Liiton lähettiläät

Kampuksilla toimivat opiskelijaedustajat ovat monelle alaa opiskelevalle ensimmäinen kontakti Farmasialiittoon. Edustajat järjestävät tapahtumia ja välittävät tietoa.

Farmasialiiton opiskelijaedustajat ovat tärkeitä linkkejä liiton ja alalle tulevien uusien jäsenten välillä.

– Kampusedustajina pystymme vaikuttamaan opiskelijoiden oloihin sekä tuomaan opiskelijoiden näkökulmaa liiton asioihin. Meidän kauttamme opiskelijoiden on ehkä myös helpompi olla liittoon yhteydessä, kun kynnys on matalampi, kertoo Helsingissä toimiva opiskelijaedustaja Aarni Pyy.

Hän ja Kuopiossa toista opintovuotta aloittava Miro Korppas aloittivat opiskelijaedustajina viime keväänä. Kumpikaan ei aikaisemmin ollut tutustunut tarkemmin liiton toimintaan ja he näkivät sen lähinnä tahona, johon ollaan yhteydessä työttömyyden sattuessa kohdalle tai kun tarvitsee työsuhdeneuvontaa.

– Tavallisesta opiskelijasta kanssakäynti opiskelijoiden ja liiton välillä saattaa näkyä vain järjestettävinä koulutuksina, mutta kampusyhdyshenkilönä ja opiskelijajärjestö FLOpin hallituksessa ollessa olen huomannut, miten kiinnostuneita liitossa ollaan opiskelijoista. Siellä halutaan tietää, miten voitaisiin olla helpommin opiskelijoiden lähestyttävissä ja miten vuoropuhelua voisi edistää. Monet liiton jäsenistä, varsinkin opiskelijapuolella, saattavat olla epävarmoja siitä, miten liittoon voi olla yhteydessä, Korppas kertoo.

Liitto tarjoaa opiskelijoille hyödyllistä tietoa esimerkiksi työsuhdeasioista, joista monella saattaa herätä kysymyksiä ensimmäisiin alan töihin mennessä. Lisäksi liitto ja varsinkin FLOp järjestävät tapahtumia, joihin molemmat edustajat kannustavat opiskelijoita osallistumaan rohkeasti.

– Siellä tapaa uusia ihmisiä, joista saa kavereita ja mahdollisesti tulevaisuuden työelämän kannalta tärkeitä kontakteja. Opinnot ovat tietysti tärkeitä, mutta pitää myös tehdä asioita opiskelun ulkopuolella, Pyy sanoo.