Kohdennetun lääkehoidon edistäjä

Kehittyvän syöpälääkityksen saralla yksilöity lääkehoito voi tarjota paremmin toimivan hoidon.

Lääkealalla tehdään jatkuvasti tutkimus- ja kehitystyötä. Tällä hetkellä varsinkin syöpälääkityksen kehityksessä tapahtuu paljon. Bayerin tieteellinen asiantuntija Paavo Pietarinen haluaa viedä hoitoa yksilöllisempään suuntaan.

Syöpähoidossa kohdennettu lääkehoito ilmenee niin, että kun diagnostiikan myötä potilaita pystytään tutkimaan tarkemmin, heidän kasvaimistaan saattaa löytyä jonkinlaisia ominaisia geenimutaatioita, joihin voidaan paremmin kohdentaa tiettyä hoitoa. Osa potilaista saattaa saada hoitoja, jotka toimivat perinteisiä hoitoja paremmin ja saattavat olla paremmin siedettäviä.

– Syövän hoito on muuttumassa koko ajan monimutkaisemmaksi. Diagnostiikka on jo hyvin pitkälle kehittynyttä ja se kehittyy edelleen, mutta diagnostiset käytännöt eivät vielä ole yhtä pitkällä. Enemmän potilaita tulisi tutkia uusin menetelmin, Pietarinen sanoo.

Kohdennettu lääkehoito on kiinnostanut Pietarista pitkään. Hänen gradunsa käsitteli aihetta samoin kuin hänen väitöskirjansa, jonka hän teki syöpien yksilöidystä lääkehoidosta.

– Minulle yksilöity lääkehoito tarkoittaa sitä, että potilas saa parhaan mahdollisen hoidon. Olemme kaikki erilaisia, joten ei voi olettaa, että meitä kaikkia voisi hoitaa täysin samalla tavalla esimerkiksi jonkin hoitosuosituksen mukaan. On tiettyjä säännönalaisuuksia mutta myös vaihtelevuutta jokaisen yksilön kohdalla, mikä tulisi ottaa huomioon.

Paavo Pietarinen

› Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto 2017
› Väitöskirja ”Effects of genotype and phenotype in personalized drug therapy”
› Proviisori, Helsingin yliopisto 2012
› Tieteellinen asiantuntija, Bayer Oy vuodesta 2018
› Myyntilupa-asiantuntija, Pfizer Oy 2016–2017
› Väitöskirjatyöntekijä, Hematologinen tutkimusyksikkö 2012–2017
› Proviisori, Farmania Oy 2014–2016