Lujaa uskoa omaan tekemiseen

Farmaseutti Anna Tuomisto-Hirvonen on viihtynyt Itä-Suomen yliopiston apteekissa koko tähän astisen farmaseuttiuransa. Uuden kehittäminen ja yhteiskunnalliset velvoitteet motivoivat.

Kun tykästyy työpaikkaan, sinne usein jää pitkäksi aikaa. Näin kävi farmaseutti Anna Tuomisto-Hirvosen kohdalla: hän on työskennellyt Itä-Suomen yliopiston apteekissa jo 17 vuotta, eli koko farmaseuttiuransa ajan.

– Opiskelijana menin apteekkiin ja sille tielle jäin. Tykkään siitä, että olemme yliopiston apteekki, eli meillä työntekijöillä on myös yhteiskunnallisia velvoitteita. Kokeilemme ja kehitämme kaikenlaista.

Tällä Tuomisto-Hirvonen viittaa esimerkiksi siihen, että hänen työpaikkansa on yksi ensimmäisistä apteekeista, joissa pilotoitiin koneellista annosjakelua. Myös verkkoapteekki otettiin käyttöön ensimmäisten joukossa. Lääketurvapalvelujakin on saanut kehittää vapaalla otteella. Esimerkiksi Tuomisto-Hirvosen yhteistyössä Itä- Suomen yliopiston opetusproviisorien kanssa kehittämää Turvallista lääkehoitoa -palvelua on pilotoitu apteekin yhteistyöyksiköissä.

– On hienoa, että yhteiskunnallisissa asioissa yritetään olla apuna, vaikka se ei tuottaisikaan hirveästi rahallisesti.

Turvallinen lääkehoito on Tuomisto-Hirvoselle sydämen asia. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä avopuolen hoivayksiköiden kanssa jo vuosia. Farmasian ammattilaisista ei usein haluta luopua, sillä heistä on niin iso apu.

– Olisikin hienoa, että he pääsisivät loistamaan laajoissa työtehtävissä; usein työaikaa kuluu tiskityössä tekniseen suorittamiseen, kuten hintaneuvontaan, Tuomisto-Hirvonen toivoo.

– Haluan muistuttaa henkilökuntaamme siitä, miten laaja osaaminen meillä on ja nostaa sitä kautta arvostusta ammatti-identiteettiä kohtaan, vaikka se olisikin jo hyvällä tasolla.

Tasolle, jolla se ansaitsee olla.

Anna Tuomisto-Hirvonen

›  valmistui farmaseutiksi vuonna 2004

›  työskentelee Itä-Suomen yliopiston apteekissa

›  toimii apteekin opiskelijoiden LHA-tutorina

›  suoritti LHKA-erityispätevyyden vuosina 2008–2010, Lääkitysturvallisuuden asiantuntijakoulutuksen 2019–2020 ja aloitti apteekki- ja sairaala-apteekkifarmasian erikoistumiskoulutuksen vuonna 2020