Mainettaan mukavampi työpaikka

Niuvanniemen sairaalan käytävillä toisiaan tervehtivät niin lääkärit, hoitajat, farmaseutit kuin potilaatkin. Oikeuspsykiatrisen sairaalan farmaseutit kokevat, että Niuvassa on lämmin, arvostava työyhteisö ja turvallista työskennellä.

Ennen kuin Minna Leinonen aloitti työt osastofarmaseuttina Niuvanniemen sairaalassa Kuopiossa, hän kuvitteli oikeuspsykiatrisen sairaalan arjen aivan toisenlaiseksi.

– Ajattelin, että tämä olisi punaisten kolmioiden luvattu maa ja potilaat olisivat aivan tokkurassa lääkkeistä. Sellaista meillä ei todellakaan ole, hän sanoo.

Nyt Leinonen työskentelee Niuvassa kahdeksatta vuotta. Tämän vuoden tammikuusta alkaen hän on toiminut sairaalan lääkekeskuksen johtavana farmaseuttina, kun viran vakituinen hoitaja on virkavapaalla.

Lääkekeskuksen henkilökuntaan kuuluvat myös farmaseutti Mirja Kuronen, joka on työskennellyt Niuvassa vuodesta 2003, sekä Leinosen sijaisena toimiva osastofarmaseutti Maria Laulainen, joka liittyi työyhteisöön tammikuussa. Leinonen itse on ollut kevään ajan pandemian vuoksi etätöissä.

– Pienessä työyhteisössä on tärkeää varmistaa, että ainakin yksi meistä voi jatkaa töitä, jos muut sairastuvat tai joutuvat karanteeniin, hän perustelee.

Yhteinen haastatteluhetki onnistuu kotoisasti videoyhteydellä. Sen aikana käy selväksi, että työyhteisössä vallitsee hyvä luottamus ja yhteishenki.

– Meillä on erittäin hyvä työilmapiiri ja loistavat työtoverit. Sairaalan johdon tuki lääkekeskuksen toiminnalle on merkittävä, ja yhteistyö toimii hyvin myös sairaalan muun henkilökunnan kanssa, Mirja Kuronen kiittelee.

Kuin pieni kyläyhteisö

Niuvanniemen sairaala on kuin pieni kyläyhteisö. Henkilökunnalla ei ole juuri koskaan niin kiire, etteivätkö he ehtisi pysähtyä vaihtamaan muutaman sanan potilaiden kanssa.

Monella on oikeuspsykiatrisesta sairaalasta aivan toisenlainen kuva – suljettu, uhkaava ja pelottavakin.

– Niuva on mainettaan paljon parempi paikka. Itsekin yllätyin, kuinka kodinomaista ja tavallista täällä on olla, Minna Leinonen kertoo.

Vaikka sairaalassa hoidetaan vaikeahoitoisia ja usein myös vaarallisia potilaita, se on työympäristönä rauhallinen ja turvallinen.

– Toiminta on hyvin suunniteltua ja ennalta mietittyä. Meidät perehdytetään hyvin siihen, miten turvallisuus osastoilla varmistetaan, Maria Laulainen sanoo.

Monipuolista farmasiaa

Pienessä sairaalassa farmasian ammattilaiset saavat tehdä hyvin monipuolista työtä. Johtava farmaseutti johtaa sairaalan lääkekeskusta siten, että potilaille turvataan laadukas, tehokas, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito. Farmaseutti avustaa häntä lääkevaraston valvontaan ja toimintaan liittyvissä käytännön tehtävissä ja toimittaa lääketilauksia osastoille. Osastofarmaseutti puolestaan arvioi potilaiden lääkityksiä ja mahdollisia yhteisvaikutuksia, tarkastaa lääkekirjauksia ja kehittää potilasturvallisuutta osastoilla.

– Meillä on vahvaa LHA- ja LHKA- eli lääkehoidon arvioinnin ja kokonaisarvioinnin osaamista. Lääkitysturvallisuuteen on kiinnitetty tässä sairaalassa paljon huomiota, Minna Leinonen kehaisee.

Jokaisen farmaseutin työnkuvaan kuuluu myös paljon opastusta, neuvontaa ja yhteistyötä muiden henkilöstöryhmien kanssa. Niuvassa eri alojen ammattilaiset voivat kysyä toisiltaan neuvoa hyvin matalalla kynnyksellä.

– Moniammatillinen yhteistyö perustuu meillä luottamukseen ja toisten ammattitaidon arvostamiseen. Se näkyy myös farmaseuttien arvostuksena, Leinonen lisää.

Niuvanniemi on myös hyvin koulutusmyönteinen sairaala. Kerran viikossa on oikeuspsykiatrian klinikan koulutuskokous, johon kaikki henkilöstöryhmät ovat tervetulleita. Myös koulutuspäiville ja pidempiin koulutuksiin pääsee tarpeen mukaan.

Ihmisarvoa kunnioittavaa työtä

Farmaseutit Maria Laulainen (vas.) ja Minna Leinonen.

Niuvanniemen sairaalan arvoja ovat potilaslähtöisyys, ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus, ammatillisuus ja avoimuus sekä työhyvinvointi.

Arvot näkyvät sairaalan arjessa. Potilas osallistuu kumppanina hoidon suunnitteluun, arviointiin ja päätöksentekoon. Keskeistä hoidossa ovat potilaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja voimavarat. Toiminta sairaalassa on johdonmukaista, perusteltua, avointa ja läpinäkyvää.

– Hoitomyöntyvyys on täällä tärkeä asia. Vaikka lääkäri viime kädessä vastaa lääkehoidosta, potilaan mielipide huomioidaan esimerkiksi sopivan lääkemuodon valinnassa, Maria Laulainen kertoo.

Suurin osa Niuvanniemen sairaalan potilaista sairastaa skitsofreniaa. Useilla heistä on lukuisia aikaisempia hoitojaksoja psykiatrisissa sairaaloissa, ja taustalla voi olla rankkojakin elämänkokemuksia.

– Vaikka ihmiset tulevat eri lähtökohdista, jokaista heistä pyritään auttamaan niin hyvin kuin mahdollista. Pyrimme palvelemaan asiakkaamme viimeisen päälle, samanarvoisesti ja oikeudenmukaisesti, jokaista kunnioittaen, Minna Leinonen painottaa.

Vaikeasti sairas voi kuntoutua

Mirja Kuronen sanoo havahtuneensa vasta työssään Niuvanniemessä siihen, miten vaikeita sairauksia psykiatriset sairaudet voivat olla. Silti näitäkin ihmisiä voidaan auttaa.

– Onneksi psykiatrisia sairauksia osataan hoitaa ja niistä voi kuntoutua, hän kiteyttää.

Niuvassa hoitojaksot ovat useimmiten pitkiä, useiden vuosien mittaisia. Toisin kuin tavanomaisessa psykiatrisessa hoidossa, ketään ei kotiuteta nopeasti lääkereseptin kanssa. Täällä ammattilaisilla on aikaa perehtyä jokaisen potilaan tilanteeseen ja huomioida hänen yksilölliset haasteensa ja tarpeensa.

Moni mieltää, että Niuva olisi viimeinen säilytyspaikka ”toivottomille tapauksille”. Todellisuudessa täällä kuitenkin hoidetaan ja kuntoutetaan potilaita niin, että he voivat lopulta päästä jatkohoitoon kevyempiin psykiatrisiin palveluihin.

Toinen yleinen väärinkäsitys on, että kyseessä olisi vankimielisairaala.

– Meillä ei ole yhtään vankia, ainoastaan potilaita, Leinonen toteaa.

Niuvanniemen sairaala

Kuopiossa sijaitseva Niuvanniemen sairaala vastaa valtakunnallisesti oikeuspsykiatristen erityistason sairaanhoitopalvelujen ja mielentilatutkimusten tuottamisesta.

Sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, ja sen tehtävänä on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta.

Sairaala aloitti toimintansa vuonna 1885, jolloin siellä oli 120 sairaansijaa. Nyt potilaita on noin 300. Potilasosastoja on 14, joista yksi on alaikäisille.

Sairaalaan otetaan potilaita joko tutkimusta tai hoitoa varten. Tutkimuksella tarkoitetaan oikeuden määräämää mielentilatutkimusta. Hoitoon määrätyt potilaat tulevat sairaalaan joko Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksellä tai sairaanhoitopiirin hakemuksesta sairaalan ylilääkärin päätöksellä.

Niuvanniemessä hoidetaan syyntakeettomuuden vuoksi tuomitsematta jätettyjä, vaarallisia ja/tai vaikeahoitoisia potilaita. Tavallisesti potilaat on määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Lisätietoa: niuva.fi