Luottamusmiesten luottopakki

Lokakuussa Farmasialiiton työsuhdeasiantuntijana aloittanut Jenni Lakso tietää, että työyhteisössä tärkeintä on säilyttää hyvät neuvottelusuhteet. Hän itse kokee luottamusmiehenä olleensa äänitorvi niille, jotka eivät itse uskaltaneet puhua.

Farmasialiiton uusi työsuhdeasiantuntija Jenni Lakson mielestä työ apteekissa on muuttunut entistä vaativammaksi. Hän on huolissaan siitä, onko farmasia alana menettämässä houkuttelevuuttaan.

– Apteekkityön valttikortti on perinteisesti ollut lääkeneuvonnassa. Nyt ajankäytön priorisointi on siirtynyt asiakasvirran ja myynnin edistämiseen.

Työn merkityksellisyyden kannalta iso muutos on tapahtunut työn yksipuolistuessa. Kaikissa apteekeissa ei esimerkiksi valmisteta enää lääkkeitä, ja pienimmät apteekit eivät välittämättä saa annosjakopalvelua itselleen.

– Alan vetovoima riippuu kyvystä markkinoida omaa asiantuntijuutta. Työn mielekkyys taas syntyy siitä, että työyhteisössä jokainen voi hyvin ja ajatuksille ja ehdotuksille työn kehittämisestä annetaan tilaa, Lakso toteaa.

Kokemus synnyttää näkemystä

Lakso siirtyi Farmasialiittoon Järvenpään 2. apteekista, jossa hän työskenteli farmaseuttina kymmenen vuotta. Tuosta ajasta kahdeksan vuotta hän toimi luottamusmiehenä.

– Ajauduin tehtävään tilanteessa, jossa oli pakko valita vaikuttamisen ja valittamisen välillä. Ajan kuluessa ymmärsin, että kollegoideni joukossa oli ihmisiä, jotka eivät uskaltaneet tuoda mielipiteitään esille. Minä olin heidän äänitorvensa.

Työsuhdeasiantuntijan paikka tuli hakuun heinäkuussa. Lakso uskoo, että hänen valttejaan olivat pitkä kokemus käytännön apteekkityöstä sekä luottamusmiehen toimesta.

– Uskallan sanoa, että minulla on hyvät perustiedot TES:istä. Vuosien varrella olen myös itse joutunut olemaan edeltäjääni useaan kertaan yhteydessä. Näistä lähtökohdista minulla on kyky samaistua luottamusmiehiin sekä kiitollisuus saamastani avusta.

Työsuhdeasiantuntijan työ on jäsenistön ja luottamusmiesten TES-neuvontaa sekä luottamusmiesten kouluttamista: alueelliset luottamusmiespäivät järjestetään alkuvuodesta, minkä lisäksi vuorovuosina järjestetään perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Lakso kertoo itse käyneensä läpi ”kutakuinkin kaikki koulutukset, mitä tarjolla on”. Omiin kokemuksiinsa viitaten hän visioi vievänsä koulutuksia astetta syvemmälle.

– Tavoitteenani on luoda koulutuksesta etenevä prosessi, Lakso toteaa ja muistuttaa, että luottamusmiesten kouluttamisesta hyötyvät kaikki.

– Tiedon lisäksi kyse on rohkeudesta puhua rakentavasti.

Kahtiajaosta kokonaisuudeksi

Lakso arvelee, että apteekkikenttä on varsin kahtiajakoinen työsuhdeasioiden osalta: On apteekkeja, joissa paikallinen sopiminen sujuu ongelmitta. Toisaalta on apteekkeja, joissa vaikkapa jo sovittu palkankorotus voi johtaa muihin heikennyksiin.

Toisin kuin monella muulla alalla farmasian alalla luottamusmiehen toimintakautta ei ole rajattu. Luottamusmies säilyy toimessaan, kunnes hän saa vastaehdokkaan tai itse mittaa luottamustaan vapaaehtoisilla vaaleilla.

– TES:in mukaan luottamusmies saa käyttää tehtävään työaikaansa, mutta aikaa on myös rohkeasti otettava. Sen ymmärtämiseen tarvitaan kollegoiden tukea. Vain yhdessä rintamassa syntyy muutosta, Lakso kannustaa.

Luottamusmiesten tehtäviksi Lakso listaa muun muassa irtisanomis- ja riitatilanteet sekä lomista, lomarahoista ja palvelusvuosiin liittyvistä ikälisistä sopimisen.

Työsuhdeasiantuntijan palvelut on tarkoitettu kaikille liiton jäsenille. Lakso aikoo hyödyntää viestinnässään jo entuudestaan tuttuja kanavia: Facebookia ja Fimnetiä. Lisäksi hän muistuttaa, että häneen voi aina olla yhteydessä. Tärkeimpinä rooleinaan hän pitääkin tukemista, kuuntelemista ja auttamista.

– Olen todella innoissani. Pääsen kokeilemaan omia siipiäni ja elämään ajan hermolla farmasia-alan kehityksessä.

Uuden alku

Lakso toivoisi, että Suomen jokaisessa apteekissa olisi luottamusmiestoimintaa. Hänen viestinsä työpaikoille on, että hyvät neuvottelusuhteet ovat aina riitelyä tehokkaampi yhteistyön muoto.

– Luottamusmiestoiminta edesauttaa parempaa toimintakulttuuria ja edunvalvontaa. Se on meidän kaikkien etu.

– Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta kaikista asioista pitäisi pystyä puhumaan.
Lakso arvelee syksyn menevän uuteen työhön opetellessa. Hän uskoo tarvitsevansa liiton lakimiehen apua useaan kertaan ”nippelitietojen” hallitsemiseksi.

– Tekemällä ja kysymällä oppii.

Ensitöikseen Lakso suuntasi risteilylle Vaikuta farmasian tulevaisuuteen -teemakoulutukseen osallistuneiden jäsenten kanssa.

– Voiko verkostoitumista paremmin aloittaa, Lakso naurahtaa.