Lääkejakelu on Unto-robotin käsissä Oulussa – ja hyvissä käsissä onkin

Oulun yliopistollinen sairaala on keskellä laajoja uudistuksia. Sairaala-apteekin tulevaisuus keskittyy katkeamattoman lääkejakelun mahdollistavan Unit Dose -annosjakelurobotti Unton ympärille.

Ei ihme, että lääkeautomaatio etenee Suomessa etenkin uusien sairaaloiden myötä.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) sairaala-apteekin annosjakelun tilat sijaitsevat upouusissa tiloissa, ja tilaa selvästi myös tarvitaan. Annosjakelua ympäröivät tilat tuoksuvat uudelta, ja käytävillä osa tavaroista vielä hakee paikkojaan.

Kehittämisproviisori Jaakko Mustakallio kertoo, että onneksi sairaala-apteekki on päässyt tiloihin jo reilusti etukäteen: yksistään laitteiden loppusuoralla oleva käyttöönotto on kestänyt puolitoista vuotta. Pian Unit dose eli Unto ottaa potilaskohtaisen lääkejakelun työkseen.

Unto pakkaa lääkkeet ensin yksittäispusseihin, jotka keräillään potilas- ja antoaikakohtaisesti suoraan sairaalaosastolle kolme kertaa vuorokaudessa.

– Ihmisen tekemien inhimillisten virheiden mahdollisuus väärien lääkkeiden tai annosten jakamisessa pyritään minimoimaan. Eri järjestelmistä pystytään seuraamaan, mitä missäkin vaiheessa on tapahtunut.

Lääkevarastot pienenevät, mutta eivät katoa osastoilta. Jatkossa niistä haetaan tarvittaessa annettavia lääkkeitä ja täydennetään potilaan saamaa lääkitystä, jos muutos ei ehdi Unton jakeluun.

Mustakallio sanoo, että lisäksi osastofarmaseuttien ja sairaanhoitajien tekemä monotoninen, raskas ja aikaa vievä lääkejako jää lähes kokonaan pois.

– Näiden ammattikuntien paras osaaminen on muualla kuin lääkkeiden jakelussa. Säästynyt aika käytetään esimerkiksi lääkityslistojen tarkastamiseen ja saattamiseen ajan tasalle.

Tarkalleen ottaen Unto ei ole yksi robotti, vaan useita laitteita samassa, omakotitalon kokoisessa konetilassa. Pakkaavat laitteet tekevät alkuperäispakkauksissa olevista lääkkeistä annospusseja. Sen jälkeen varasto- ja keräilyrobotit luovat, ylläpitävät ja käsittelevät erillistä lääkevarastoa. Lääkemääräys tehdään OYS:n käyttämällä Esko-potilastietojärjestelmällä, josta viesti etenee apteekin Safiiri-ohjelmistoon. Siellä lääkemääräyksen käsittelee farmaseutti, ei robotti.

Unton ympärille on syntynyt täysin uusia farmasian alan työtehtäviä. Farmaseutti Tarja Alakoski avaa pakkauslaitteen lasiovet ja nappaa uutuuttaan kiiltävistä kärryistä ruostumattomasta teräksestä valmistetun akselin. Koneiden käyttö ei hoidu ainoastaan tietokoneelta, vaan niihin tehdään pieniä muutoksia esimerkiksi pakkausten vaihtuessa.

– Työ on kovin erilaista, mihin koulut aikanaan kävin.

Mustakallio sanoo, että avoimiin työpaikkoihin on löytynyt hyvin hakijoita; eri ikäisiä farmaseutteja ja lääketeknikoita erilaisilla taustoilla.

– Heterogeenistä joukkoa yhdistää kiinnostus ja rohkeus lähteä mukaan uusiin asioihin. Erityisvaatimuksia ei ole, sillä täysin uudelle työkentälle jokainen perehdytetään alusta asti.