Kestävän tulevaisuuden asialla

Monitieteisen SUDDEN-hankkeen yhtenä tavoitteena on, että tulevaisuudessa käytössä olisi myös ympäristöystävällisiä lääkeaineita.

Professori Jari Yli-Kauhaluoman johtama lääkkeiden ympäristövaikutusten pienentämiseen ja lääkealan kestävän kasvuun keskittyvä SUDDEN-tutkimushanke on edennyt puoliväliin. Kuuden yliopiston ja tutkimuslaitoksen hankkeessa työskentelee laajasti erilaisia lääketutkimuksen sekä insinööri-, oikeus- ja ympäristötieteiden ammattilaisia.

– Minusta tuntuu todella mukavalta toimia ympäristössä, jossa saa uusia ajatuksia ja näkökulmia myös muilta tutkijoilta. Se vie omiakin ajatuksia usein pidemmälle kuin mihin olisi vain oman tieteenalan sisällä päätynyt, Helsingin yliopiston lääkeainekemian professori kuvailee.

Farmasian alalla ajatellaan Yli-Kauhaluoman mukaan usein, että kaikki asiat ovat kohdallaan lainsäädännön, viranomaissääntelyn ja hyvien tuotantotapojen ansiosta.

– Kestävyysnäkökulmasta löytyy kuitenkin paljon asioita, joita voidaan parantaa ja tehdä kestävämmin, hän toteaa.

Hankkeen myötä ensimmäisiä kertoja Suomessa lääkealan kestävyyshaasteita mietitään kokonaisvaltaisesti. Tutkimusaiheet levittäytyvät läpipainopakkausten alumiinin kierrätyksestä aina lääkeaineiden molekyylirakenteisiin ja jäteveden-puhdistamoiden puhdistustekniikoihin asti.

Uuteen alueeseen keskittyvässä tutkimuksessa on jouduttu lähtemään alkutekijöistä liikkeelle, eikä tutkimuksen tulosten vieminen käytäntöön tapahdu nopeasti.

– Esimerkiksi lääkepakkausasioihin pystyttäneen projektin aikana antamaan politiikkasuositus, miten asioita pitäisi tehdä kiertotalousnäkökulmasta, Yli-Kauhaluoma kertoo.

Alan ammattilaiset ymmärtävät, että tärkeintä lääkkeelle on parantaa potilas ja sen ympäristövaikutukset ovat tällä hetkellä toissijaisia. Tulevaisuudessa ajatteluun voidaan kuitenkin ottaa mukaan tekniikat ja menetelmät, joilla varmistettaisiin, ettei lääke olisi ympäristöllekään haitallinen.

– Mielenkiinnolla odotan, millainen tilanne on vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Alalle tulevat opiskelijatkin ajattelevat jo nyt lähtökohtaisesti paljon enemmän ympäristökysymyksiä.

Neuvonantaja

Marketta Hakkarainen oli Farmasialiiton järjestöaktiivi, joka työskenteli proviisorina apteekissa. Nyt hän työskentelee liiton työsuhdeneuvontatiimissä, mutta tekee edelleen sivutoimisesti töitä apteekisssa.

Hyvää työtä

Lääkekeskuksen farmaseutit ovat yksityissairaalan hoitajien ja lääkärien lääkehuollon ja lääkitysturvallisuuden kumppani. Siksi työ on paljon muutakin kuin sairaalan lääkehuollon järjestämistä. Monipuolinen työ motivoi vuosien jälkeenkin.

Apteekin vai kaupan hyllyltä?

Apteekkien neuvontaa ja palvelua kaiken kaikkiaan arvostetaan yhä korkealle. Silti moni poimisi mielellään itsehoitolääkkeet päivittäistavarakaupan hyllyltä ruokaostosten yhteydessä.

Onko lisäkouluttautuminen huomioitu palkassasi?