Lujaa uskoa omaan tekemiseen

Farmaseutti Anna Tuomisto-Hirvonen on viihtynyt Itä-Suomen yliopiston apteekissa koko tähän astisen farmaseuttiuransa. Uuden kehittäminen ja yhteiskunnalliset velvoitteet motivoivat.

Kun tykästyy työpaikkaan, sinne usein jää pitkäksi aikaa. Näin kävi farmaseutti Anna Tuomisto-Hirvosen kohdalla: hän on työskennellyt Itä-Suomen yliopiston apteekissa jo 17 vuotta, eli koko farmaseuttiuransa ajan.

– Opiskelijana menin apteekkiin ja sille tielle jäin. Tykkään siitä, että olemme yliopiston apteekki, eli meillä työntekijöillä on myös yhteiskunnallisia velvoitteita. Kokeilemme ja kehitämme kaikenlaista.

Tällä Tuomisto-Hirvonen viittaa esimerkiksi siihen, että hänen työpaikkansa on yksi ensimmäisistä apteekeista, joissa pilotoitiin koneellista annosjakelua. Myös verkkoapteekki otettiin käyttöön ensimmäisten joukossa. Lääketurvapalvelujakin on saanut kehittää vapaalla otteella. Esimerkiksi Tuomisto-Hirvosen yhteistyössä Itä- Suomen yliopiston opetusproviisorien kanssa kehittämää Turvallista lääkehoitoa -palvelua on pilotoitu apteekin yhteistyöyksiköissä.

– On hienoa, että yhteiskunnallisissa asioissa yritetään olla apuna, vaikka se ei tuottaisikaan hirveästi rahallisesti.

Turvallinen lääkehoito on Tuomisto-Hirvoselle sydämen asia. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä avopuolen hoivayksiköiden kanssa jo vuosia. Farmasian ammattilaisista ei usein haluta luopua, sillä heistä on niin iso apu.

– Olisikin hienoa, että he pääsisivät loistamaan laajoissa työtehtävissä; usein työaikaa kuluu tiskityössä tekniseen suorittamiseen, kuten hintaneuvontaan, Tuomisto-Hirvonen toivoo.

– Haluan muistuttaa henkilökuntaamme siitä, miten laaja osaaminen meillä on ja nostaa sitä kautta arvostusta ammatti-identiteettiä kohtaan, vaikka se olisikin jo hyvällä tasolla.

Tasolle, jolla se ansaitsee olla.

Anna Tuomisto-Hirvonen

›  valmistui farmaseutiksi vuonna 2004

›  työskentelee Itä-Suomen yliopiston apteekissa

›  toimii apteekin opiskelijoiden LHA-tutorina

›  suoritti LHKA-erityispätevyyden vuosina 2008–2010, Lääkitysturvallisuuden asiantuntijakoulutuksen 2019–2020 ja aloitti apteekki- ja sairaala-apteekkifarmasian erikoistumiskoulutuksen vuonna 2020

Vuosi verkossa

Farmastore.fi-verkkokauppa ja LHA-koulutus ovat olleet käytössä jo vuoden ajan.

Heikompien puolustaja

Minna Hälikkä tuli Farmasialiittoon ajamaan naisvaltaisen alan työntekijöiden oikeuksia.

Oikeus urheilla

Suomen urheilun eettisyyttä valvovan SUEKin tärkein palvelu urheilijan näkökulmasta on erivapausmenettely. Farmaseutilla on tässä merkittävä rooli.

Oletko voinut vaikuttaa lomasi ajankohtaan?