Maija Pirttijärvestä hallituksen uusi puheenjohtaja

Toivottavasti pääsen pian jalkautumaan jäsenten pariin ja kuulemaan heidän toivomuksiaan, koronapandemian keskellä työnsä aloittava Maija Pirttijärvi toivoo.

Farmasialiiton uusi edustajisto aloitti toimikautensa 25. marraskuuta. Edustajiston ensimmäisessä kokouksessa valittiin uudet hallituksen jäsenet ja edustajiston puheenjohtajat. Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Laura Saarelainen ja varapuheenjohtajaksi Katja Tanskanen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Maija Pirttijärvi. Hän on osallistunut aktiivisesti liiton toimintaan muun muassa Kuntasektorin neuvottelukunnan puheenjohtajana ja päättyvällä kaudella myös hallituksen jäsenenä.

– Paljon on tietenkin vielä perehdyttävää, mutta ihmiset ovat onneksi tuttuja, joten pääsemme ilman sen kummempia tutustumisvaiheita suoraan töihin kiinni, Pirttijärvi toteaa.

Hän lähtee uuteen tehtävään luottavaisin mielin.

– Olemme melko pieni liitto, mutta meillä on vahva ammatti-identiteetti. Nyt kun elämme hyvinvointialueiden rakentumisen aikaa, meillä on tärkeä hetki tuoda osaamisemme ja merkityksemme näkyväksi myös muille, Pirttijärvi pohtii.

Osaava henkilökunta uuden johdon tukena

Ensimmäisenä vastassa on kuitenkin apteekkisektorin työehtosopimusneuvottelut, jotka käynnistyvät toden teolla heti vuoden vaihteessa.

– Vahva tes-tiimimme on valmistautunut hyvin ja perehdyttää varmasti minutkin tilanteeseen.

Uuden puheenjohtajan lisäksi liitossa aloittaa vuoden alusta toiminnanjohtajan sijaisena Juha Rehula. Uudet johtajat tuovat tietenkin toimintaan aina omia tekemisen tapojaan mukanaan, mutta mihinkään voimakkaaseen muutokseen Pirttijärvi ei tässä kohtaa näe tarvetta.

– Meillä on hallituksen laatima strategia, jota noudatamme. Toimiston väki on pätevää ja kokenutta ja arkiset asiat pyörivät heidän ansiostaan katkoksetta, Pirttijärvi uskoo.

Pirttijärven lisäksi hallitukseen valittiin Mika Lätti (varajäsen Ella Kälvälä), Paula Haapakoski (varajäsen Johanna Ojala), Minna Manner-Lehtinen (varajäsen Sofia Ranta-aho), Sanna-Mari Vehviläinen (varajäsen Ville Perälä), Suvi Sivula (varajäsen Alpo Turunen) ja Joonatan Haapalainen (varajäsen Anniina Kuitunen).

– Enhän minä ole tässä yksin, vaan työtä tehdään yhdessä koko hallituksen voimin, Maija Pirttijärvi sanoo.

Tärkeää jalkautua jäsenten pariin

Apteekkisektoria lukuun ottamatta Farmasialiitto ei ole suorana neuvottelijana muilla sektoreilla toimivien jäsentensä neuvotteluissa. Julkisilla aloilla neuvottelijana toimii JUKO ja Kemianteollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä YTN.

– Olemme toki mukana taustaneuvotteluissa ja pidämme jäsentemme puolia. On kuitenkin tärkeää, että tarjoamme jäsenillemme muutakin kuin edunvalvontapalveluja, Pirttijärvi sanoo ja nostaa esiin koulutuksen. Hän onkin ollut aktiivisesti mukana LHA-asiantuntijuutta tukevan verkkoportaalin rakentamisessa.

Työ alkaa koronapandemian kannalta jälleen vaikeissa olosuhteissa. Etätyösuosituksista huolimatta rovaniemeläinen Pirttijärvi aikoo muuttaa Helsinkiin ja työskennellä myös toimistolta käsin mahdollisuuksien mukaan.

– Toivon, että pääsen pian myös jalkautumaan jäsenistön pariin ja kuulemaan heidän ajatuksiaan. Siellä on paras tieto, mihin asioihin meidän tulee jatkossa paneutua.

Lääkehoidon edistäjä

Farmasialiiton uusi puheenjohtaja tuntee alan monelta kantilta. Maija Pirttijärvi valmistui farmaseutiksi Kuopion yliopistosta vuonna 1997. Hän on työskennellyt farmaseuttina apteekissa, terveyskeskuksessa vastaavana farmaseuttina sekä toiminut alalla yrittäjänä. Opintojaan hän on täydentänyt osastofarmasian ja lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyksillä.

Maija Pirttijärvi valittiin vuonna 2019 Vuoden Farmaseutiksi. Valinnan taustalla oli osastofarmasian, lääkehoidon ja etenkin moniammatillisen yhteistyön edistämisen eteen tehty työ.

Farmasialiiton luottamustehtävien lisäksi Pirttijärvi on ollut aktiivisesti mukana kuntapolitiikassa.