Lääkebarometri kertoo luottamuksesta apteekkialan ammattilaisiin

Fimean tuore Lääkebarometri 2023 -väestötutkimus kertoo selkeästi, että kansalaisilla on vahva luottamus apteekkeihin ja siellä työskenteleviin farmasian ammattilaisiin. Asiantunteva lääkeneuvonta näyttää olevan myös keskeinen huolenaihe, mikäli käsikauppalääkkeet tulevat jonain päivänä tarjolle päivittäistavarakauppoihin.

Kun joku osaa asiansa, tulevat myös vastaukset kuin apteekin hyllyltä ja mikä tärkeintä, tietoon voi myös luottaa.

Tämä vanha kansanviisaus näyttää olevan Fimean tuoreimman lääkebarometrin mukaan edelleen arvossaan. Verkkokyselyyn vastanneista yli 2 000 suomalaisesta peräti 78 prosenttia nimesi yleisimmäksi lääketietolähteekseen apteekin. Toiseksi tärkeimpiä ovat lääkärit, joilta tietonsa sai 58 prosenttia vastaajista.

Noin viidennes kertoo hakevansa tietoa lääkkeistä internetistä. Eniten hakuja tehdään Terveyskirjasto- ja Lääkeinfo-sivustoille, mutta kävijöitä on paljon myös apteekkien verkkosivuilla.

Lääkebarometrin vastaajista peräti 83 prosenttia piti tärkeänä, että lääkettä ostettaessa heillä on mahdollisuus saada neuvontaa farmaseutilta tai proviisorilta. Yli 90 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä myös apteekkien sijaintiin ja lukumäärään.

Lääkkeiden myynti päivittäistavarakaupassa sen sijaan jakaa mielipiteitä. Tosin apteekki vie tässäkin voiton – barometrin mukaan alle puolet ostaisi lääkkeensä mieluummin päivittäistavarakaupasta.

Neuvonta on tärkeä osa lääkehoitoa

Fimean ylijohtajan Eija Pelkonen korostaakin, että lääkeneuvonta on jokaisen kansalaisen oikeus ja tärkeä osa lääkkeen hankintaa.

– Alan ammattilaisia tarvitaan myös tukemaan lääkehoitoon sitoutumista ja järkevän lääkehoidon toteutumista”, hän toteaa.

Myös Farmasialiiton puheenjohtajan Maija Pirttijärven mielestä barometri kertoo kiistattomasti, että kansalaiset arvostavat apteekeissa työskentelevien ammattitaitoa ja osaamista.

– Kiinnitin heti ensimmäiseksi huomioita siihen, kuinka tyytyväisiä kyselyyn vastanneet ovat saamaansa lääkeneuvontaan – ja kuinka tärkeänä sitä myös pidetään”, hän kertoo.

Pirttijärvi korostaakin apteekkialan ammattilaisten laajan tietopohjan merkitystä. Pelkkien käyttöohjeiden ja koostumusten ohella asiakkaille on pystyttävä kertomaan myös mahdollisista sivuvaikutuksista, yhteensopivuudesta muiden lääkkeiden kanssa sekä eri rinnakkaisvalmisteiden välisistä hintaeroista. Ne kaikki vaikuttavat entistä enemmän asiakkaiden valintapäätöksiin.

– Kysymys kuuluukin, miten tämä asiakkaiden arvostama farmasian ammattilaisten lääkeneuvonta toteutettaisiin päivittäistavarakaupassa”, Pirttijärvi huomauttaa.

Fimean Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestötutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Barometri on tehty vuodesta 2015 alkaen. Kysely lähetetään 18–79-vuotiaille ja otannassa huomioidaan ikä, sukupuoli ja asuinalue.