Minna Leinonen: Halusin nähdä, mitä neuvottelukunnassa tehdään

Minna Leinonen on ollut liiton toiminnassa mukana jo pitkään. Silti työskentely neuvottelukunnan jäsenenä on tuonut uusia näkökulmia toimintaan.

1. Kuka olet ja miten osallistut Farmasialiiton toimintaan?

Olen farmaseutti Minna Leinonen ja työskentelen johtavana farmaseuttina Niuvanniemen sairaalan lääkekeskuksessa.

Farmasialiittoon liityin jo opiskeluaikoinani ja valmistuttuani olin mukana silloisen SATEFA:n (sairaala- ja terveyskeskusfarmasian) toiminnassa muutamia vuosia. Kun aluejohtoryhmät aloittivat toimintansa, jäin aktiivisesta järjestötoiminnasta muutamaksi vuodeksi pois. Järjestötoiminta on kuitenkin mielestäni niin mukavaa ja antoisaa, että kun lisää aktiivista porukkaa taas tarvittiin, niin liityin joukkoon mukaan. Nykyisin toimin Pohjois-Savon aluejohtoryhmässä ja Valtio- Kela- ja yliopistosektorin neuvottelukunnassa. Kummassakin olen ollut parin vuoden ajan.

2. Mikä on valtio-, Kela- ja yliopistosektorin neuvottelukunnan (VNK) rooli liiton toiminnassa?

Neuvottelukunta käsittelee valtiolla, Kelassa ja yliopistoissa työskentelevien Farmasialiiton jäsenten työmarkkinaedunvalvontaan ja ammatilliseen edunvalvontaan kuuluvia kysymyksiä. Nostamme oman sektorimme jäsenten ääntä kuuluville liitossa.

3. Miten näet oman roolisi tässä neuvottelukunnassa?

Olen ollut neuvottelukunnassa vasta kaksi vuotta, joten paljon on ollut oppimista. Olen nauttinut tästä oppimatkasta paljon, ja se on avartanut näkökulmiani monellakin tapaa. Oma mielenkiintoni kohdistuu verkostoitumiseen, ja toivoisinkin pystyväni lisäämään yhteistyötä ja eri sektorien tunnettavuutta koko jäsenistön keskuudessa. Toivoisin, että myös nuoremmat jäsenemme saisivat uraideoita valtion, Kelan ja yliopiston palkkalistoilta.

4. Mikä on saanut sinut mukaan toimintaan ja mitä polkua olet päätynyt neuvottelukunnan jäseneksi?

Neuvottelukuntaan hain ihan uteliaisuudesta ja mielenkiinnosta. Neuvottelukunnat ovat olleet minulle aika etäisiä, joten halusin nähdä, mitä niissä käsitellään ja miten niissä toimitaan. Aluetoiminnassa olin ollut vaihtelevasti jo useiden vuosien ajan, joten sikälikin oli mielenkiintoista laajentaa omaa toimintaa myös neuvottelukuntaan.

5. Kerro jokin asia tai tapahtuma, joka on jäänyt sinulle erityisesti mieleen neuvottelukunnassa toimiessasi.

Aikaisemmin en ollut ajatellut, miten paljon farmasian ammattilaisia toimii myös yliopistosektorilla esimerkiksi apurahatutkijoina, ja kuinka heidän edunvalvontansa poikkeaa muun jäsenistön edunvalvonnasta. Näiden pienien ammattiryhmien edunvalvonta on tärkeää. Lisäksi minua on ilahduttanut nähdä, kuinka tiiviisti Farmasialiitto tekee yhteistyötä muiden ammattiliittojen, Akavan, ministeriöiden ja muiden päättävien virkamiesten kanssa. Farmasialiittoon kuuluminen on saanut ihan eri merkityksen, kun sen aktiivista, osallistuvaa ja tuloksellista työtä on päässyt näkemään lähempää.

Ammattiliittoon todellakin kannattaa kuulua.