Lääkeväärennös on terveysriski

Kysyntä lisää tarjontaa. Lääkkeitä tilataan netistä, vaikka se olisi laitonta eikä tietäisi mitä saa. Lääkeväärennökset ovat globaali ongelma.

Kukapa haluaisi ostaa ja ottaa verkkokaupasta hankittua lääkettä, jota on valmistettu epäpuhtailla laitteilla aasialaisessa autotallissa? Lääkemassaa on saatettu sekoittaa jopa betonimyllyllä.

– Moni haluaa ja hankkii esimerkiksi potenssilääkkeitä netin kautta Euroopan ulkopuolelta joko tietämättään tai tietoisesti, toteaa tulliylitarkastaja Anne Pullinen.

Valtaosa lääkkeistä, rohdoksista tai itsehoitovalmisteista, joita epäillään väärennetyiksi, havaitaan posti- ja kuriiriliikenteessä. Matkustajat tuovat mukanaan alle kymmenen prosenttia lääkeväärennöksistä. Helppous kiinnostaa: lääkkeitä ostetaan lomamatkoilla vaikkapa Kaukoidästä, jossa Suomessa reseptillä olevia lääkkeitä voi hankkia vapaasti.

Pullisen mukaan tarkastusmäärät ja nettitullaukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti 2010-luvulla. Verkkokaupan yleistyessä lääkkeitäkin tilataan.

– Nettitilaamisen takia lääkkeiden väärentäminen on globaali ongelma. Verkossa asiointi on helppoa, ja suomalaisetkin tekevät itse diagnooseja omasta tilastaan: esimerkiksi kausi-influenssaan tilataan netistä aivan turhaan antibiootteja, kiteyttää vastuun­alainen johtaja Pasi Virta Pfizeriltä.

Kalliit lääkkeet kiinnostavat

Fimean yliproviisori Sami Paaskosken mukaan kaikentyyppisiä lääkevalmisteita väärennetään.

– Köyhimpien maiden vitsauksena on, että väärentäjiä kiinnostavat henkeä pelastavat lääkkeet, kuten antibiootit, malarialääkkeet ja rokotteet. Ongelma kulminoituu Afrikassa ja Aasiassa. Euroopassa suurin mielenkiinto kohdistuu kalliisiin onkologisiin ja uusiin biologisiin valmisteisiin.

Myös Virta toteaa, että uusin trendi on väärentää lääkkeitä, joiden yksikköhinta on korkea ja joiden kysyntä maailmalla ylittää tarjonnan.

Suomen Tullissa suurin lääkeryhmä on erektiolääkkeet. Pullisen mukaan liki puolet tarkastettavista ja haltuun otettavista lääkkeistä kuuluu tähän kategoriaan.

– Riskeihin nähden halpa hinta ei ole tilausperuste, enemmän houkuttelee se, että niitä voi hankkia anonyymisti.

Väärennösbisneksessä aina jokin trendi vallitsee. Vahvaa melatoniinia tilattiin netistä vielä pari vuotta sitten. Nyt hiustenlähtöön tai -kasvuun liittyvät valmisteet sekä CBD- eli kannabisöljy kuuluvat suosikkeihin. Jälkimmäistä ei saa tilata ilman reseptiä edes Euroopasta.

– Olemme tarkastaneet masennukseen, unettomuuteen ja kaikkiin mahdollisiin sairauksiin liittyviä valmisteita. On huolestuttavaa, että vakavilla sairauksilla tehdään bisnestä, miettii Pullinen.

Aidonnäköinen väärennös

Väärennettyä lääkettä ei välttämättä tunnista mistään.

– Jos ei ole verrokkia, silmämääräisesti on mahdotonta sanoa, onko lääke aito vai ei, toteaa Paaskoski.

– Ampullit voivat sisältää väritöntä nestettä. Pakkauksen tai sen sisällön perusteella on vaikea tunnistaa valmisteen aitoutta, lisää Virta.

Pullisen mukaan paljain silmin ei enää pysty päättelemään mitään.

– Taustalla on järjestäytynyttä rikollisuutta, ja siellä osataan panostaa siihen, että väärennös vaikuttaa aidolta. Tullin keinoina ovat tilannekohtainen arviointi ja ammattitaito.

Lääkeväärennöksiä valmistetaan usein teollisesti, ja pakkaukset näyttävät aidoilta. Lääkkeen sisältö voi selvitä vasta laboratoriotutkimuksissa. Laillisessa jakelukanavassa havaittu epäilty lääke tutkitaan Fimean laboratoriossa.

Virallisten jakelukanavien kautta Suomeen on päätynyt kolme sairaalalääkeväärennöstä, jotka eivät ehtineet potilaille asti. Alun perin aidot lääkkeet oli varastettu ja onnistuttu väärennetyillä asiakirjoilla myymään takaisin lailliseen jakeluketjuun.

Henki pelinappulana

Väärennetyn lääkkeen nauttiminen on aina riskipeliä.

– Väärennös voi sellaisenaan olla terveydelle vaarallinen, jos se sisältää myrkyllisiä ainesosia, esimerkiksi muuta kuin mitä pakkauksessa lukee tai liikaa vaikuttavaa ainetta. Jos vaikuttavaa ainetta ei ole lainkaan, sairaus jää hoitamatta, toteaa Virta.

Maailmalta on tullut väärennettyjä rokotteita, joissa ei ole tehoaineita.

Tällöin potilaat ovat jääneet ilman rokotesuojaa. Paaskosken mukaan pahimmillaan seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

– Köyhimmissä maissa on ollut myös kuolemantapauksia. Lääkeväärennös on aina terveysriski, jossa henki on pelinappulana.

Huumeet työllistävät poliisia

Poliisin takavarikoimat huumaus- ja lääkeaineet tutkitaan keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa.

– Näytteistä tunnistetaan niiden sisältämät vaikuttavat aineet ja määritetään tietyissä tapauksissa pitoisuudet, kertoo rikoskemisti Laura Hintikka.

Vuotuinen näytemäärä on yli 15 000, josta huumausaineita on noin 70 prosenttia ja huumelääkkeitä kymmenen prosenttia. Väärennöksiä on erityisesti yleisimmissä huumelääkkeissä eli buprenorfiinia sisältävissä valmisteissa.

Hintikka huomauttaa, että terveysriskin lisäksi laittoman valmisteen sisältö voi olla yllätys vaikuttavan aineen ja sen luokittelun osalta. Lailliseksi kuvitellusta valmisteesta voi esimerkiksi löytyä huumausainetta.

Vastuu maahantuojalla

Epäselvyyksissä, lääkeväärennösepäilyissä ja säännösten vastaisessa tuonnissa Tulli toimii valvovana viranomaisena ja valmiste tutkitaan tullilaboratoriossa.

– Selvitämme ensin hallinnollisesti edellytykset tuoda lääkkeitä maahan. Jos niitä ei ole, toimenpiteinä ovat haltuunotto, sakoilla rangaistava lääkerikkomus tai syytteeseen johtavat lääkerikos tai salakuljetus, määrittelee Pullinen.

Huolimattomat ja tietämättömät ensikertalaiset saattavat selvitä pelkällä säikähdyksellä. Tavara jää Tullin haltuun ja päätyy jätelaitokselle. Jos vaikuttaa, että maahantuonti on tahallista, alkaa rikosprosessi. Vastaanottaja on aina vastuussa, ei lähettäjä.

Postitse voi vastaanottaa lääkkeitä ETA-valtiosta enintään kolmen kuukauden käyttöä varten. Reseptilääkettä ei voi tilata Euroopastakaan ilman voimassaolevaa lääkemääräystä. Lisäksi amerikkalaisista nettikaupoista tilataan Suomessa lääkelainsäädännön piiriin kuuluvia lääkkeitä ja lisäravinteita. Yllätyksiltä välttyy, kun tarkistaa nettikaupan sijainnin ja tuotteen sisällön.

– Ulkomaisen laillisen verkkoapteekin tunnistaa yhteiseurooppalaisesta tunnuksesta. Tilannetta vaikeuttaa se, että verkkoapteekkeja on kaikenkielisinä, jopa suomeksi, kertoo Paaskoski.
Osa väärennöksiä kauppaavista sivustoista on laadittu taitavasti. Virran mukaan niistä voi saada käsityksen, että kyseessä on laillinen toiminta ja tuotteet ovat alkuperäisiä.

Kannattavaa bisnestä

Pasi Virta pitää lääkeväärennösten motiivina suurta taloudellista hyötyä ja pientä kiinnijäämisen riskiä. Rangaistukset ovat monessa maassa hyvin vähäiset.

– Katteet voivat olla jopa parempia kuin huumeissa. Lääkeväärennösmarkkinoiden koon arvellaan maailmanlaajuisesti olevan sata miljardia euroa. ja se kasvaa edelleen, summaa Virta.

Paaskosken mukaan ongelma poistuisi, jos lääkkeiden väärentäminen ei enää houkuttelisi. Toistaiseksi kysyntä lisää tarjontaa.

Lääkevarmennusjärjestelmä on yksi keino estää väärennöksiä. Pfizerilla keinoina ovat muun muassa suoraviivainen jakelukanava, sertifioidut toimittajat ja pakkauksiin lisättävä teknologia, jonka perusteella aitous voidaan todeta.

– Ongelma on globaali, ja siksi sen ratkaiseminen yksittäisen maan tai edes EU:n toimien avulla on haasteellista. Kuluttajavalistusta tarvitaan: suomalaisen kannattaa hankkia lääkkeensä suomalaisesta apteekista, korostaa Virta.

Esimerkki 1

Tulli on takavarikoinut viime vuosina erilaisia väärennettyjä lääketabletteja, jotka ulkoisesti jäljittelivät bentsodiatsepiineihin kuuluvaa alpratsolaamia. Ne sisälsivät hengenvaarallista ja laitonta U-47700-opiodia sekä muita vaikuttavia aineita.

Vaikuttavina aineina olivat N-etyyliheksedroni-, diklatsepaami- ja etitsolaami-nimiset muuntohuumeet, Parkinsonin taudin hoidossa käytetty amantadiini sekä antihistamiinit kloorifeniramiini, prometatsiini ja syproheptadiini.

Väärennöksiä oli ostettu ulkomaisilta verkkosivustoilta ja tuotu Suomeen posti- ja rahtilähetyksinä. Yksityishenkilö oli tilannut tabletteja omaan käyttöön, mutta isompia tablettieriä on voitu tuoda maahan levitystarkoituksessa.

Esimerkki 2

Tulli takavarikoi 144 kiloa eli noin 73 000 väärennettyä lääketablettia. Ne salakuljetettiin Kiinasta Suomeen, josta ne piti toimittaa Sloveniaan. Tullin esitutkinnan mukaan väärennöksiä oli jo ehditty lähettää eteenpäin tuhannen kilon verran.

Tullilaboratorion ja Fimean laboratoriotutkimuksissa väärennöksien todettiin sisältävän synteettistä sildenafiilia, jota ei mainittu pakkauksessa eikä tuoteselosteessa. Sildenafiilia käytetään erektiohäiriöiden hoitoon, mutta se voi olla joillekin jopa vaarallinen.

Esimerkki 3

Tullin valvonnan vuosijulkaisun 2017 mukaan takavarikoissa synteettisen opioidin, tramadolin, määrä kasvoi neljänneksellä ja klenbuterolin määrä kolminkertaistui. Hevosten astmaan tarkoitetulla klenbuterolilla on anabolinen vaikutus lihasmassaa kasvatettaessa.

Viimevuotisen julkaisun mukaan suuri osa takavarikoiduista lääkkeistä oli klenbuterolia sekä erilaisia syöpälääkkeitä ja opioidipohjaisia kipulääkkeitä, kuten tramadolia. Eksemestaanin, letrotsolin ja anastrotsolin määrät kasvoivat 80 prosentilla ja tramadolin kasvua oli liki 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.