Luottamushenkilöllä on mandaatti puhua henkilöstön puolesta

Ilman luottaria jokainen seisoo yksin omien sanojensa takana. Luottari voi nostaa esiin hankalatkin asiat ilman syrjinnän pelkoa.

Kahvitauolla käy kova pulina. Työvuorolistat ovat taas myöhässä. Yksi jos toinenkin on niitä kysellyt, mutta vastaus on aina sama: “Teen heti, kun ehdin.”
Yksi pöydästä nousee ylös ja ilmoittaa: “Minä menen juttelemaan asiasta.”

Jokaisella työntekijällä on lupa pitää kiinni oikeuksistaan ja vaatia työnantajalta sovittujen asioiden noudattamista. Silti työporukan äänitorvena toimiva voi helposti leimaantua hankalaksi tyypiksi. Aina muu työyhteisökään ei loppumetreillä seiso tukena, vaikka olisi siellä kahvipöydässä ollutkin samaa mieltä.

Luottaria suojaa myös irtisanomissuoja.

Luottarin mandaatilla tilanne on toinen. Oman työntekijäliittonsa kouluttama ja työyhteisön valitsema luottamushenkilö, -mies tai -valtuutettu, voi nostaa työpaikalla vaikeitakin asioita esille ilman, että hänen tarvitsee pelätä leimaantumista.

– Luottaria suojaa myös irtisanomissuoja. Esimerkiksi yhteistoimintalain mukaisessa neuvottelutilanteessa, jossa työntekijöitä joudutaan irtisanomaan, luottaria ei voi irtisanoa, ellei toiminta lopu kokonaan. Monissa työehtosopimuksissa irtisanomissuoja jatkuu myös tehtävän päättymisen jälkeen, Marja Lounento Farmasialiiton työsuhdeneuvonnasta muistuttaa.

Luottari voi myös puhua koko työyhteisön suulla ilman, että hänen tarvitsee osoittaa henkilöitä, jotka asian takana ovat. Hän on automaattisesti koko työyhteisön asialla.

Tieto lisää varmuutta

Muutosneuvotteluissa valitaan aina joku edustamaan työntekijöitä. Jos luottaria ei ole, henkilö voi olla kuka tahansa työyhteisöstä.

– Neuvotteluissa tilanne on usein vaikea ja tunteet nousevat pintaan. Ilman luottarin irtisanomissuojaa neuvottelija on itsekin vaarassa menettää työpaikkansa. Siinä asemassa voi olla vaikeaa rohkeasti puolustaa muita, Lounento sanoo.

Työntekijöiden edustaja ei välttämättä edes tunne käytäntöjä ja tiedä, mitkä työntekijöiden oikeudet ovat ja millä keinoin heidän asemaansa voi vaikuttaa. Epävarmassa tilanteessa tunteetkin saattavat leimahtaa.

– Luottari on perehdytetty näihin asioihin ja tilanteisiin. Koska hänen ei tarvitse pelätä oman paikkansa puolesta, hän voi myös tiukemmin asettua muun henkilöstön taakse, Lounento jatkaa.

Ei vastakkainasettelua

Silloinkin, kun päätökset ovat ikäviä ja esimerkiksi väkeä joudutaan vähentämään, uutiset on helpompi ottaa vastaan työkaverilta kuin ylhäältä päin annettuna. Luottari on yksi työntekijöistä, ja osaa tuoda asiat esiin työntekijän näkökulmasta katsottuna.

Luottarilla on myös laajempi tiedonsaantioikeus.

Neuvottelutilanteessa hän myös tuntee neuvottelukumppaninsa, koska on tottunut käymään työnantajan kanssa keskustelua muutoinkin. Parhaimmillaan keskusteluyhteys on hyvä ja välitön, jolloin vaikeistakin asioista pystytään puhumaan ilman vastakkainasettelua.

– Toisaalta luottarilla on myös laajempi tiedonsaantioikeus, joka auttaa ymmärtämään tehtyjä ratkaisuja.

Jos yksittäinen työntekijä kokee palkkauksen työpaikalla epäreiluksi, väittämä perustuu vain hänen uskomuksiinsa. Hän ei voi vaatia muiden työntekijöiden palkkatietoja nähtäväkseen. Luottari voi näitä tietoja vaatia yleisellä tasolla, jos epätasa-arvoa on syytä epäillä, Lounento antaa esimerkin.

– Myös tes-neuvottelujen aikaan luottarit saavat omasta liitostaan tietoa neuvottelujen kuluessa.
Pääosin he tietenkin välittävät tätä tietoa muille, mutta saavat neuvottelujen aikana myös luottamuksellista tietoa, jota ei kaikille jäsenille vielä voida jakaa, Lounento kertoo.

Farmaseuttisen henkilöstön edustaja

Maija Nuora on työskennellyt HUS Apteekilla jo neljännesvuosisadan ajan ja noin puolet siitä ajasta apteekin henkilöstön luottamusmiehenä.

– Olen apteekkihenkilöstön luottamusmies ja isommassa kuvassa toimin varapääluottamusmiehenä. Kun puhutaan koko HUSin tasolla terveydenhuollon henkilöstön asioista, minut kutsutaan paikalle, jos asia koskee farmaseuttista henkilöstöä, Nuora kuvaa rooliaan.

HUSilla hyvinvointialueiden alaisuuteen siirtyminen ei juurikaan ole vaikuttanut arkeen eikä näin ollen työllistänyt luottamusmiehiäkään.

– Siirryimme toki sote-sopimuksen piiriin, mutta sen vaikutukset arkeen ovat olleet melko pieniä. Merkittävin parannus oli ruokatauon sisältyminen työaikaan, Nuora tuumaa.

Vain liiton jäsenille

Nuora hoitaa luottamusmiestehtäviään työn ohessa. Hän edustaa nimenomaan jukolaisia Farmasialiiton jäseniä.

– En ole saanut listaa siitä, ketkä meidän työntekijöistä kuuluvat liittoon. Jos joku tulee kysymään minulta apua, kysyn suoraan, onko hän liiton jäsen, Nuora toteaa.

Jos kysyjän asia on helppo, hän neuvoo kaikkia työkavereita olemassa olevan tiedon pohjalta.

– Jos asia vaatii tarkempaa selvittämistä tai neuvotteluja, liittoon kuulumattomien täytyy hoitaa asia itse. Yritän tietysti kannustaa kaikkia liittymään liittoon ja sitä kautta avun piiriin, Nuora sanoo.

Tehtävien määrä vaihtelee

HUS Apteekissa on yli 500 farmaseuttiseen henkilöstöön kuuluvaa työntekijää.

Kysymyksiä herää työoloista ja työsuhteista, kiusaamisesta, epäasiallisesta kohtelusta ja työn vaativuudesta.

– Meillä on käytössä työn vaativuuden malliryhmät ja aika ajoin herää kysymyksiä siitä, miksi kuuluu johonkin tiettyyn ryhmään, Nuora antaa esimerkin selvittämistään asioista.

Juuri nyt on ollut melko rauhallista, mutta välillä luottamusmiestehtäviä kasaantuu paljonkin.

– Kun HUS Apteekin Porvoon piste lakkautettiin ja työntekijöille tarjottiin työtä Helsingin tai Kotkan pisteestä, käytiin paljonkin neuvotteluja, joissa olin mukana, Nuora kertoo viime aikojen tapahtumista.

Monia verkostoja

Nuora osallistuu JUKOn luottamusmieskokouksiin, joita järjestetään vähintään parin kuukauden välein – useamminkin, jos on jokin akuutti tilanne päällä. Myös akavalaisilla on omia kokouksiaan.

– Niissä on viime aikoina käsitelty etenkin paikallisen sopimisen tapauksia, Nuora kertoo.

HUSin yhteistyöryhmässä hän edustaa niin ikään yhtymän farmaseuttista henkilöstöä.

– Käsittelemme siellä henkilöstön asioita, kuten työn vaativuuden arviointia.

Nuora on nähnyt hyödylliseksi sen, että myös farmaseuttisella puolella on neuvottelupöydissä oma edustaja. Yhteensä HUSissa toimii useita kymmeniä luottamusmiehiä 12 eri järjestöstä. Nykyinen kausi kestää vuoden 2025 loppuun. Ainakin siihen asti Maija Nuora jatkaa farmasian ammattilaisten edustajana.