Maliiha Al Natsheh: Minun tehtäväni on kuunnella ja viedä viestiä eteenpäin

Maliiha Al Natsheh vie opiskelijoiden viestiä Farmasialiitossa eteenpäin. Toimiminen opiskelijajärjestössä ei ole kuitenkaan vain vakavaa asiaa, vaan välillä se on myös tuoreista munkeista nauttimista.

1. Kuka olet ja miten osallistut Farmasialiiton toimintaan?

Olen Maliiha Al Natsheh ja opiskelen kolmatta vuotta farmasiaa Helsingissä. Toimin Farmasialiiton opiskelijoiden eli FLOpin puheenjohtajana sekä opiskelija­neuvottelukunnan puheen­johtajana.

2. Mikä on opiskelijaneuvottelukunnan rooli liiton toiminnassa?

Opiskelijaneuvottelukunta kertoo liitolle opiskelijoiden näkemyksiä ajankohtaisiin aiheisiin. Tuomme myös liiton tietoon opiskelijoille tärkeitä asioita tai ongelmia, jolloin liitto pystyy puuttumaan niihin. Tehtäviimme kuuluu opiskelijoiden palkkasuositusten päivittäminen sekä opiskelija-apurahojen jakaminen.

3. Miten näet oman roolisi tässä neuvottelukunnassa?

Roolini neuvottelukunnan puheenjohtajana on ensisijaisesti kuunnella muita neuvottelukunnan jäseniä ja yrittää saada käsiteltäviin asioihin mahdollisimman laajasti erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia.

4. Toimit myös opiskelijajärjestön puheenjohtajana. Mikä on liiton ja FLOpin suhde ja miten niiden välinen yhteistyö toimii?

FLOp ry on Farmasialiiton alla toimiva itsenäinen rekisteröity yhdistys, eli meillä on pääasiassa omat tapahtumamme ja oma budjetti. Teemme kuitenkin yhteistyötä liiton kanssa juurikin opiskelijaneuvottelukunnan kautta sekä järjestämme yhdessä kampus­yhdyshenkilöiden kanssa muutaman tapahtuman vuodessa.

5. Kerro jokin asia tai tapahtuma, joka on jäänyt sinulle erityisesti mieleen ammattijärjestöaktiivina toimiessasi.

Erityisen hauskat muistot minulla on nyt jo perinteeksi muodostuneesta vappumunkkien viemisestä Helsinki-­Uusimaan aluejärjestön vappu­teltalle Ullanlinnanmäelle vappupäivän aamuna. Vaikka tunnelmat ovat toisinaan olleet väsyneet, on ollut mukava saada ensimmäisten joukossa haukkaus tuoreesta munkista ja nähdä, kuinka puisto täyttyy ihmisistä ja juhla­mielestä. f