Laadukas lääkehoito on kaikkien oikeus

Suvaitsevaisuus ja tasa-arvoisuus koskevat myös lääkehoitoa. Suomessakin toimii pieni joukko rajattoman farmasian puolesta.

Tasa-arvoisuus ja ihmisoikeudet ovat nousseet viime päivinä jälleen uutisiin. Black lives matter-mielenosoitukset ovat saaneet ihmiset liikkeelle koronaeristyksistä huolimatta.

Tasa-arvoisuus ja eri kulttuurien kunnioitus ovat tavoitteena myös Pharmaciens sans Frontières (Rajaton Farmasia) -järjestöllä, joka haluaa edistää turvallisen lääkehoidon toteutumista ja lääkkeiden rationaalista käyttöä etenkin resursseiltaan vähäisillä alueilla ja maissa.

Suomessa toiminta aloitettiin vuonna 2015. Tällä hetkellä mukana on parisenkymmentä jäsentä.

– Jäsenistömme koostuu kannatusjäsenistä kuten apteekeista ja tukkuliikkeistä, sekä yksityisistä henkilöistä, puheenjohtaja Ida Pihlaja kertoo.

Kansainvälisen Pharmaciens sans Frontières (PSF) -yhteistyöverkoston perusviesti on, että laadukas lääkehoito kuuluu kaikille. Akuutteja globaaleja ongelmia ovat muun muassa saatavuusongelmat, joita koronapandemia on lisännyt entisestään.

– Luodinkestävää järjestelmää, jolla turvattaisiin lääkkeiden saanti tasaisesti kaikkialle, ei ole olemassa. Samanaikaisesti kun toisaalla tietystä lääkkeestä on pulaa, saattavat toisaalla massiiviset varastot sisältää vanhenevia lääkkeitä. Tämä on yhä mittavampi ongelma myös Suomessa, Pihlaja sanoo.

Toinen kansainvälinen kestoaihe on antibioottiresistenssi ja sen aiheuttamat ympäristöongelmat. PSF ajaa yhteneväisempää lääkkeiden tuotantoa koskevaa ympäristölainsäädäntöä.

Tietoa toimijoiden tueksi

Toiminnan käynnistyessä pakolaiskriisi oli juuri kärjistymässä Euroopasssa. Rajaton Farmasia tuotti yhdessä Suomen Punaisen Ristin ja Proviisoriyhdistyksen kanssa vastaanottokeskuksille lääkehoito-oppaan turvapaikanhakijoiden hoidon parantamiseksi.

Viime vuonna kohteena on ollut etenkin somalinaisten raudanpuute. Rajaton Farmasia keräsi muun muassa Farmasian Päivillä lahjoituksia somalialaiselle äitiysklinikalle. Yhteisprojektina African care ry:n kanssa kerätyt varat on käytetty äitiysklinikan pyörittämiseen ja rautalisävalmisteiden hankintaan.

Suomessa on julkaistu myös opas, jossa kerrotaan raudanpuutteesta ja ravinnosta, josta rautaa saa. Opasta jaetaan neuvoloihin suomen-, somalin- ja arabian kielellä.

– Oppaassa on kerrottu, mistä ruuista rautaa saa ja milloin on tarve käyttää lisävalmisteita. Tavoitteemme on saada näitä oppaita myös apteekkeihin jakoon, Pihlaja sanoo.

Tutustutaan toisiimme

Toiminnan alkuvaiheessa käynnistettiin myös Farmakamu-toiminta. Siinä Suomessa farmasian alan koulutuksen saaneet ja pitkään toimineet ammattilaiset tapaavat omaehtoisesti muualla maailmassa kouluttautuneita, Suomeen tulleita kollegojaan ja auttavat heitä pääsemään sisään suomalaisen toimintaympäristöön. Samalla he voivat vaihtaa kokemuksia ja oppia muista kulttuureista.

– Toiminta oli tarkoitus aktivoida tänä keväänä uudelleen, mutta jäi nyt koronan jalkoihin. Toivottavasti pääsemme syksyllä myös tässä taas vauhtiin, Pihlaja tuumaa.

Suomalaiset aktiivijäsenet ovat olleet mukana muun muassa Ruotsin vastaavan, paljon isomman järjestön vierailumatkoilla Ugandassa ja Ruandassa. Myös Suomeen on saatu kaksi ugandalaista sekä kaksi nepalilaista farmasistia vierailulle. 

– Ugandalaiset kollegamme vierailivat luonamme viime vuonna Farmasian Päivien aikaan. Nepalilaisista toinen kävi täällä 2017 ja toinen nyt alkuvuodesta. He tulevat tutustumaan meidän malliimme ja kertomaan oman maansa toimintatavoista, Pihlaja selittää.

Avoimia seminaareja

Rajaton Farmasia on monen muun toimijan tavoin ottanut tänä keväänä digiloikan. Aktiivisempi näkyvyys ja toisaalta ihmisten vilkkaampi sosiaalisen median käyttö ovat näkyneet lisääntyneinä jäsenhakemusmäärinä. 

– Käynnistimme nyt keväällä webinaarisarjan globaaleista lääkehoidon ongelmista. Tätä ensimmäistä lähetystä emme valitettavasti saaneet taltioitua, mutta syksyn kaksi seuraavaa tilaisuutta on tarkoitus tallentaa. Meidän Facebook-sivuillamme on myös videoita ugandalaisten ja nepalilaisten farmasistien vierailuista. Sivujen lisäksi meillä on toiminnasta kiinnostuneille suunnattu suljettu Facebook-ryhmä, jonne kuka tahansa voi pyytää pääsyä. Se ei ole rajattu vain jäsentemme käyttöön, Pihlaja kutsuu seuraamaan toimintaa.

Lisätietoa yhdistyksestä löytyy verkkosivuilta rajatonfarmasia.fi