Mukaan mahtuu

Farmasialiiton luottamustehtävät ovat hyviä paikkoja vaikuttaa alan kehitykseen ja verkostoitua kollegoiden kanssa. Pian on taas aika valita henkilöt seuraavalla toimikaudelle.

Farmasialiiton eri toimielimissä työskentelee yli 100 luottamustoimista alan ammattilaista. Monet ovat päätyneet tehtävään työkaverin tai muun ammatillisen tuttavan houkuttelemana.

Nyt on jälleen mahdollisuus lähteä mukaan, sillä monien neuvottelukuntien ja aluejärjestöjen toimintakausi on päättymässä ja uusien luottamushenkilöiden valinta edessä. Lue lisää neuvottelukunnista tästä jutusta.

Rakkaudesta alaan

Moni luottamustoimessa työskentelevä pitää tärkeimpinä motiiveinaan mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja verkostoitua kollegoiden kanssa. Myös se, että saa tietää, mitä alalla tapahtuu sekä olla itse kehittämässä omaa alaansa, koetaan tärkeäksi.

Motiivit nousevat esiin Farmasialiiton jäsenilleen teettämästä kyselystä, johon vastasi 57 luottamushenkilöä.

Eniten vastaajien joukossa oli aluejohtoryhmien jäseniä. Kuusi vastaajaa toimii useammassa luottamustehtävässä samanaikaisesti.

Tilaa uusille ajatuksille

Suurin osa nykyisistä luottamushenkilöistä on valmis jatkamaan tehtävissä myös seuraavalla toimikaudella. 24 vastaajaa kertoo vielä pohtivansa jatkoa. Moni pitkään mukana ollut olisi valmis jättäytymään pois, jos tilalle löytyisi uusia tekijöitä.

”Jos tehtävään löytyisi uusia innokkaita aktiiveja, voisin siirtyä taka-alalle antamaan tukea tarvittaessa.”

Vain seitsemän vastaajaa ilmoitti suoralta kädeltä, ettei aio jatkaa tehtävässä nykyisen toimikauden päätyttyä. Syitä poisjääntiin – ja myös empimiseen jatkon suhteen – olivat aikapula ja yleinen innostuksen puute.

Farmasialiitossa haasteet on tiedostettu.

– Esimerkiksi apteekit ovat nykyisin entistä pidempään auki, joten työajat vaihtelevat aamusta iltaan. Myös tehtävien vaatimustaso kasvaa koko ajan. Moni on jo valmiiksi jaksamisen rajoilla, kehittämispäällikkö Laura Huotari sanoo.

Jaksaminen vaikuttaa myös innokkuuteen osallistua esimerkiksi alueiden järjestämiin tapahtumiin. Korona aika on vielä entisestään etäännyttänyt jäseniä toisistaan.

– Nyt kun maailma on rokotusten myötä avautumassa, haluamme kannustaa jäseniämme kohtaamaan toisiaan. Yksi esimerkki tästä on syys-lokakuussa käynnissä ollut kävelykampanja, Huotari mainitsee.

Kävelykampanjassa esimerkiksi työporukka on voinut perustaa joukkueen, joka on kerännyt yhdessä kilometrejä joukkueelleen. Porukkakävelyistä on voinut ottaa myös valokuvan kuvakisaan.

Kannattaa osallistua

Yli puolet (57,9 prosenttia) vastaajista suosittelee luottamustoimintaan osallistumista. Syyt ovat pitkälti samoja kuin omat liittymismotiivit: tiedon saanti, alan kehityksessä mukana pysyminen, verkostoituminen ja vaikuttamisen mahdollisuus. Moni myös rauhoittelee ehdokkuutta harkitsevia, ettei toiminta vie kamalasti aikaakaan.

Palautteessa moni kiittelee liiton toimistoa tuesta.

”Toimiston tuki ja apu on ollut hyvää. Verkostoja on avustettu toiminnan järjestämisessä, tämä on tosi tärkeää.”

Myös tiedonkulkua on kiitelty, mutta toki se on asia, jota voisi aina parantaa.

– Verkkosivu-uudistuksemme on viimeistelyvaiheessa. Uudella sivustolla luottamustoimisille on omia osioitaan, joissa toivomme tiedon olevan helpommin saatavilla, Huotari kertoo.

Etenkin aluetoiminnassa on ilmennyt tarvetta yhdenmukaistaa toimintamalleja ja osallistujien omavastuuosuuksia. Ohjesääntöjen uudistustyö on herättänyt alueilla myös huolta toimintavapauden menetyksestä.

– Tätä työtä tekemään on koottu työryhmä, jossa on sekä toimiston että aluejärjestöjen edustajia. Ohjesääntöjen uudistamisella halutaan varmistaa toiminnan tasapuolisuus alueiden vapautta menettämättä, Huotari tarkentaa.

Haku aluejohtoryhmiin ja neuvottelukuntiin on avoinna 7.11. asti.