Mentorointi voimaannuttaa molempia

Farmaseutti Jatta Hynninen koki saaneensa aikanaan niin paljon rohkeutta ja uusia näkökulmia omasta mentorointi- ohjelmastaan, että innostui kollegansa Åsa Hämäläisen mentoriksi.

Viitisentoista vuotta Taulumäen apteekissa Varkaudessa farmaseuttina työskennellyt Jatta Hynninen on huomannut, että ihmisille on mentoroinnista hyötyä uran ja elämän eri käänteissä.

– Mentorointi antaa rohkeutta tarkastella omaa osaamista uudella tavalla. Se lisää motivaatiota ja auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia. Mukaan lähteneitä ihmisiä kiinnostaa kehittyä ja pohtia eri uravaihtoehtoja. Mukana on myös lääkehoidon arviointeja tekeviä kollegoita, jotka jo toimivat yrittäjinä tai suunnittelevat sitä, Hynninen listaa hyötyjä.

Mentorointiohjelman jälkeen hän itse innostui liiton luottamustehtävistä ja on toiminut yhtenä apteekkien edustajana Farmaseuttisessa toimikunnassa.

– Se on ihana näköalapaikka, jossa olen päässyt osallistumaan ja ottamaan kantaa alamme tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin.

Mentorina hän haluaa tukea muita itselleenkin tärkeissä asioissa.

– Haluan rohkaista kollegaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja lähtemään mukaan uusiin asioihin. Kun ihminen luottaa osaamiseensa, hän saattaa rohkaistua jopa epämukavuusalueelle. En opeta mitään, vaan rohkaisen mentoroitavaa haastamaan itseään.

Farmasialiitto on jo vuosia pyörittänyt mentorointiohjelmaa, jossa on osallistujia eri puolilta maata. Mentorointiryhmät kokoontuvat yhteen 4-5 kertaa vuodessa keskustelemaan, saavat erilaista taustatietoa, työkaluja ja vinkkejä mentorointiprosessiin.

Ruuhkavuodet yhdistivät

Åsa Hämäläinen.

Vuonna 2004 Åbo Akademista farmaseutiksi valmistunut Åsa Hämäläinen koki tarvitsevansa mentoria palattuaan töihin perhevapaiden jälkeen.

– Koin työhön paluun raskaaksi, kun piti palauttaa mieleen erilaisia asioita ja minulla oli riittämättömyyden ja epävarmuuden tunteita. Piti keksiä jotain, mikä auttaisi jaksamaan.

Kun sähköpostiin kopsahti viesti mentorointiohjelmasta, hän innostui mukaan.

Jatta Hynninen ja Åsa Hämäläinen eivät tunteneet ennestään. Liiton mentorointiohjelmaa pyörittävä Sanna Passi huomasi, että heitä yhdistävät ruuhkavuosiin liittyvät työelämän haasteet.

Mentorointipari päätti tavata puolimatkassa, Pieksämäellä. Koronarajoitukset olivat juuri alkaneet, joten he ostivat eväät kaupasta ja juttelivat puistossa.

Yhteistä riitti. Molemmat ovat apteekkifarmaseutteja. Jatta Hynnisellä on kolme lasta ja Åsa Hämäläisellä kaksi. Koulu- ja hoitokuviot kuuluvat arjen pyöritykseen.

– Vertaistuki auttaa, kun miettii perheen ja työn yhdistämisen haasteita. Helpottaa, kun oivaltaa, että lapset ovat pieniä vain kerran, ja että arki on tärkeää. Koen, että voin rohkaista toista omalla esimerkillä, että me menemme nyt näillä ja teemme parhaamme. Ruuhkavuodet ovat nopeasti ohi ja sitten on taas aikaa muuhunkin, Hynninen tuumii.

Uusia näkymiä avautui

Jatta Hynninen.

Vuosi sitten syksyllä alkanut mentorointisuhde kesti tämän vuoden toukokuuhun. Erilaisia teemoja käytiin läpi kerran kuukaudessa etätapaamisessa. Mentorointi avasi molemmille uusia näkökulmia. Hämäläinen aloitti syyskuussa uudessa työpaikassa Tikkakosken apteekissa.

– Ylpeänä kuuntelin, miten mentorointi oli antanut Åsalle lisää rohkeutta, kun hän piti ohjelmaan kuuluvaa hissipuhetta omasta osaamisestaan suomeksi.

Hynninen itse pääsi mukaan Farmasian oppimiskeskuksen suunnitteluryhmään suunnittelemaan Farmasian päiviä. Siellä hän toimi yhdessä sessiossa myös puheenjohtajana.

– Minulle hieno oivallus on ollut, että kun tietää itse, mitä osaa, ei ole suurta tarvetta verrata itseään muihin. Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen edistää työyhteisössä työtyytyväisyyttä, mutta vielä enemmän se auttaa ihmistä itseään.

Videolla lisää Hynnisen ja Hämäläisen ajatuksia mentoroinnista:

Mentoroinnista apua moneen

Mentoroinnin tavoite on edistää oppimista, osaamisen kehittymistä ja tukea aktorin ammatillista kasvua. Kyselymme mukaan mentoroinnista on ollut laaja-alaista hyötyä.

Mentorointi perustuu aktorin ja mentorin väliseen luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Halusimme saada käsityksen, miten mentorointiohjelmaamme osallistuneet kuvaavat mentoroinnin vaikuttaneen omaan työuraansa.

Teimme kyselyn syksyllä 2021 ohjelmaan vuosina 2016–2020 osallistuneille aktoreille.

Kokonaisuutena mentorointi on koettu positiiviseksi tueksi työuralla. Ohjelman aikana aktoreiden uratavoitteet selkiytyvät ja heidän tuli pohdittua, mitä he oikeasti haluavat. Keskustelujen kautta kehittyi myös ajatus siitä, mitä omalla osaamisella voi tehdä ja missä työskennellä. Näkökulma laajeni farmasian alan työskentelymahdollisuuksista, ja omaa uraa tuli pohdittua laaja-alaisemmin eri näkökulmista.

Mentorointi lisäsi vastaajien mukaan itsetuntemusta. Ohjelman aikana he oppivat tunnistamaan sekä sanoittamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Vastaajat kuvasivat myös itseluottamuksensa kasvaneen. Tämä näkyi luottamuksena omaan osaamiseen ja toisaalta rohkeutena mennä omalla työuralla eteenpäin.

Monet vastaajat olivat saaneet käytännön vinkkejä ja apua työelämän eri tilanteisiin sekä omaan työtehtäväänsä. Mentorointi oli auttanut oman työnkuvan muokkaamisessa.

Jos työnhaku oli aktorille ajankohtaista, ohjelman aikana voitiin käydä läpi CV:tä ja työhakemusta. Osa kokikin saaneensa apua työnhaussa, ja mentorointiin osallistuminen on koettu positiivisena työnhakuprosessin aikana.

Verkostoituminen on ollut monelle vastaajalle konkreettinen hyöty mentorointiin osallistumisesta. Ohjelman aikana oppi tuntemaan ihmisiä, joihin ei välttämättä muuten tulisi tutustuttua.

Farmasialiitto on toteuttanut mentorointiohjelmaa vuodesta 2016.