä liiton toimistolla työskentelevän opiskelijatoiminnan asiantuntijan kanssa.