Luottamusmies – et ole yksin

Luottamusmiehen tehtäväkenttä laajenee koko ajan. Tehtävän hoitamisen avuksi on onneksi tarjolla runsaasti koulutusta ja yksilöllistä apua.

Perinteinen ajatus luottamusmiehen tehtävästä painottuu noudatettavan työehtosopimuksen ja työlainsäädännöllisten asioiden valvontaan. Luottamusmies on työntekijöiden ja työnantajan välinen viestikapula myös paikallisissa sopimisissa. Luottamusmies tukee myös mahdollisuuksien mukaan työssäjaksamisessa ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa, joista työpaikalla ensisijaisesti vastaa työsuojeluvaltuutettu.

– Mikään sylkykupin rooli ei kuitenkaan ole kyseessä. Hyvää luottamusmiestä arvostavat niin työkaverit kuin työnantajakin, sanoo Farmasialiiton työsuhdeasiantuntija Jenni Lakso.

Lakso työskenteli itsekin luottamusmiestehtävissä ennen liiton palvelukseen siirtymistä syksyllä 2018.

– Siitä oppi paljon työelämän kiemuroista ja tapasi paljon mielettömän hienoja ihmisiä. Opin myös perustelemaan omat kantani ja sain varmuutta seisoa omien näkemysteni takana, Lakso kiittelee.

Perustiedot auttavat alkuun

Vaikka luottamusmiehen tehtävänkuva on laaja, kukaan ei oleta, että kaikkiin asioihin on valmis vastaus ensimmäisestä päivästä lähtien. Kaikilla farmasian alan ammattilaisten edustamilla aloilla liikkeelle pääsee käymällä parin päivän peruskurssin.

Suomessa on noin 360 apteekeissa työskentelevää luottamusmiestä. Uusille tulokkaille järjestetään vuosittain peruskurssi, jolla käydään noudatettavan työehtosopimuksen lähtökohdat läpi.

Vastaava koulutus löytyy etenkin lääketeollisuuden parissa työskenteleviä farmasian ammattilaisia palvelevasta Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:stä.

– Meillä puhutaan luottamusmies­avaimesta, jonka ykkösosa perehdyttää luottamusmiestehtävien perusteisiin. Nämä kurssit ovat etenkin toimikauden vaihtuessa suosittuja. Tänä keväänä kysyntä oli niin kovaa, että järjestimme keväälle yhden lisäkurssin, kertoo YTN:n järjestöpäällikkö Katariina Styrman.

Luottamusmieskausi on suurimmalla osalla YTN:n aloista kaksivuotinen, mikä tietenkin vaikuttaa koulutuskysyntään. Viime syksyn ja talven aikana YTN:ssä käytiin myös useita vaikeita työehtosopimusneuvotteluja.

– Työmarkkinatilanne on nostanut kiinnostusta yhteisten asioiden ajamiseen, Styrman arvelee.

Peruskursseja järjestetään myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOssa. JUKOn koulutuksen piiriin kuuluu viisi sektoria: Avainta, kirkko-, kunta-, valtio- ja yliopistosektori. Kaikille näille tarjotaan pääluottamusmiesten peruskoulutusta.

– Esimerkiksi kuntasektorilla, joka on julkisista aloista suurin farmasian alan työllistäjä, meillä on pelkästään pääluottamusmiehiä noin 600. Pienemmillä sektoreilla koulutukset ovat avoimia myös muille luottamusmiehille, Jarmo Niskanen toteaa.

Niskanen työskentelee JUKOn järjestöpäällikkönä.

Lähiopetus luo verkostoja

Farmasialiiton ja YTN:n luottamusmieskoulutus on kolmiportainen. Perusteiden jälkeen on kakkos- ja kolmoskurssit, joilla syvennetään muun muassa yhteistoiminta- ja taloustietämystä. JUKOlaisille syventävää koulutusta tarjoaa oma liitto.

– Luottamusmiesavain ykkösen, kakkosen ja kolmosen lisäksi meillä järjestetään koulutusta muun muassa neuvottelutaitojen parantamiseen ja työsuojelukysymysten parempaan hallintaan. Myös eri aloille on omia täsmäkoulutuksiaan. Neuvottelujen onnistumisia analysoidaan webinaarien kautta, Styrman kertoo.

JUKOssa luottamusmieskoulutus on keskittynyt toistaiseksi lähinnä lähiopetukseen, vaikka webinaareja ja sähköisille alustoille rakennettuja koulutuksia on kokeiltu jäsenliittojen kanssa muussa koulutustarjonnassa.

– Pääluottamusmiesten kontaktoiminen ja keskinäinen verkostoituminen on nähty meillä niin tärkeäksi osaksi luottamusmiestoimintaa, ettei tästä ole haluttu tinkiä, Niskanen selittää.

Ajankohtaisia aiheita, kuten työehtosopimuksen muutokset, käsitellään esimerkiksi Farmasialiitossa vuosittaisilla luottamusmiespäivillä.

– Monet luottamusmiehet ovat työskennelleet tehtävässä yli kymmenen vuotta. Jatkossa meillä luottamusmieskausi tulee olemaan nelivuotinen, Jenni Lakso kertoo apteekkien osalta.

Apua on aina tarjolla

Luottamusmiehen voi nimetä aina, kun yrityksessä on enemmän kuin yksi työntekijä. Jos luottamusmiestä ei ole nimettynä, neuvottelutilanteessa työntekijöiden tulee valita joukostaan yhteyshenkilö, joka edustaa työntekijöitä.

Ammattiliitot palvelevat molempia ongelmatilanteissa. Lakso kannustaa ottamaan yhteyttä pienissäkin kysymyksissä.

– Joskus riittää, että asiaa voi pallotella jonkun kanssa. Toisinaan yrityksissä on nimetty myös varaluottamusmies, joka voi tässä toimia luottamusmiehen tukena, mutta meihin voi olla yhteydessä ihan vaan keskustellakseen asiasta kuin asiasta.

YTN:ssä toimii laaja asiamiesverkosto, josta saa liittorajat ylittävää apua ongelmallisissa tilanteissa. JUKOssa sopimusasioissa kehotetaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä omaan ammattiliittoon, jossa on parhaat resurssit ja spesifi tieto oman alan työehdoista. JUKO palvelee erityisesti tilanteissa, joissa kysymys on luottamusmieheen itseensä kohdistuvista kysymyksistä.

– Hoidan henkilökohtaisesti tilanteita, joissa luottamusmiesten ajankäyttö ja palkkaus luottamustoimen osalta herättävät kysymyksiä, Niskanen painottaa.

Reilu ja tasapuolinen

Vaikka luottamusmies on työntekijöiden edustaja, hänen ei tarvitse olla piikki työnantajan lihassa. Hyvä keskusteluyhteys myös työnantajan suuntaan on tärkeä.

– Luottamusmiespestin vastaanotto ei vaadi mitään erityistaitoja eikä työehtosopimustakaan tarvitse osata heti ensi töikseen ulkoa, Jenni Lakso muistuttaa.

– Riittää, että on kiinnostunut yhteisistä asioista ja hoitaa kaikkien työkavereiden asioita tasapuolisesti. Luottamusmiehen näkökulmasta ei ole parempia ja huonompia työkavereita.

Luottamusmieskoulutus

Farmasialiitossa
› Luottamusmiehen peruskurssi
› Luottamusmiehen jatkokurssi
› Luottamusmiehen syventävä kurssi
› Luottamusmiespäivät
› Muut täydennyskoulutukset

YTN:ssä
› Luottamusmiesavain 1, 2 ja 3
› Luottamusvaltuutetun peruskurssi (työehtosopimuksen ulkopuolella luottamustoimessa toimiville)
› Täsmäkoulutukset neuvottelutaidoista ja työsuojeluasioista sekä alakohtaiset täsmäkoulutukset

JUKOssa
› Sektorikohtaiset peruskoulutukset
› Kuntasektorilla: pääluottamusmiesten peruskurssit, pääluottamusmiespäivät ja yhteistoimintakurssit
› Valtiosektorilla: luottamusmiesten peruskurssit ja pääluottamusmiesten neuvottelupäivät
› Yliopistosektorilla: luottamusmiesten kurssit, pääluottamusmiesten neuvottelupäivät ja yhteistoimintakurssit