Neuvottelukunnat ajavat sinun asiaasi

Uusi toimikausi on pyörähtänyt käyntiin Farmasialiiton kuudella neuvottelukunnalla, jotka valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ainoastaan opiskelijaneuvottelukunnan jäsenet vaihtuvat tiuhempaan eli vuoden välein.

Neuvottelukuntien perustehtävänä on Farmasialiiton jäsenten edunvalvonta, jotta sinulla olisi parhaat mahdolliset edellytykset työllesi. Lisäksi neuvottelukunnat välittävät tietoa sekä edistävät yhteisöllisyyttä järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia.

Mikä neuvottelukunta toimii sinun tukenasi?

Opiskelija-neuvottelukunta
– liitto tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa

Opiskelijaneuvottelukunta (ONK) varmistaa, että jokainen farmasian opiskelija saa jo opintojen alkuvaiheessa ensikosketuksensa Farmasialiittoon sekä sen jäsenetuihin ja -palveluihin. ONK kulkee opiskelijoiden rinnalla koko opintojen ajan tarjoten tukea ja tietoa opintoihin, harjoitteluihin ja työelämään liittyen.

Koulutusmahdollisuuksien vastapainoksi opiskelijoille järjestetään virkistystapahtumia, joiden aikana on helppo verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Tutustu tuleviin koulutus- ja virkistystapahtumiin Farmasialiiton opiskelijoiden Facebook-sivulla.

Opiskelijavaliokunnan muodostavat FLOpin hallituksen jäsenet, Farmasialiiton hallituksen opiskelijajäsenet ja varajäsenet sekä liiton opiskelija-asiamiehet.

Proviisori-neuvottelukunta
– yrittäjien, asiantuntijoiden ja esimiesten tukipilari

Toimitpa sitten asiantuntija-, esimies- tai johtoasemassa, proviisorineuvottelukunta (PNK) on juuri sinua varten. PNK käsittelee koulutuskysymyksiä sekä tiedottaa alaa koskevista muutoksista, kuten sote-asioista ja lääkelain uudistuksista.

PNK ei unohda myöskään yrittäjiä tai ammatinharjoittajia vaan tukee heitä työssään sekä toimii yhdyssiteenä Farmasialiittoon. Yrittäjyysverkosto tarjoaa konkreettista tietoa ja tukea niin aloitteleville kuin kokeneille yrittäjille.

PNK:n alla toimiva Proviisoriverkosto ylläpitää proviisoreiden tieto–taitoa järjestämällä muun muassa esimieskoulutusta sekä erilaisia verkkokoulutuksia. Kollegaillat tarjoavat ajanvietettä iltojen ratoksi sekä mahdollisuuden vertais­tuelle. Tutustu tapahtumiin Proviisoriverkoston Facebook-sivulla.

Kuntasektorin neuvottelukunta
– kansallisia ja kansainvälisiä tuulahduksia sairaalafarmasiaan

Kuntasektorilla työskentelevien farmasistien oma neuvottelukunta (KNK) huolehtii ammatillisesta edunvalvonnasta, jotta pääset kehittymään ammatissasi ja nauttimaan alan uusimmista tuulista.
Taloudellinen edunvalvonta tapahtuu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO) kautta, ja neuvottelukunnan tehtävänä on ottaa kantaa JUKO:n neuvottelemiin työsuhteen ehtoihin.

KNK:n tavoitteena on, että jokainen kuntasektorilla toimiva farmaseutti ja proviisori niin isoissa sairaala-apteekeissa kuin pienissä lääkekeskuksissa kokisi saavansa kaiken tarvitsemansa tuen. Voit kääntyä KNK:n puoleen esimerkiksi ammatillisissa kysymyksissä, kun työsopimus tai palkkaus mietityttää.

KNK edistää kansainvälistä yhteistyötä pitämällä yhteyttä eurooppalaisiin kollegoihin European Association of Hospital Pharmacistsin (EAHP) kautta. Yhteiseurooppalaisten käytäntöjen, moniammatillisen yhteistyön ja sairaalafarmasistien aseman vahvistaminen ovat EAHP:n toiminnan ydintä. Yhteistyön ansiosta uusin kansainvälinen tieto kulkeutuu sukkelasti Suomeen.
Sairaalafarmasiaverkosto kokoaa jäsenensä yhteen mielenkiintoisten koulutusten äärelle. Seuraathan Sairaalafarmasian tulevia tapahtumia Facebookissa ja Fimnetissä.

Teollisuus- ja tukkusektorin neuvottelukunta
– lääketeollisuuden ja -tukkukauppiaiden asialla

Teollisuus- ja tukkusektorin neuvottelukunta (TNK) toimii aktiivisena vaikuttajana ja kannanottajana lääketeollisuus- ja tukkukauppasektorilla. Tällä hetkellä neuvottelukunta seuraa sote­uudistuksen vaikutuksia lääketeollisuuteen. TNK:n kautta saat myös lääke­teollisuuden tuoreimmat uutiset nopeasti tietoosi.

Otathan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää jäsenetuihin liittyen, kaipaat apua juridisissa kysymyksissä tai toivot neuvottelukunnan ottavan kantaa ajankohtaiseen asiaan.

Euroopan teollisuusfarmasistien (EIPG, European Industrial Pharmacists Group) jäsenjärjestönä TNK osallistuu eurooppalaiseen yhteistyöhön sekä toteuttaa kotimaassa sidosryhmäyhteistyötä muiden lääketeollisuuden toimijoiden kanssa.

TNK aktivoi jäseniään kaksi kertaa vuodessa erilaisin tilaisuuksin. Keväällä järjestettiin sote-uudistukseen liittyvä keskustelutilaisuus, jonka aikana nautittiin runsas aamiainen. Syksylle on suunnitteilla koulutustilaisuus, jonka tarkempi teema on vielä auki. Jos toivot koulutusta tietystä aiheesta, ota ihmeessä yhteyttä, niin ehkäpä TNK toteuttaa juuri sinun toiveesi!

Apteekkisektorin neuvottelukunta
– apteekkifarmasistien edunvalvoja

Apteekissa työskentelevien farmasistien etuja ajaa apteekkisektorin neuvottelukunta (ANK). Työehtosopimusneuvottelut ehdotuksineen ja muutosesityksineen takaavat, että työehtosi ovat parhaat mahdolliset juuri sinun kannaltasi. ANK pitää työpaikkojen luottamusmiehet ajantasalla uusimmista tuulista, jotta he voivat välittää tiedon kaikille Farmasialiiton jäsenille. Uusin tieto julkaistaan Fimnetin apteekkisektoripalstalla ja luottamusmiestiedotteissa.

Viime vuonna ANK osallistui aktiivisesti ammattiapteekkitapahtumien ja esimiestyön verkkokoulutusten järjestämiseen. Tänä vuonna jatketaan verkkokoulutusten tarjoamista, minkä lisäksi ANK sponsoroi Proviisori apteekissa -tapahtumaa. Tutustu alueverkostosi tapahtumiin ja virkistäydy muiden jäsenten seurassa.

ANK auttaa sinua mielellään kaikissa apteekkisektoriin liittyvissä asioissa, etenkin työehtosopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi nettiajanvarauksella toimiva työsuhdeneuvonta on kaikkien jäsenten käytettävissä.

Valtio-, Kela- ja yliopistosektorin neuvottelukunta
– parempien työ- ja virkaehtosopimusten puolesta

Työskenteletkö valtion, Kelan tai yliopiston palveluksessa? VNK on sinun edunvalvojasi niin palvelussuhteen ehtoihin, ammattillisiin etuihin kuin taloudelliseen edunvalvontaan liittyen.
Viime aikoina VNK on ahkeroinut muun muassa yliopistosektorin työ- ja virkaehtosopimusten parissa. Työn alla on myös ammatillinen julkaisu, johon kerätään tietoa alalla työskentelevien farmaseuttien ja proviisorien työnkuvista.

Edunvalvonnan lisäksi VNK on tunnettu tapahtumistaan sekä koulutus- ja infotilaisuuksistaan. Seuraamalla Farmasialiiton sivuja ja Fimnettiä saat tiedon tulevista tapahtumista. Syksylle on suunnitteilla koulutuspäivä ja mukavaa yhteistä tekemistä – pysy kuulolla!