Laadukasta tutkimusta kaikkien saatavilla

Farmaseuttisesta aikakauskirja Dosiksesta ilmestyy tänä vuonna jo 36. vuosikerta. Monivaiheinen toimitusprosessi varmistaa, että käsikirjoituksesta syntyy luotettavaa tutkimustietoa tarjoava artikkeli.

1. Juttuideasta julkaisuprosessiin

Useimmat käsikirjoitukset lähetetään suoraan Dosiksen omaan sähköpostiin tai toimituskuntalaisille. Joskus toimituskunta pyytää artikkeleita, mikäli vastaan tulee kiinnostava juttuaihe. Päivitetyt kirjoitusohjeet julkaistaan pian Dosiksen sivuilla myös englanniksi.

– Kaikki tarjotut käsikirjoitukset olemme pyrkineet ottamaan mukaan prosessiin, Dosiksen päätoimittaja Anneli Ritala-Nurmi sanoo.

– Farmasian lisäksi olemme yrittäneet laajentaa aiheita lähitieteisiin. Esimerkiksi väitöskirjakatsauksia on tullut kasvibiotekniikkaan liittyen, ja jokin aika sitten oli katsaus uusista geenieditointitekniikoista.

2. Vastuutoimittaja vastaa prosessista

Toimituskunta keskustelee käsikirjoituksista toimituspalaverissa. Jokaiselle käsikirjoitukselle nimetään vastuutoimittaja, joka ottaa vertaisarviointiprosessin vastuulleen.

Toimituskuntaan kuuluu asiantuntijoita farmasian eri aloilta. Vähimmäisvaatimuksena on farmasian tohtorin tutkinto. Toimituskunnan jäsenten on myös oltava Farmasialiiton jäseniä.

Tällä hetkellä toimituskuntaan kuuluu seitsemän jäsentä.

3. Vertaisarviointi varmistaa tieteellisyyden

Tieteellinen tutkimus ja kirjoitusprosessi perustuvat vertaisarviointiin. Dosiksen käsikirjoituksille valitaan aina kaksi vertaisarvioijaa, refereetä. Lähtökohtaisesti vertaisarviointia tekevällä pitäisi olla tohtorin tutkinto, mutta oleellisinta on, että arvioijalla on pitkä kokemus kyseisen aiheen tutkimus- tai kehitystyöstä.

– Toimituskunnassa mietimme yhdessä refereitä kullekin käsikirjoitukselle, jotta saamme parhaiten aihetta tuntevat. Joskus toinen saattaa olla toimituskunnan jäsen, mutta ainakin toinen on ulkopuolinen. Myös sidonnaisuudet huomioidaan arvioijien valinnassa, Ritala-Nurmi sanoo.

Vertaisarviointivaihe kestää kokonaisuudessaan melko pitkään: 2–3 kuukautta koko julkaisuprosessista. Refereellä on aikaa arviointiin vähintään kaksi viikkoa, usein enemmänkin. Tämän jälkeen vastuutoimittaja pyytää kirjoittajilta mahdollisesti tarvittavat muutokset käsikirjoitukseen ja ne saatuaan tarkistaa, että kaikkiin refereekommentteihin on vastattu asianmukaisesti.

Vertaisarvioitu käsikirjoitus siirretään päätoimittajalle tarkastettavaksi. Päätoimittaja käy tekstin läpi ja keskustelee siitä vielä tarvittaessa kirjoittajan kanssa. Hyväksytty käsikirjoitus siirtyy toimitussihteerille oikoluettavaksi.

4. Julkaisu kaikkien saataville

Dosis ilmestyy neljästi vuodessa, joten käsikirjoituksen saapumisesta julkaisuun kuluu useita kuukausia.

– Joku kirjoittaja kokee, että tämä kestää hirveän kauan, ja joku taas, että menipä nopeasti, Ritala-Nurmi naurahtaa.

Farmaseuttinen aikakauskirja Dosis on poikkeuksellinen tieteellinen julkaisu, sillä se on niin sanottu Open Access -julkaisu eli kaikki halukkaat voivat lukea sitä verkossa ilmaiseksi. Kansallisia farmasian alan tieteellisiä julkaisuja on muutenkin melko vähän, Pohjoismaista Suomen lisäksi vain Norjassa.

Julkaisun toivotaan herättävän keskustelua. Uusi kirjeitä ja vastauksia -kategoria julkaistiin viime lehdessä. Näissä teksteissä voidaan kommentoida jotain aiemmin julkaistua tutkimusta, katsausta tai muuta ajankohtaista aihetta tieteellisestä näkökulmasta. Mikäli kyseessä on kirje liittyen jo julkaistuun artikkeliin, saavat alkuperäisen artikkelin kirjoittajat laatia kirjeeseen vastauksen. Sekä kirje että vastaus vertaisarvioidaan.

Ritala-Nurmi toivoo, että suomalaiset tutkimusryhmät tarjoaisivat artikkeleitaan Dosikseen, vaikka alkuperäistutkimus olisi jo julkaistu kansainvälisessä julkaisussa.

– Aika harvalla on pääsyä kaikkiin kansainvälisiin lehtiin, ellei ole töissä yliopistolla tai tutkimuslaitoksessa. Näin artikkeli saavuttaisi ehdottomasti enemmän lukijoita, Ritala-Nurmi huomauttaa.

Anneli Ritala-Nurmi

• Proviisori, Helsingin yliopisto 1991
• Farmasian tohtori, Helsingin yliopisto 1996
• Farmaseuttisen biologian dosentti, Helsingin yliopisto 2009
• Työskennellyt VTT:llä 25 vuotta, vuodesta 2013 johtavana tutkijana
• Kuulunut vuodesta 2014 Dosiksen toimituskuntaan
• Dosiksen päätoimittaja tammikuusta 2018 alkaen