Mukana myös matkalla

Farmasialiitto tukee jäseniään nyt myös vapaa-ajalla. Olemme hankkineet uuden ja toivotun jäsenedun: matkustajavakuutuksen.

Farmasialiiton ennestään kattavaa vakuutuspakettia täydennetään matkustajavakuutuksella.

– Jäsenet ovat useasti toivoneet matkavakuutusta, ja nyt se toive toteutuu. Haluamme olla jäsentemme tukena myös vapaa-ajalla, toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko painottaa.

Matkustajavakuutus astuu voimaan ensi vuoden alusta.

– Etu tulee voimaan niille, jotka aktivoivat vakuutuksen. Aloitamme tiedottamisen Farmasian Päivillä. Tervetuloa osastollemme!

Liiton jäsenkortti toimii jäsenen matkoilla matkavakuutuskorttina. Pidä kortti siis saatavilla aina kun matkustat, jotta voit näyttää sitä tarvittaessa heti sairaalassa ja lääkäriasemalla. Jäsenkortista löytyvät Ifin tärkeät puhelinnumerot ja Yhdysvaltojen yhteistyökumppanin yhteystiedot, jos tarvitset neuvoja tai apua. Ifin nettisivuilta (if.fi/henkiloasiakkaat/vahingot/vahinko-ulkomailla/sopimussairaalat-ja-laakarit) löydät myös kätevästi tiedot matkakohteessasi sijaitsevista Ifin sopimussairaaloista ja -lääkäreistä.

Kaikki Farmasialiiton vakuutusedut on keskitetty Ifiin.

Jäsenetuna tulevien vakuutusten – ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus, järjestövakuutus, matkustajavakuutus – lisäksi on mahdollista hyödyntää muita etuja vakuutuksista.

– Olemme neuvotelleet merkittäviä vakuutusetuja liiton jäsenille, joista esimerkkinä Suomen edullisin henkivakuutus, Uusi-Esko kertoo.

 

Matkustajavakuutus

Vakuutetut: Vakuutettuina ovat liiton alle 68-vuotiaat varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja liiton toimihenkilöt sekä vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset, kuitenkin vain yhden vakuutuksen perusteella.

Voimassaolo: Vakuutusturva on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen Suomesta alkavan koti- ja ulkomaan vapaa-ajan matkan alkamisesta.

Vakuutusturva: Vakuutuksesta korvataan matkasairaudesta aiheutuvat kustannukset ilman ylärajaa enintään 90 päivää lääkäriin hakeutumisesta lukien. Tapaturman hoitokuluja
korvataan enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Vakuutusehdoissa on urheilurajoitus. Matkustajaturvassa korvataan alle 20-vuotiaalle lapselle tai lapsenlapselle matkalla tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ja haitta-asteen mukaan enintään 10 000 euroa ja tapaturmaisesta kuolemasta 2 000 euroa.

Matkan peruuntumis- ja keskeytyskulut sekä matkalta myöhästyminen: Matkustajaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta
myöhästymisen aiheuttamia kuluja. Matkan keskeytymiskorvaukseen on oikeus esimerkiksi matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon vuoksi.

Matkustajavakuutukseen ei sisälly matkatavaravakuutusta.

Lue tarkat matkavakuutusehdot:
bit.ly/liitto_matkavakuutus