Miia Kovalainen vaihtoi tutkijan uran myyntitehtäviin

Akateemiseen uraan koko aiemman työelämänsä keskittynyt Miia Kovalainen löysi työn kaupalliselta alalta.

Farmasian tohtori Miia Kovalainen työskentelee yrityksessä, johon ei olisi muutama vuosi sitten osannut ajatellakaan asettuvansa. Tutkijana pitkään työskennellyt proviisori on kulkenut vaiherikkaan polun 30 eri maahan CRO-palveluita myyvän Admescopen myynti- ja markkinointipäällikkönä.

Kovalainen sanoo miettineensä, miten osaa ja pystyy työskentelemään markkinoinnissa. Hän oli aina mieltänyt itsensä tieteilijäksi ja tutkimuksen tekijäksi, joka on riippumaton.

– Se, mitä me myymme ja mitä meiltä ostetaan, on juuri korkeatasoista ja riippumatonta tieteellistä tutkimusta. Jos uusi tieto on asiakkaalle epäedullista, se kerrotaan riippumattomasti.

On sattumaa, että Kovalaisesta tuli farmasian ammattilainen. Hän muistelee olleensa yläasteella ja lukiossa parhaimmillaan luonnontieteissä. Lääkäriuran tavoittelu ei tuntunut omalta, joten Kovalainen haki opiskelemaan biologiaa. Farmasia oli toisena vaihtoehtona.

Jälkimmäisen pääsykoetulokset saapuivat ensin, joten Kovalainen oli ehtinyt päättämään tulevaisuudestaan ennen kuin tieto saapui myös biologin uran avautumisesta.

– Olin jo päättänyt ottaa farmasian paikan vastaan työtilanteen ja tulevaisuudennäkymien perusteella, enkä ole katunut.
Kovalainen valmistui farmaseutiksi vuonna 2003 silloisesta Kuopion yliopistosta. Opintoja seurasi työskentely farmaseuttina avoapteekissa. Hän oli kuitenkin jo opintojen aikana tehnyt päätöksen proviisoriopintoihin jatkamisesta: se toisi alaan laajemman ymmärryksen, mielenkiintoisia työtehtäviä ja myös hänen kaipaamaansa vastuuta.

– Minulla oli farmakologia pääaineena ja tutkimuspuoli kiinnosti, mutta ei sekään ollut kristallinkirkas valinta. Olin aina ollut kiinnostunut ruokahalun ja energiatasapainon säätelystä ja olen edelleen. Tein graduni sen aihepiirin ympärille.

Uralla on ollut monta onnekasta sattumaa. Proviisoriksi valmistuttuaan vuonna 2006 Kovalainen pääsi monta tieteenalaa yhdistävään tutkimusprojektiin: siihen kuului biokemistejä, bioteknologien osaajia, fyysikoita ja väitöskirjaohjaajana toiminut lääkäri. Kovalainen kuuli myöhemmin, että oli ainoa tutkimusryhmään hakenut farmasian ammattilainen – ja juuri sellaisesta oli suurin pula.

Kovalainen kehitti omassa väitöstutkimuksessaan lääkeaineen kantajamateriaalin peptidiannostelun. Malliaineet liittyivät juuri ruokahalun säätelyyn ja lihavuuden hoitoon.

– Peptidejä ei voi yleensä antaa helposti tablettina suun kautta, vaan pitää kehittää antotapoja, jotta saadaan parannettua niiden huonoja ADME-ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia me tutkimme myös Admescopella.

Väitöskirjan toinen esitarkastaja oli professori Clive Prestidge Etelä-Australian yliopistosta Adelaidesta. Kovalainen muistaa naureskelleensa väitöskirjaohjaansa kanssa vitsillä heitetylle ajatukselle, että seuraavaksi hän lähtee varmaankin Australiaan post doc -tutkijaksi. Lopulta näin kävi, ja Kovalaisesta tuli Suomen Akatemian rahoittama post doc -tutkija.

– Vuosi vierailevana akateemikkona Adelaidessa avasi silmiä monella tapaa esimerkiksi siihen, miten tutkimuksen kaupallistaminen toimii, ja että pienempienkin etappien saavuttaminen kannattaa hyödyntää tehokkaasti.

Kun tutkija on hakemassa apurahaa, niin siinähän pitää myydä se tutkimusidea eteenpäin.

Kovalainen oli myös laittanut avoimen hakemuksen Admescopelle. Hakemuksessa yritykseen vetosi Kovalaisen mielenkiintoinen toimintakenttä ja lääkekehityksen parissa työskentely. Avoin hakemus nousi esiin vuonna 2018, kun myynti- ja markkinointiosastolle tarvittiin vahvistusta.

Työ oli uutta, mutta ei täysin tuntematonta. Proviisorin peruskoulutukseen oli esimerkiksi kuulunut markkinoinnin kurssi.

– Asiat olivat riittävällä tasolla tuttuja. Olinhan tottunut kirjoittamaan paljon tieteellistä tekstiä, tekemään Powerpoint-esityksiä ja esittelemään tutkimuksiani. Ja kun tutkija on hakemassa apurahaa, niin siinähän pitää myydä se tutkimusidea eteenpäin.

Ei kukaan herää aamulla ja mieti, että olisipa hienoa ostaa tänään tällainen tutkimus.

Kovalainen löysi itsensä farmasian alan erikoisosaajana, business development scientistinä, osana markkinointitiimiä. Hän aloitti markkinointimateriaalien ja erilaisten sisältöjen tuottajana, teki tapahtumia ja asiakasvierailuja. Ajan saatossa työ kasvoi myyntiin.

– Akatemiasta siirtyminen kaupalliseen toimintaympäristöön vaatii ajatusmallin kääntämistä. Asioita ei voi tehdä ja aikaa käyttää vain akateemisesta mielenkiinnosta, vaan sen täytyy olla meille myös kannattavaa.

Mikään kaupparatsu Kovalainen ei kuitenkaan koe olevansa. Myynti ei ole tuputtavaa, vaan konsultoivaa.

– Ei kukaan herää aamulla ja mieti, että olisipa hienoa ostaa tänään tällainen tutkimus. Emme voi luoda tarvetta, mutta voimme tehdä eron kilpailijoihin tiedolla ja korkealla tieteellisellä laadulla.

Nykyisestä työstä myynnin ja markkinoinnin vetäjänä löytyi myös se vastuu, joka aikanaan veti Kovalaisen proviisoriopintoihin. Kolme vuotta sitten alankomaalainen CRO-jätti Symeres osti Admescopen ja Kovalainen asemoitui osaksi globaalia organisaatiota. Muutos ja samalla uusien roolien haltuunotto Admescopella on vaatinut valtavan määrän uuden oppimista. Uuden oppiminen on myös ainoa yksittäinen ajuri, jonka Kovalainen tunnistaa uraansa eteenpäin vievänä voimana.

– Jos ei opi jatkuvasti lisää, jää jälkeen ja se myös sulkee lopulta ovia. Vähitellen työhön on tullut lisää ja lisää kokemuksia siitä, että minä osaan tämän ja tiedän nämä asiat.

Juuri myyntiin ja markkinointiin sijoittuminen on tuonut työhön laaja-alaisuutta, joka olisi muutoin vaikea saavuttaa. Admescope toimii laajasti eri lääkemodaliteettien parissa. Myös asiakasyritysten skaala vaihtelee muutaman hengen virtuaaliyrityksistä tunnettuihin lääkeyhtiöihin.

– Tutkijana olisin fokusoitunut yhteen asiaan kerrallaan. Tykkään siitä, että pääsen laajasti tekemisiin eri aihepiirien kanssa niin omassa organisaatiossa kuin asiakasrajapinnassakin.

Ennen kaikkea Kovalainen kokee olevansa edelleen osa samaa jatkumoa, johon proviisorina valmistui. Admescope on CRO-yrityksenä yksi linkki ketjussa, jonka toisessa päässä potilaiden saama lääkehoito kehittyy ja paranee. Aika ajoin asiakkaiden projektit etenevät kliiniseen tutkimukseen ja markkinoille.

– Siitä tulee hyvä fiilis, että me teimme osamme tässä. Olen itse edelleen farmasian ammattilaisena samalla kaarella, jota tavoittelin hakiessani Kuopioon opiskelemaan.