Marketta Hakkarainen toimii jäsenten neuvonantajana

Marketta Hakkarainen oli Farmasialiiton järjestöaktiivi, joka työskenteli proviisorina apteekissa. Nyt hän työskentelee liiton työsuhdeneuvontatiimissä, mutta tekee edelleen sivutoimisesti töitä apteekisssa.

Kuka olet ja mitä teet liitossa?

Olen Marketta Hakkarainen ja Farmasialiitossa toimin työvoimapoliittisena asiantuntijana kolmihenkisessä työsuhdeneuvonnan tiimissä. Koulutukseltani olen proviisori ja työskentelenkin edelleen myös sivutoimisesti apteekissa.

Miten kauan olet ollut liitossa töissä ja miten sinne päädyit?

Liitossa olen työskennellyt kohta neljä vuotta. Ennen liiton asiantuntijaksi siirtymistä toimin laajasti Farmasialiiton luottamustehtävissä (proviisoriverkoston johtoryhmässä, proviisorineuvottelukunnassa sekä apteekkisektorin neuvottelukunnassa ja edustajiston varajäsenenä). Minulla on aina ollut vahva auttamis- ja vaikuttamishalu sekä oikeudenmukaisuuden tarve. Nämä tekijät varmasti osaltaan ohjasivat minut hakeutumaan työntekijäjärjestöön töihin. Olen siitä onnellisessa asemassa, että siirtyessäni liittoon entisistä apteekkitöistä tuli käytännössä enemmän harrastus ja aiemmasta harrastuksesta kokopäivätyöni.

Mitä työvoimapoliittisen asiantuntijan tehtäviin kuuluu?

Tehtäväni liitossa ovat hyvin monipuolisia. Ne sisältävät muun muassa työsuhdeneuvontaa, neuvottelutoimintaa sekä koulutusten järjestämistä. Lisäksi toimin proviisorineuvottelukunnan teknisenä sihteerinä sekä Vakavan yliopistoryhmässä.

Mitä asioita työpöydälläsi on tulevina kuukausina?

Tätä kirjoittaessa saisi olla melkoinen kristallipallo, jotta osaisi varmuudella sanoa, mitä työpöydällä on lehden ilmestymisen jälkeen. Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusneuvottelut työllistävät varmasti vielä kevään puolellakin tavalla tai toisella, joko varsinaisina neuvotteluina tai neuvottelujen jälkitöinä sekä jäsenistön kouluttamisena. Oletettavaa on, että myös muiden sektoriemme työehtosopimusneuvotteluita on käynnissä, mutta niiden etenemistä tai työmäärää on vaikea ennustaa. Varmaa on kuitenkin, että työsuhdeneuvonta niin sähköpostilla kuin puhelimitse kuuluu aina oleellisena osana työtehtäviini. Erinäiset tapahtuma- ja koulutusjärjestelyt työllistävät myös: muun muassa keväällä järjestettävät alueelliset luottamushenkilöpäivät sekä kevään esihenkilövalmennus.

”Tätä varten teen tätä työtä”?

Eniten tällaisia hetkiä koen toisinaan hyvin arkisissakin työsuhdeneuvonnan tilanteissa, joissa olen pystynyt auttamaan jäsentä ja aistin hänen huojennuksensa, kun ongelmaan on löytynyt apua. Työntekijäjärjestöjen tehtävänä on työelämän heikomman osapuolen eli työntekijän etujen ajaminen ja oikeuksista huolehtiminen: liitossa teemme töitä jäsenen parhaaksi. Koen työni sisällön hyvin merkityksellisenä